Eerste generatie

 

1.   Jan van1 de Vuurst #988, * 01-01-1623.

     Bron der gegevens:

     Van de Gereformeerde Gemeente te Bunschoten zijn de oudste gegevens ter beschikking. De doopboeken vanaf 1631 en trouwboeken vana 1662, doch de femilie van de Vuurst woonde van oudsher wel in de buurt van Bunschoten, maar niet in de Gemeente zelf.

     Jan Tijmense huwde omstreeks 1678 met Woutertje Aerts en woonde toen in de Agterhoek, tussen Bunschoten en Nijkerk gelegen.

     Van de Gereformeerde Gemeente Vuursche zijn de trouwboeken vanaf 1657 en de doopboeken vanaf 1661 geraadpleegd.

     Van de Gereformeerde Gemeente Baarn de doop- en trouwboeken vanaf 1698, van de Rooms Katholieke Kerk vanaf 1702.

     Helaas zijn bij de brand op 25 juni 1766 te Hilversum, met de R.K. Kerk ook de gegevens van dopen en trouwen der dorpen Laren en Hilversum verbrand.

     Vσσr 1811 is meestal alleen de datum van de doop bekend, na 1811 is de juiste geboortedatum geregistreerd.

    

     De familie heeft grotendeels, in de vroegste nu bekend zijnde jaren, gewoond te Eembrugge, de Eemse Dijk en de streek rond de rivier de Eem.

     Eemdijk, vroeger ihjkhuizen geheten, is tot 1940 een dijkdorp geweest.

    

     Otto de Grote, zoon van Hendrik I van Saksen, ook wel Hendrik de Vogelaar genoemd, was van 936-973 Keizer van Duitsland.

     In 953 schonk hij Vόrse aan Balderik can Cleve, van 918-976 Bisschop van Utrecht.

     Hier wordt Vόrse voor het eerst genoemd.

     Varianten van de naam zijn: Foreste, Fuerst, Furs, Veursse, Vuersse, Vurst, Vuurst en Vuyrse.

    

     De gereformeerden kwamen in de Vuursche op 5 juni 1657 voor de eerste maal in een kerkdienst bijeen in de boerderij "De Stulp". Voordien bij de classis Amersfoort. In de Vuursche konden zij zich moeilijk staande houden, vooral omdat de Roomsgezinden moeilijkheden en storingen berokkenden.

     Daarom in stilte in "De Stulp",  een boerenhofstede op de zessprong aan de weg naar Pijnenburg.

     Tot de Gemeente De Vuursche behoorden ook de hervormden uit de Gemeente Baarn, De Bilt, Soest en Zeist, alsmede zij die gehuisvest waren in Den Dolder, Hees onder Soest, Pijnenburg en Ridderdorp.

     Eerste voorganger van de kerkelijke Gemeente in de Vuursche (Hooge en Lage Vuursche omvattend) deed op 4 november 1659 zijn intrede.

     Eind november 1659 werd het kerkje DRAKENSTEYN in de lage Vuursche voor de eredienst in gebruik genomen.

     De samenvoeging van de Gemeente Baarn en De Vuursche vond plaats op 5 juli 1851.

    

     Lidmaten van de kerk de Vuursche waren personen van de woonbuurten:

     Bij het slot (Drakestein)

     In het Schoolhuis

     Op de Lage Vuursche

     Op Crailo (Kraailo)

     Op de Hooge Vuursche

     Op Vlooiwijk

     In de herberg bij de Doetsche brug

     Bij de Doldersche brug

     Bij Hees

     Op 't Hoogst, (hier woonde o.a. Dirk Kroeskamp)

     Op den Dolder

     Op Splinterenburg

     Op de Hooge Wooning

     In 't Hopmanshuis

     In 't Prinsenhuisje.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 2        i.     Hendrik Janz. van2 de vuurst #987.

        + 3        ii.    Thijmen Jansz van de Vuurst #984 * 1653.

 

 

Tweede generatie

 

2.   Hendrik Janz. van2 de vuurst #987 (Jan van1).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         4        i.     Jan Hendriksz van3 de Vuurst #985.

 

                             hij trouwde Aaltje Aerts #986.

 

3.   Thijmen Jansz van2 de Vuurst #984 (Jan van1), * 1653.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 5        i.     Jan Thijmense van3 de Vuurst #1.

 

 

Derde generatie

 

5.   Jan Thijmense van3 de Vuurst #1 (Thijmen Jansz van2, Jan van1).

     Notulenboek van het Gemeente Bestuur van 1700-1757:

     Op 10 januari 1703 krijgt Jan Tijmens toestemming van de Staten tot vrijstelling van enkel- en dubbelhuis om haarstedegeld te betalen voor met name genoemde eigenaars en gebruikers van huizen.

     Op 21 april 1705 krijgt Jan Tijmens, kalkbrander, toestemming om de impost (belasting) op de verkochte kalk ιιnmaal per week af te dragen.

     "Een open regtdag op 31 maart 1750 , Jan Mol Eijss. contra Jan Tijmense verleend 1e defaut tijdens de gedaagde defaillant, verders met de geregte en geerffdens berigt getekent ten behoeve van Jan Gerritse Varenkamp, voor de Staaten, om zijn Moolen te moogen verplaatsen. Personeele Dorpszetting gedaan over de Jaaren 1755. De lasten waaren f 1124,--, den omslag f 1216,--, ergo overgezet als blijkt bij voortzetting f 92,--.

     Benoeming 28 februari 1755:

          Persoonen sullen regeeren tot d'aanstelling:

          Burgemeester : G.J. van Leersum

          Raaden             : Jan Mol en Jacob van Marle

          Scheepenen    : C. Metz, G. Smitz (en 3 anderen)

          Vieren                 : o.a. Jan Tijmenze,

          Armmeester     : Jan Varekamp.

          Kerkmeester    : Jacob van Marle en Teunis van Seggelaar."

    

     In juni 1756 wordt Jan Tijmense nogmaals benoemd als ιιn der Vieren.

 

     hij trouwde Woutertje Aerts #2, * 13-04-1656 te Nijkerk.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 6        i.     Thijmen Jansz van4 de Vuurst #3 * 02-06-1678.

         7        ii.    Aertjen van de Vuurst #4, * 12-05-1681 te Bunschoten.

         8        iii.   Jannitjen van de Vuurst #5, * 18-05-1684 te Bunschoten.

                             Woont in 1740 te Sloten, is dan echtgenote van Hendrik van der Maane

 

 

Vierde generatie

 

6.   Thijmen Jansz van4 de Vuurst #3 (Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 02-06-1678 te Bunschoten.

 

     hij trouwde (1) Rensje Jacobs #6.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 9        i.     Jan Thijmense van5 de Vuurst #7.

 

     hij trouwde (2) Marritje Reijers #974, getrouwd 17-06-1714 te Baarn, * 11-04-1690 te Raalte (dochter van Hendrik Harmsen Reijers #989 en Marritje Gerritz #990), † 05-1737 te Eem/Baarn.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         10      ii.    Grietje van de Vuurst #975, * 05-04-1716 te Eembrugh, † 03-1771 te Baarn.

 

                             zij trouwde Jan Mol #977, getrouwd 12-11-1741 te Baarn, * 12-06-1718 te Baarn (zoon van Jacobus Mol #980 en Maria van Litteberg #981).

 

         11      iii.   Aertje van de Vuurst #976, * 23-04-1719 te Eenbrugh, † 02-07-1795 te Baarn.

 

                             zij trouwde (1) Self Teunisse van Soest #978, getrouwd 27-08-1741 te Baarn.

                             zij trouwde (2) Jan Gerrisse van Doorn #979, getrouwd 28-04-1754 te Baarn.

 

 

Vijfde generatie

 

9.   Jan Thijmense van5 de Vuurst #7 (Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), † 04-06-1781 te Baarn.

 

     hij trouwde Jannetje Willems Lindenhout #8, getrouwd 29-04-1742 te Baarn, * 03-02-1719 te Beuningen (dochter van Willem Hendrikse Lindenhout #1008 en Maria Dirks #1009), † 1782.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 12      i.     Willem Jansz. van6 de Vuurst #9 * 14-04-1743.

        + 13      ii.    Gerrit Jansen van de Vuurst #10 * 04-04-1745.

         14      iii.   Rensje van der Vuurst #11, * 05-04-1749 te Eenbrughe, † 01-09-1786 te Baarn.

 

                             zij trouwde Jan Teunisse Sluijmers #1010, getrouwd 02-05-1784 te Baarn, * 18-09-1746 te Eembrugh (zoon van Teunis Barentse #1011 en Jaantje Rutgers #1012).

 

        + 15      iv.   Henderic Jansz. van de Vuurst #12 * 27-01-1760.

        + 16      v.    Tijmen Jansen van de Vuurst #13 * 14-03-1762.

 

 

Zesde generatie

 

12.  Willem Jansz. van6 de Vuurst #9 (Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 14-04-1743 te Eembrugh, † 03-08-1800 te Eembrugh.

       Willen Janz. van de Vuurst in 1796 benoemd tot Schepen van Amsterdam, was Schutter bij de Schutterij, Wijk no. 4 van Amsterdam. Van hem is het wapen.

       De Schutterij was vroeger de naam van plaatselijke korpsen van in de wapenhandel geoefende burgers, die in tijd van oorlog meestreden en voorts belast waren met de wacht en de handhaving van de orde.

       Bij de kopergravure van wijk no. 4 geeft de heer A.E. D'ailly onderstaande gegevens:

       Wijk ni IV.

       Titel boven in de brede band, die versierd is:

       boven met de wapens van Jan Suerhoff. Luitenant, Jan Colonius, kapitein en Hendrik Crull, vaandrig, ter weerszijden met trofeλnvan oorlogstuig; onderaan met de Reeters en Willem van de Vuurst jun., benevens 2 kanonnen en het gekroonde stadswapen, door leeuwen gedragen.

       In  de benedenrand is tevens een 5-delige legenda gevat. Onder het linkse kanon: "J.C. Philips, del. et fecit 1743".

       In de gemelde rangen fungeerden Colonius 1748-1786, Suerhoff 1765-1769, Crull 1765-1771.

       Koprgravure 47,5 x 62,5 cm. Gem. Archief.

      

       In de heraldiek is de in het wapen gevoerde helm het zinnebeeld van krijgmansdeugd, althans dat de eerste wapenvoerder in krijgsdienst is geweest.

       Tegelijk als voorbeeld tot navolging van het nageslacht.

       Wapen VAN DER VUURST:

       doorsneden   :

       a. in blauw een aanziende, gepluimde traliehelm van goud

       b. in zwart een man achter een ploeg, getrokken door een paard, alles van natuurlijke kleur, vergezeld van een gouden opvliegende vogel.

       Helmteken:

       Niet gehenteerd.

       Dekkleden:

       Goud en blauw.

 

       hij trouwde Geertje Sluijmer #14, getrouwd 19-04-1772 te Baarn, * 31-12-1747 te Eembrugh (dochter van Pieter Barentse #982 en Gijsbertje Kornelis van Zeijst #983), † 03-03-1823 te Baarn.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         17      i.     Jannetje van7 de Vuurst #16, * 11-01-1778 te Baarn, † 13-01-1778 te Baarn.

        + 18      ii.    Cornelis van de Vuurst #17 * 06-06-1779.

 

13.  Gerrit Jansen van6 de Vuurst #10 (Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 04-04-1745 te Eembrugh, † 17-04-1805 te Baarn.

 

       hij trouwde Gerritje Arisse Versteeg #20, getrouwd 23-04-1775 te Baarn, * 29-04-1753 te Baarn (dochter van Aris Cornelisse Versteeg #1042 en Elisabeth Janse Versteeg #1043), † 12-09-1800 te Baarn.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 19      i.     Jan van7 de Vuurst #21 * 04-02-1776.

         20      ii.    Elisabeth Gerritz. van de Vuurst #22, * 06-04-1777 te Eembrugh, † 06-06-1849 te Amsterdam.

         21      iii.   Tijmen van de Vuurst #23, * 16-08-1780 te Eembrugh.

         22      iv.   Cornelis van de Vuurst #24, * 09-01-1780 te Eembrugh.

         23      v.    Teunis van de Vuurst #25, * 11-01-1781 te Eembrugh.

         24      vi.   Jannetje van de Vuurst #26, * 20-04-1782 te Eembrugh, † 22-04-1782 te Eembrugh.

         25      vii.  Jannetje van de vuurst #27, * 27-07-1783 te Eembrugh, † 27-07-1783 te Eembrugh.

         26      viii. Hilletje van de Vuurst #28, * 30-09-1784 te Eembrugh.

         27      ix.   Cornelis van de vuurst #29, * 21-11-1787 te Eembrugh.

         28      x.    Rensje van de Vuurst #30, * 22-04-1789 te Eembrugh, † 02-09-1805 te Eembrugh.

        + 29      xi.   Jannetje van de Vuurst #31 * 12-05-1790.

        + 30      xii.  Arie van de vuurst #32 * 27-10-1791.

 

15.  Henderic Jansz. van6 de Vuurst #12 (Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 27-01-1760 te Baarn, † 23-07-1830 te Baarn.

 

       hij trouwde Elbertje Everse Timmer #42, getrouwd 06-02-1791 te Baarn, * 04-05-1769 te Soest (dochter van Evert Dirkse Timmer #1058 en Catharina Jansen (Kaatje Jans Valet) #1059), † 30-01-1849 te Baarn.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 31      i.     Jan van7 de Vuurst #44 * 08-09-1793.

        + 32      ii.    Catharina van de Vuurst #45 * 20-10-1795.

         33      iii.   Evert van de Vuurst #46, * 30-01-1799 te Baarn, † 13-01-1814 te Baarn.

         34      iv.   Rensje van de Vuurst #47, * 13-11-1801 te Baarn, † 01-09-1805 te Baarn.

        + 35      v.    Willem van de Vuurst #48 * 07-02-1804.

        + 36      vi.   Dirk van de Vuurst #50 * 04-09-1806.

        + 37      vii.  Aaltje van de Vuurst #49 * 13-12-1808.

 

16.  Tijmen Jansen van6 de Vuurst #13 (Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 14-03-1762 te Baarn/Eemdijk, † 03-11-1823 te Baarn/Eemdijk.

 

       hij trouwde Aaltje Timmer #229, getrouwd 14-10-1787 te Baarn, * 24-02-1764 te Soest (dochter van Evert Dirkse Timmer #1207 en Catje (Kaatje) Jans #1208), † 13-10-1819 te Baarn.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         38      i.     Jannetje van7 de Vuurst #230, * 11-11-1787 te Baarn/Eemdijk, † te Bunschoten.

 

                             zij trouwde (1) Willem Teeuwisse #1209, getrouwd 20-05-1810 te Bunschoten, * 05-09-1784 te Huizen (zoon van Gerrit Willemz Teeuwis #1210 en Stijntje d'Oude #1211), † 08-12-1823 te Bunschoten.

                             zij trouwde (2) Bart Groenestijn #1798, getrouwd 14-05-1825 te Bunschoten, * 01-01-1784 te Bunschoten (zoon van Gijsbert Groenestijn #1799 en Aaltje Aarts #1800), † 29-10-1832 te Bunschoten.

 

          39      ii.    Evert van de Vuurst #231, * 19-08-1789 te Baarn/Eemdijk, † 20-08-1789 te Baarn/Eemdijk.

         40      iii.   Kaatje van de Vuurst #232, * 19-08-1789 te Baarn/Eemdijk, † 11-04-1865 te Baarn.

        + 41      iv.   Roosje van de Vuurst #233 * 22-11-1790.

         42      v.    Jan van de Vuurst #234, * 20-07-1792 te Baarn/Eemdijk, † 14-01-1875 te Baarn.

 

                             hij trouwde Geertrui Smit #281, getrouwd 01-05-1841 te Baarn, * 1792 te Eemnes (dochter van Willem Willemse Smit #1242 en Maria Hulsman #1243), † 27-01-1883 te Bunschoten.

 

         43      vi.   Evert van de Vuurst #235, * 01-11-1793 te Baarn/Eemdijk, † 02-11-1793 te Baarn/Eemdijk.

        + 44      vii.  Evert van de Vuurst #237 * 13-01-1798.

        + 45      viii. Elbertje van de Vuurst #238 * 14-12-1799.

        + 46      ix.   Willempje van de Vuurst #239 * 30-08-1801.

        + 47      x.    Hendrik van de Vuurst #241 * 19-09-1803.

         48      xi.   Dirk van de Vuurst #242, * 14-09-1805 te Bunschoten, † 22-09-1805 te Bunschoten.

        + 49      xii.  Dirk van de Vuurst #243 * 04-09-1806.

        + 50      xiii. Willem van de Vuurst #244 * 18-11-1807.

 

 

Zevende generatie

 

18.  Cornelis van7 de Vuurst #17 (Willem Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 06-06-1779 te Baarn, † 10-05-1857 te Laren.

 

       hij trouwde Johanna Hageman #18, getrouwd 06-03-1803 te Baarn, * 1777 te Baarn.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 51      i.     Willem van8 de Vuurst #19 * 08-07-1804.

 

19.  Jan van7 de Vuurst #21 (Gerrit Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 04-02-1776 te Eembrugh, † 27-10-1823 te Ubbergen.

 

       hij trouwde Gerritje Brasser #51, getrouwd 16-01-1813 te Huizen, * 01-01-1792 te Huizen (dochter van Gijsbert Brasser #2280 en Dirkje Jongerden #2281), † 26-03-1888 te Baarn.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 52      i.     Dirkje van8 de Vuurst #52 * 15-07-1813.

         53      ii.    Gerritje van de Vuurst #53, * 12-04-1815 te Baarn, † 30-01-1892 te Amsterdam.

 

                             zij trouwde Gerardus Wakker #58, † 23-09-1849 te Amsterdam.

 

        + 54      iii.   Gijsbertus Gerardus Jacobus van de Vuurst #54 * 06-02-1817.

         55      iv.   Gerardus Gijsbertus Jacobus van de Vuurst #55, * 01-01-1820 te Ubbergen, † 07-11-1900 te Soest.

 

                             hij trouwde Pieternella van Staveren #62, getrouwd 09-11-1850 te Soest, * 1804 te Abcoude, (dochter van Pieternella van Staveren #1049), † 07-03-1886 te Soest.

 

         56      v.    Adrianus van de Vuurst #56, * 20-05-1821 te Ubbergen, † 03-01-1845 te Baarn.

 

29.  Jannetje van7 de Vuurst #31 (Gerrit Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 12-05-1790 te Eembrugh, † 19-02-1849 te Baarn.

 

       zij trouwde Dirk Letter #1044, getrouwd 12-05-1811 te Baarn, * 02-12-1787 te De Bilt (zoon van Cornelis Letter #2279 en Grietje Moen #1046).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         57      i.     Grietje8 Letter #1801, * 00-00-1815 te Baarn.

 

                             zij trouwde Cornelis Antonie Janse #1802, getrouwd 21-11-1838 te Utrecht, * 01-01-1811 te Breda.

 

        + 58      ii.    Hendrik Letter #100 * 19-12-1819.

         59      iii.   Hendrika Letter #1803, * 01-01-1831 te Baarn.

         60      iv.   Jan Letter #1804, * 01-01-1831 te Barneveld, † 01-01-1865 te Baarn.

 

                             hij trouwde (1) Hendrika Letter #1805, * 01-01-1832 te Bunschoten (dochter van Tijmen Letter #1806 en Rijkje Bakker #1807).

                             hij trouwde (2) Maartje Kraak #1808, getrouwd 26-02-1868 te Nijkerk, * 01-01-1834 te Barneveld.

 

30.  Arie van7 de vuurst #32 (Gerrit Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 27-10-1791 te Eembrugh, † 02-12-1879 te 's-Graveland.

 

       hij trouwde (1) Marretje van Ee #33, * 1775 te 's-Graveland (dochter van Gerrit van Ee #1052 en Jans van Bruggen #1053), † 10-08-1846 te 's-Graveland.

 

      

       hij trouwde (2) Maria Magdalena Scheffer Sijberden #34, getrouwd 11-02-1849 te 's-Graveland, * 07-07-1815 te Kortenhoef (dochter van Jacob Scheffer #1054 en Antje Sijberden #1055).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 61      i.     Gerritje van8 de Vuurst #35 * 02-02-1850.

         62      ii.    Jantje van de Vuurst #38, * 14-03-1851 te 's-Graveland, † 31-03-1851 te 's-Graveland.

        + 63      iii.   Elisabeth van de Vuurst #39 * 07-06-1852.

         64      iv.   Jacob Gerrit van de Vuurst #40, * 25-11-1853 te 's-Graveland, † 12-08-1854 te 's-Graveland.

         65      v.    Jacob van de Vuurst #41, * 23-07-1855 te 's-Graveland, † 09-08-1855 te 's-Graveland.

 

31.  Jan van7 de Vuurst #44 (Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 08-09-1793 te Baarn, † 01-02-1861 te Baarn.

 

       hij trouwde Bartha de Vries #94, getrouwd 27-05-1829 te Baarn, * 18-10-1797 te Baarn (dochter van Henricus Beukema, genaamd de Vries #1063 en Alida Gijsberte Harder #1064), † 26-10-1875 te Baarn.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         66      i.     Hendrik van8 de vuurst #95, * 20-12-1830 te Baarn, † 20-07-1831 te Baarn.

         67      ii.    Jan van de vuurst #96, * 24-02-1832 te Baarn, † 15-11-1896 te Bunschoten.

 

                             hij trouwde (1) Hilletje Nagel #103, getrouwd 04-11-1864 te Bunschoten, * 01-07-1826 te Bunschoten (dochter van Rutger Nagel #1072 en Deliaantje van Twillert #1073), † 12-03-1879 te Bunschoten.

                             hij trouwde (2) Trijntje van Twillert #104, getrouwd 29-05-1884 te Bunschoten, * 1802 te Eemnes (dochter van Hijman Twillert #1074 en Maria van de Kolk #1075), † 24-12-1892 te Baarn.

 

        + 68      iii.   Elbertje van de vuurst #97 * 30-03-1836.

        + 69      iv.   Aaltje van de Vuurst #98 * 09-05-1838.

         70      v.    Catharina van de Vuurst #99, * 04-09-1839 te Baarn.

 

                             zij trouwde Pieter Bas #102, getrouwd 21-06-1867 te Baarn, * 30-10-1838 te Eemnes (zoon van Jan Bas #1069 en Jannetje van Es #1070).

 

32.  Catharina van7 de Vuurst #45 (Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 20-10-1795 te Baarn, † 30-11-1826 te Baarn.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         71      i.     Katerina van8 de vuurst #93, * 30-11-1822 te Baarn, † 18-11-1890 te Baarn.

 

35.  Willem van7 de Vuurst #48 (Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 07-02-1804 te Eembrugh, † 18-02-1841 te Laren, begraven 23-02-1841 te Laren.

 

       hij trouwde Dirkje Grootveld #67, getrouwd 26-02-1828 te Laren, * 25-10-1789 te Laren (dochter van Wouter Grootveld #1013 en Adriaantje van het Veld #1014).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         72      i.     Johanna van8 de Vuurst #69, * 29-01-1829 te Laren, † 21-07-1829 te Laren.

        + 73      ii.    Adriaantje van de Vuurst #70 * 11-10-1831.

        + 74      iii.   Cornelis van de Vuurst #71 * 19-05-1833.

         75      iv.   Johanna Magdalena van de Vuurst #72, * 19-08-1834 te Laren, † 09-12-1834 te Laren.

 

36.  Dirk van7 de Vuurst #50 (Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 04-09-1806 te Baarn, † 18-11-1868 te Baarn.

 

       hij trouwde Jannetje Leverman #111, getrouwd 30-04-1836 te Baarn, * 29-09-1807 te Oudshoorn (dochter van Hendrik Leverman #1084 en Dirkje Rishe Roest #1085), † 1871 te Baarn.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 76      i.     Dirkje van8 de vuurst #112 * 29-05-1837.

        + 77      ii.    Elbertje van der vuurst #113 * 04-06-1839.

        + 78      iii.   Catharina (Kaatje) van der Vuurst #114 * 23-09-1841.

        + 79      iv.   Hendrik van der Vuurst #115 * 03-01-1844.

        + 80      v.    Cornelis van de Vuurst #116 * 11-03-1846.

         81      vi.   Aaltje van der Vuurst #117, * 05-02-1849 te Naarden, † 16-08-1901 te Amsterdam, OLVG.

 

                             zij trouwde Mattheus Pauw #1094, getrouwd 22-05-1878 te Amsterdam, * 03-06-1847 te Utrecht (zoon van Cornelis Pauw #1095 en Wilhelmina van der Kolk #1096).

 

37.  Aaltje van7 de Vuurst #49 (Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 13-12-1808 te Baarn.

 

       zij trouwde Jan van Ommen #1060, getrouwd 23-08-1834 te Baarn, * 1805 te Rhenen (zoon van Johannes van Ommen #1061 en Gerretje van Amerongen #1062).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         82      i.     Johannes8 van Ommen #1819.

 

                             hij trouwde Breunetta Geertruida Ockhuisen #1820, getrouwd 09-08-1876 te Amersfoort.

 

         83      ii.    Elberta van Ommen #1821, * 01-01-1841 te Amersfoort.

         84      iii.   Gerretje Johanna van Ommen #1822.

 

                             zij trouwde Jan Blok #1823, getrouwd 19-03-1856 te Amersfoort.

 

41.  Roosje van7 de Vuurst #233 (Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 22-11-1790 te Baarn/Eemdijk, † 01-03-1863 te Stoutenburg.

 

       zij trouwde Barend Mijling #1212, getrouwd 07-12-1815 te Eemnes, * 31-05-1767 te Putten (zoon van Jan Evertsen Mijling #1213 en Woutertje Reijertsen #1680), † 25-11-1846 te Stoutenburg.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         85      i.     Evert Meiling born8 Mijling #1673, * 01-01-1832 te Stoutenburg.

                             Groom and his brother signed as "Meiling".

 

                             hij trouwde Jannetje Lokhorst #1675, getrouwd 16-12-1863 te Stoutenburg, * 01-01-1840 te Stoutenburg (dochter van Antonij Lokhorst #1676 en Gijsje Veenendaal #1677).

 

         86      ii.    Jan Mijling #1678, * 19-03-1817 te Eemnes, † 01-01-1874 te Stoutenburg.

 

                             hij trouwde Grietje Mastenbroek #1679, getrouwd 15-03-1865 te Stoutenburg, * 01-01-1835 te Hoogland.

 

44.  Evert van7 de Vuurst #237 (Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 13-01-1798 te Baarn/Eemdijk, † 23-01-1867 te Stoutenburg.

 

       hij trouwde Geertrui Veldhuizen #282, getrouwd 28-12-1822 te Baarn, * 1798 te Baarn (dochter van Gijsbert Veldhuizen #1244 en Aaltje Sacharias #1245), † 29-11-1875 te Soest.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         87      i.     Tijmen van8 de Vuurst #283, * 25-06-1823 te Baarn, † 04-11-1828 te Baarn.

        + 88      ii.    Aaltje van de Vuurst #284 * 08-03-1825.

         89      iii.   Tijmen van de Vuurst #286, * 03-05-1830 te Baarn, † 14-04-1836 te Soest.

         90      iv.   Gijsbert van de Vuurst #287, * 20-09-1834 te Baarn, † 18-12-1891 te Amersfoort.

         91      v.    Alida van de Vuurst #288, * 24-06-1837 te Soest, † 23-01-1922 te Amsterdam.

 

45.  Elbertje van7 de Vuurst #238 (Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 14-12-1799 te Baarn/Eemdijk, † 23-01-1867 te Stoutenburg.

 

       zij trouwde Hendrik Woutersen Mastenbroek #1214, getrouwd 23-01-1867 te Stoutenburg, * 10-04-1800 te Barneveld (zoon van Aalt Mastenbroek #1215), † 10-09-1869 te Stoutenburg.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         92      i.     Jan8 Mastenbroek #1852, * 01-01-1830 te Hoogland, † 01-01-1899.

 

                             hij trouwde Cornelia Donselaar #1853, getrouwd 27-03-1862 te Leusden, * 01-01-1841 te Driebergen.

 

46.  Willempje van7 de Vuurst #239 (Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 30-08-1801 te Baarn/Eemdijk, † 23-04-1860 te Weesperkarspel.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 93      i.     Willem van8 de vuurst #240 * 07-06-1827.

 

47.  Hendrik van7 de Vuurst #241 (Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 19-09-1803 te Baarn/Eemdijk, † 09-11-1870 te Soest.

 

       hij trouwde (1) Neeltje van Garderen #341, getrouwd 01-06-1836 te Diemen, * 20-11-1811 te Watergraafsmeer (dochter van Jacob Zeeman de Harder #1817 en Francijntje Baas #1818), † 29-07-1875 te Soest.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         94      i.     Maria van8 de Vuurst #342, * 01-03-1837 te Amsterdam, † 27-03-1872 te Hoogland.

        + 95      ii.    Tijmen van de Vuurst #343 * 30-03-1838.

        + 96      iii.   Martinus van de Vuurst #344 * 05-06-1841.

         97      iv.   Jan van de Vuurst #345, * 15-09-1843 te Amsterdam, † 28-07-1861 te Soest.

        + 98      v.    Hendrik van de Vuurst #346 * 02-12-1846.

         99      vi.   Aaltje van de Vuurst #347, * 22-10-1851 te Soest, † 01-11-1876 te Amsterdam.

 

       hij trouwde (2) Jannetje Harder #1932.

 

49.  Dirk van7 de Vuurst #243 (Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 04-09-1806 te Bunschoten, † 13-02-1881 te Hoogland.

 

       hij trouwde Margaretha van Egmond #289, getrouwd 13-10-1832 te Stoutenberg, * 29-07-1807 te Woudenberg (dochter van Gerrit Jansz. van Egmond #1247 en Aaltje van 't Voort #1246), † 16-04-1887 te Amersfoort.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         100     i.     Alyda van8 de Vuurst #290, * 15-04-1833 te Amersfoort, † 13-01-1916 te Hoogland.

 

                             zij trouwde Jan Wolfswinkel #291, getrouwd 18-02-1863 te Amersfoort, * 25-09-1825 te Amersfoort (zoon van Maas Cornelsz Wolfswinkel #1248 en Gerritje van Beek #1249), † 13-01-1916 te Hoogland.

 

         101     ii.    Geertruida van de Vuurst #292, * 19-12-1834 te Amersfoort, † 13-06-1842 te Amersfoort.

        + 102     iii.   Tijmen van de Vuurst #293 * 26-01-1837.

 

50.  Willem van7 de Vuurst #244 (Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 18-11-1807 te Eemdijk, † 12-03-1869 te Muiderberg.

 

       hij trouwde Maria Jacoba Beugelaar #569, getrouwd 09-01-1842 te Muiden, * 06-08-1815 te Naarden (dochter van Hendrik Beugelaar #1434 en Johanna van de Berg #1435), † 20-05-1858 te Muiderberg.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 103     i.     Tijmen van8 de Vuurst #570 * 31-08-1842.

        + 104     ii.    Henderik van de Vuurst #571 * 11-10-1844.

         105     iii.   Alida van de Vuurst #572, * 15-10-1846 te Muiderberg.

 

                             zij trouwde Gerrit Heijnen #1437, getrouwd 07-07-1871 te Diemen, * 28-05-1838 te Amsterdam (zoon van Wijnand Heijnen #1438 en Teuntje Spilt #1439).

 

         106     iv.   Naatje van de Vuurst #573, * 16-03-1849 te Muiderberg, † 30-07-1933 te Bussum.

 

                             zij trouwde Hendrik de Jager #1440, getrouwd 10-04-1873 te Bussum, * 22-02-1849 te Bussum, † 15-07-1903 te Bussum.

 

         107     v.    Kaatje van de Vuurst #574, * 31-07-1850 te Muiderberg, † 17-08-1880 te Hoogland.

 

                             zij trouwde Teunis Koestapel #1441, getrouwd 02-12-1871 te Hoogland, * 20-12-1830 te Putten (zoon van Hendrik Koestapel #1442 en Henderientje Teunis #1443), † 05-07-1879 te Hoogland.

 

         108     vi.   Roosje van de Vuurst #575, * 07-08-1853 te Muiderberg, † 05-07-1879 te Hoogland.

         109     vii.  Willem van de Vuurst #1444, * 07-08-1853 te Muiderberg, † 02-06-1902 te Amsterdam.

         110     viii. Maria Jacoba van de Vuurst #576, * 24-08-1854 te Muiderberg.

 

 

Achtste generatie

 

51.  Willem van8 de Vuurst #19 (Cornelis van7, Willem Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 08-07-1804 te Baarn, † 03-11-1886 te Naarden.

 

       hij trouwde Willemijntje Broekhuizen #105, getrouwd 04-02-1832 te Baarn, * 25 Dec 1802 te Eemnes (dochter van Willem Broekhuizen #1076 en Marretje Klinkenberg #1077), † 24-12-1892 te Baarn.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         111     i.     Elbertje van9 de vuurst #106, * 17-02-1832 te Baarn, † 11-06-1833 te Baarn.

         112     ii.    Marritje van de vuurst #107, * 27-04-1834 te Baarn, † 03-04-1888 te Naarden.

 

                             zij trouwde Jan Vlug #1078, getrouwd 19-06-1856 te Naarden, * 17-01-1830 te Eemnes (zoon van Sijmen Vlug #1079 en Marritje Grootveld #1080), † 04-09-1882 te Naarden.

 

         113     iii.   Hendrik van de Vuurst #108, * 03-07-1838 te Naarden.

         114     iv.   Elbertje van de Vuurst #109, * 13-03-1841 te Naarden.

 

                             zij trouwde Jacob Nagel #1081, getrouwd 11-05-1864 te Naarden, * 17-02-1843 te Diemen (zoon van Jacob Nagel #1082 en Aagje Oostwaard #1083).

 

         115     v.    Willem van de vuurst #110, * 13-03-1841 te Naarden, † 13-03-1841 te Naarden.

 

52.  Dirkje van8 de Vuurst #52 (Jan van7, Gerrit Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 15-07-1813 te Baarn, † 02-01-1871 te Baarn.

 

       zij trouwde Jacob Theule #57, getrouwd 05-03-1835 te Baarn, * 31-08-1809 te Baarn (zoon van Hendrik Theule #1047 en Nelletje Klein #1048), † 23-09-1864 te Baarn.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         116     i.     Nelletje9 Theule #1893, * 01-01-1838 te Baarn.

 

                             zij trouwde Hendrik Stein #1894, getrouwd 29-01-1864 te Baarn, * 01-01-1839 te Baarn.

 

54.  Gijsbertus Gerardus Jacobus van8 de Vuurst #54 (Jan van7, Gerrit Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 06-02-1817 te Baarn, † 18-09-1842 te Baarn.

 

       hij trouwde Johanna Koreveld #59, getrouwd 13-11-1841 te Baarn, * 06-02-1816 te Baarn (dochter van Jan Koreveld #1050 en Hendrika Roodhart #1051), † 31-05-1881 te Baarn.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         117     i.     Jan van9 de vuurst #60, * 26-02-1842 te Baarn, † 01-03-1842 te Baarn.

         118     ii.    Gijsbertus van de Vuurst #61, * 06-02-1843 te Baarn, † 24-05-1844 te Baarn.

 

58.  Hendrik8 Letter #100 (Jannetje van7 de Vuurst, Gerrit Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 19-12-1819 te Baarn.

 

       hij trouwde Elbertje van de vuurst #97, getrouwd 02-03-1860 te Baarn, * 30-03-1836 te Baarn (dochter van Jan van de Vuurst #44 en Bartha de Vries #94), † 08-04-1871 te Baarn.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         119     i.     Dirk9 Letter #1850, * 01-01-1850 te Baarn.

 

                             hij trouwde Elbertje van Manen #1851, getrouwd 05-05-1882 te Baarn, * 01-01-1859 te Barneveld.

 

61.  Gerritje van8 de Vuurst #35 (Arie van7, Gerrit Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 02-02-1850 te 's-Graveland.

 

       zij trouwde Antonie van Elst #1867, getrouwd 15-08-1885 te Apeldoorn, * 01-01-1837 te Amersfoort (zoon van Toon van Elst #1868 en Johanna Hendriks #1869).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         120     i.     Maria Magdalena van9 de Vuurst #36, * 31-05-1869 te 's-Graveland, † 18-05-1870 te 's-Graveland.

        + 121     ii.    Maria Magdalena van de vuurst #37 * 21-03-1872.

 

63.  Elisabeth van8 de Vuurst #39 (Arie van7, Gerrit Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 07-06-1852 te 's-Graveland, † 28-02-1898 te Hilversum.

       Overleden in kortenhoef in "Gesticht ouden van dagen" op 13-04-1934 om 04:00 uur.

 

       zij trouwde Pierre Joseph Dufournij #2145, getrouwd 18-10-1873 te Hilversum, * 19-09-1842 te Amsterdam, † 28-04-1918 te Nieuwveen.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         122     i.     Arie9 Dufournij #2271, * 01-01-1878 te Weesp.

 

                             hij trouwde Roelofje de Jonge #2272, getrouwd 16-05-1900 te Hilversum, * 01-01-1876 te Opsterland (dochter van Harmen Jacobs de Jonge #2273 en Joukjen Bonnes Postma #2274).

 

68.  Elbertje van8 de vuurst #97 (Jan van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1) (Zie huwelijksnummer 58.)

      

69.  Aaltje van8 de Vuurst #98 (Jan van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 09-05-1838 te Baarn, † 03-04-1913 te Baarn.

 

       zij trouwde Samuel de zoete #101, getrouwd 19-06-1863 te Baarn, * 25-12-1835 te Baarn (zoon van Gerrit de Zoete #1067 en Trijntje Veldhuizen #1071), † 09-08-1919 te Baarn.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 123     i.     Bartha9 de Zoete #1824 * 26-09-1865.

        + 124     ii.    Gerrit de Zoete #1990 * 29-05-1864.

        + 125     iii.   Jan de Zoete #2011 * 16-01-1868.

        + 126     iv.   Trijntje de Zoete #2025 * 27-04-1870.

        + 127     v.    Samuel de Zoete #2028 * 26-03-1875.

         128     vi.   Hendrik de Zoete #2041, * 20-04-1877 te Baarn, † 07-12-1895 te Baarn.

 

73.  Adriaantje van8 de Vuurst #70 (Willem van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 11-10-1831 te Laren, † 16-06-1908 te Amsterdam.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         129     i.     Charles Johannes van9 de Vuurst #1015, * 05-04-1873 te Laren, † 05-02-1903 te Heemstede.

 

74.  Cornelis van8 de Vuurst #71 (Willem van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 19-05-1833 te Laren, † 23-01-1918 te Amsterdam.

 

       hij trouwde Elisabeth van der Woord #73, getrouwd 08-06-1855 te Eemnes, * 06-10-1834 te Baarn (dochter van Hendrik van der Woord #1016 en Louiza Kesler #1017), † 23-03-1904 te Amsterdam.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 130     i.     Willem van9 de Vuurst #74 * 23-08-1855.

         131     ii.    Hendrik van de Vuurst #75, * 12-08-1856 te Laren, † 14-04-1911 te Amsterdam.

                             woonde Albert Cuypstraat 15.

 

                             hij trouwde (1) Dirkje Huisman #1019, getrouwd 16-05-1883 te Amsterdam, * 30-01-1854 te Barneveld (dochter van Willem Huisman #1020 en Niesje Ruiter #1021), † 27-11-1903 te Amsterdam.

                             hij trouwde (2) Maria Petronella Huybrechts #1022, getrouwd 06-07-1904 te Amsterdam, * 26-08-1834 te Amsterdam (dochter van Petrus Henricus Johannes Huybrechts #1023 en Maria Oetelmans #1024), † 06-01-1927 te Amsterdam.

 

         132     iii.   Dirkje van de Vuurst #76, * 18-01-1858 te Amsterdam.

 

76.  Dirkje van8 de vuurst #112 (Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 29-05-1837 te Naarden.

 

       zij trouwde Jan Mol #118, getrouwd 30-12-1860 te Muiden (zoon van Hendrik Mol #1086 en Aaltje de Breijer #1087), † 30-04-1896 te Muiden.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 133     i.     Jan van9 de vuurst #119 * 24-10-1859.

         134     ii.    Aaltje Mol #2259, * 01-01-1877 te Muiden.

 

                             zij trouwde Teunis Lammen #2260, getrouwd 22-08-1902 te Muiden, * 01-01-1880 te Weesp (zoon van Hendrik Harmen Lammen #2261 en Antje Stork #2262).

 

         135     iii.   Hendrik Mol #2263, * 01-01-1863 te Muiden.

 

                             hij trouwde Klasina Sluiter #2264, getrouwd 23-05-1895 te Muiden, * 01-01-1874 te Muiden (dochter van Jacob Barend Sluiter #2265 en Aaltje Groen #2266).

 

77.  Elbertje van der8 vuurst #113 (Dirk van7 de Vuurst, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 04-06-1839 te Naarden.

 

       zij trouwde (1) Hendrik de Boer #120, getrouwd 26-07-1861 te Baarn, * 30-10-1836 te Baarn (zoon van Willem de Boer #1088 en Aartje Cronjι #1089), † 15-07-1868 te Baarn.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         136     i.     Willem9 de Boer #1848, * 01-01-1862 te Baarn.

 

                             hij trouwde Elisabeth Koffrie #1849, getrouwd 31-12-1886 te Baarn, * 01-01-18863 te Baarn.

 

         137     ii.    Hendrik de Boer #1843, * 01-01-1873 te Baarn.

 

                             hij trouwde (1) Ariena Bangert #1844, getrouwd 18-06-1909 te Eemnes, * 01-01-1875 te Eemnes, † 01-01-1911 te Eemnes.

                             hij trouwde (2) Everdina Christina Wilhelmina Slijkhuis #1845, getrouwd 03-05-1912 te Baarn, * 01-01-1884 te Baarn.

 

         138     iii.   Arie de Boer #1846, * 01-01-1875 te Baarn.

 

                             hij trouwde Aartje Bruinink #1847, getrouwd 12-09-1902 te Baarn, * 01-01-1876 te Harderwijk.

 

 

      

       zij trouwde (2) Gerrit van Wessel #121, getrouwd 02-07-1880 te Baarn, * 10-08-1834 te Barneveld (zoon van Karel Gerritsen van Wessel #1090 en Willemijntje van de Buser #1091).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         139     iv.   Dirkje van Wessel #1854, * 01-01-1882 te Baarn.

 

                             zij trouwde Jan Kleijn #1855, getrouwd 22-03-1907 te Baarn, * 01-01-1881 te Soest.

 

78.  Catharina (Kaatje) van der8 Vuurst #114 (Dirk van7 de Vuurst, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 23-09-1841 te Naarden, † 19-4-1933 te Baarn, begraven 24-4-1933 te Baarn.

 

       zij trouwde Willem Cornelis Bree #122, getrouwd 08-04-1864 te Baarn, * 19-03-1839 te Baarn (zoon van Johannes Gerardus (Jan) Bree #1092 en Petronella Jansen (Nelletje) van Veldhuijzen #1093), † 02-03-1910 te Baarn.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         140     i.     Petronella9 Bree #2042, * 30-09-1864 te Baarn, † 26-02-1952 te Baarn.

 

                             zij trouwde Pieter de Bruijn #2139, * 15-07-1860 te Buiksloot (zoon van Willem de Bruijn #2044 en Neeltje Konijnenberg #2045), † 03-09-1919 te Rio de Janeiro.

 

         141     ii.    Dirk Bree #1878, * 01-05-1867 te Baarn, † 07-03-1916 te Baarn.

 

                             hij trouwde Neeltje Radstok (Radstaak) #1879, getrouwd 16-11-1891 te Baarn, * 13-04-1867 te Baarn (dochter van Willem Radstok #1880 en Gijsbertje Kinderdijk #1881), † 14-09-1937 te Baarn.

 

         142     iii.   Jannetje Bree #2046, * 21-08-1869 te Baarn, † 12-05-1960 te Ermelo.

 

                             zij trouwde Jan Hendrik Willemsen #2047, getrouwd 24-06-1892 te Baarn, * 01-02-1868 te Arnhem (zoon van Gerrit Willemsen #2048 en Johanna Geertruida Cornelissen #2049), † 29-07-1934 te Amsterdam.

 

         143     iv.   Elisabeth Bree #2050, * 19-11-1870 te Baarn.

         144     v.    Johannes Gerardus Bree #1858, * 06-08-1874 te Baarn, † 17-11-1914 te Baarn.

 

                             hij trouwde Alida Maria van der Kraan #1859, getrouwd 11-02-1898 te Baarn, * 13-05-1874 te Baarn (dochter van Pieter van der Kraan #1882 en Maria Knoppersen #1883), † 15-12-1952 te Zuilen.

 

         145     vi.   Aaltje (Alida) Bree #2058, * 19-02-1877 te Baarn, † 01-11-1908 te Baarn.

         146     vii.  Willem Cornelis Bree #1884, * 28-021-1878 te Baarn, † 21-03-1962 te Houten.

 

                             hij trouwde (1) Hiltje Hendrika Kleijbeuker #1885, getrouwd 04-12-1903 te Baarn, * 21-02-1874 te Smilde (dochter van Gerrit Kleijbeuker #1886 en Jantje Koenderts Dijkstra #1887), † 16-03-1939 te Chatham, Canada.

                             hij trouwde (2) Pieternella de Vries #2059, getrouwd 16-10-1940 te Baarn, * 01-12-1893 te Dordrecht (dochter van Pleun de Vries #2060 en Pieternella van de Water #2061), † 09-08-1960 te Baarn.

 

         147     viii. Cornelia Bree #2062, * 08-08-1879 te Baarn, † 04-02-1959 te Baarn.

 

                             zij trouwde Johannes Fetter #2063, getrouwd 01-11-1907 te Baarn, * 06-07-1881 te Leeuwarden (zoon van Johannes Fetter #2064 en Johanna Christina L?schen #2065), † 05-09-1969 te Baarn.

 

         148     ix.   Johannes Jacobus Bree #2066, * 14-09-1882 te Baarn.

 

                             hij trouwde Lisetta Josepha de Ruiter #2067, getrouwd 08-05-1908 te Baarn, * 15-07-1885 te Baarn (dochter van Willem de Ruiter #2068 en Josepha Lisette Ravenhorst #2069), † 18-05-1951 te Baarn.

 

         149     x.    Johanna Bree #2070, * 24-08-1884 te Baarn, † 11-08-1958 te Baarn.

 

                             zij trouwde Gerrit Pater #2071, getrouwd 01-06-1906 te Baarn, * 19-04-1879 te Zeist (zoon van Evert Pater #2072 en Berendina Hendriks #2073), † 18-06-1964 te Baarn.

 

79.  Hendrik van der8 Vuurst #115 (Dirk van7 de Vuurst, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 03-01-1844 te Naarden, † 06-03-1865 te Baarn.

 

       hij trouwde Johanna Los #123, getrouwd 16-10-1863 te Baarn, * 21-10-1839 te Baarn (dochter van Klaas Los #1097 en Annetje Dekker #1098), † 23-05-1895 te Baarn.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 150     i.     Antje van9 de Vuurst #124 * 29-04-1864.

         151     ii.    Hendrika van de Vuurst #125, * 29-09-1865 te Baarn, † 15-03-1867 te Baarn.

 

80.  Cornelis van8 de Vuurst #116 (Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 11-03-1846 te Naarden, † 04-03-1913 te Baarn.

       Jannetje en Dirk gaan door het leven met de achternaam "Van der Vuurst", Dirkje blijft "Van de Vuurst".

 

       hij trouwde Aukje Wijbes #146, getrouwd 05-11-1869 te Baarn, * 22-10-1840 te Harlingen (dochter van Pieter Wijbes #1114 en Jantje Jans de Jong #1115), † 08-03-1910 te Baarn.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         152     i.     Jannetje Jansje van der9 Vuurst #147, * 10-09-1870 te Baarn, † 10-07-1871 te Baarn.

         153     ii.    Jannetje van der Vuurst #148, * 10-06-1872 te Baarn, † 27-06-1943 te Baarn.

 

                             zij trouwde Cornelis van den Burg #1116, getrouwd 08-03-1895 te Baarn, * 16-12-1869 te Zeist (zoon van Hendrik van den Burg #1117 en Cornelia Hendrika Passet #1118), † 03-12-1936 te Baarn.

 

         154     iii.   Dirkje van de Vuurst #149, * 10-06-1872 te Baarn, † 09-10-1949 te Baarn.

        + 155     iv.   Dirk van der vuurst #150 * 15-10-1874.

 

88.  Aaltje van8 de Vuurst #284 (Evert van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 08-03-1825 te Baarn, † 15-08-1844 te Soest.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         156     i.     ?????9 _____ #285, * te ???

 

93.  Willem van8 de vuurst #240 (Willempje van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 07-06-1827 te Hoogland, † 29-06-1877 te Stoutenburg.

 

       hij trouwde Albarta Geertruida van Spankeren #245, getrouwd 14-04-1858 te Stoutenburg, * 19-11-1841 te Barneveld (dochter van Steven van Spankeren #1216 en Willemijntje Mastenbroek #1217), † 1885 te Stoutenburg.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 157     i.     Willempje van9 de Vuurst #246 * 09-01-1859.

         158     ii.    Willemijntje van de Vuurst #251, * 31-05-1860 te Hoevelaken.

         159     iii.   Steven van de Vuurst #250, * 12-1862 te Stoutenberg, † 15-02-1863 te Stoutenberg.

 

95.  Tijmen van8 de Vuurst #343 (Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 30-03-1838 te Amsterdam, † 21-04-1908 te Amsterdam.

 

       hij trouwde Johanna Fokker #358, getrouwd 16-06-1869 te Amsterdam, * 19-05-1842 te Lange Nieuwkoop (dochter van Jan Fokker #1277 en Lijsje Hoogenhout #1278), † 24-08-1923 te Amsterdam.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 160     i.     Jan van9 de Vuurst #359 * 16-08-1870.

        + 161     ii.    Henderik Wilhelmus van de Vuurst #360 * 12-12-1873.

         162     iii.   Cornelis van de Vuurst #362, * 05-01-1876 te Amsterdam, † 13-10-1924 te Amsterdam.

 

                             hij trouwde Rubertha Flack #370, getrouwd 1919 te Amsterdam, * 07-08-1876 te Amsterdam (dochter van Andreas Frederik Flack #1285 en Wilhelmina Schaafsma #1286).

 

         163     iv.   Lijsje van de Vuurst #363, * 26-05-1878 te Amsterdam, † 21-12-1959 te Amsterdam.

 

                             zij trouwde Dirk Kluver #365, getrouwd 23-05-1900 te Amsterdam, * 15-08-1876 te Amsterdam (zoon van Frederik Kluver #1281 en Sara Petra Boshart #1282), † 12-01-1927 te Amsterdam.

 

         164     v.    Johanna van de Vuurst #361, * 24-04-1881 te Amsterdam, † 05-12-1969 te Baarn.

 

                             zij trouwde johan Christopher Pieter Jernberg #364, getrouwd 28-10-1914 te Amsterdam, * 14-01-1877 te Amsterdam (zoon van Frederik Barend Jernberg #1279 en Anna Christine Jablonski #1280), † 11-06-1958 te Amsterdam.

 

96.  Martinus van8 de Vuurst #344 (Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 05-06-1841 te Amsterdam, † 06-01-1882 te Amersfoort.

 

       hij trouwde (1) Jannetje de Harder #348, getrouwd 25-02-1871 te Bunschoten, * 25-02-1847 te Bunschoten, † 27-03-1872 te Hoogland.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 165     i.     Hendrik van9 de Vuurst #349 * 04-10-1871.

 

       hij trouwde (2) Martha Hendrika van de Berg #350, getrouwd 26-03-1873 te Amersfoort, * 24-07-1848 te Amersfoort, † 26-02-1913 te Amersfoort.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         166     ii.    Pieter van de Vuurst #351, * 17-01-1874 te Amersfoort, † 08-05-1874 te Amersfoort.

         167     iii.   Pieter van de Vuurst #352, * 28-11-1874 te Amersfoort, † 13-12-1874 te Amersfoort.

         168     iv.   Arnoldus van de Vuurst #354, * 12-12-1875 te Amersfoort, † 25-02-1876 te Amersfoort.

        + 169     v.    Albertus van de Vuurst #353 * 01-11-1876.

         170     vi.   Tijmen van de Vuurst #357, * 03-12-1877 te Amersfoort, † 28-03-1878 te Amersfoort.

         171     vii.  Pietje van de Vuurst #355, * 10-02-1879 te Amersfoort, † 25-09-1879 te Amersfoort.

         172     viii. Neeltje van de Vuurst #356, * 10-02-1879 te Amersfoort, † 21-10-1879 te Amersfoort.

 

98.  Hendrik van8 de Vuurst #346 (Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 02-12-1846 te Amsterdam.

 

       hij trouwde Willemijntje Buitenhuis #389, getrouwd 08-07-1887 te Barneveld, * 17-04-1858 te Hoevelaken (dochter van Maas Buytenhuis #1305 en Gijsbertje Leijenhorst #1306).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 173     i.     Hendrik van9 de Vuurst #390 * 23-06-1887.

         174     ii.    Gijsbertje van de Vuurst #391, * 13-11-1888 te Soest, † 05-04-1961 te Amersfoort.

 

                             zij trouwde Hendrik Hoonhorst #393, getrouwd 30-03-1921 te Soest, * 08-05-1896 te Soest (zoon van Geurt Hoonhorst #1307 en Beerdje Brons #1308), † 11-12-1961 te Soest.

 

         175     iii.   Neeltje van de Vuurst #392, * 20-06-1890 te Soest, † 10-10-1908 te Soest.

 

102.  Tijmen van8 de Vuurst #293 (Dirk van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 26-01-1837 te Amersfoort, † 03-03-1923 te Amersfoort.

 

         hij trouwde Gerritje Wolfswinkel #294, getrouwd 21-10-1863 te Amersfoort, * 31-12-1835 te Hoogland (dochter van Maas Cornelsz Wolfswinkel #1248 en Gerritje van Beek #1249), † 29-11-1912 te Amersfoort.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         176     i.     Martje van9 de Vuurst #295, * 20-04-1864 te Amerdfoort, † 18-03-1930 te Amersfoort.

         177     ii.    Hermanus van de Vuurst #296, * 14-07-1865 te Amersfoort, † 23-01-1943 te Amersfoort.

        + 178     iii.   Dirk van de Vuurst #297 * 28-01-1867.

         179     iv.   Gerrit van de Vuurst #298, * 06-02-1868 te Amersfoort.

         180     v.    Alijda Geertruida van de Vuurst #299, * 27-11-1869 te Amersfoort, † 10-02-1951 te Leusden.

 

                             zij trouwde Evert Jan Schreuder #304, * 02-10-1875 te Leusden (zoon van Johannes Gijsbertus Schreuder #1250 en Aalberta Blom #1251), † 14-03-1974 te Leusden.

 

         181     vi.   Gerritje van de Vuurst #300, * 11-10-1871 te Amersfoort, † 05-12-1872 te Amersfoort.

         182     vii.  Tijmen van de Vuurst #301, * 10-04-1873 te Amersfoort, † 17-12-1873 te Amersfoort.

         183     viii. Gerritje van de Vuurst #302, * 19-10-1874 te Amersfoort, † 28-04-1951 te Hilversum.

 

                             zij trouwde Jacob Schreuder #305, getrouwd 21-05-1902 te Amersfoort, * 11-10-1873 te Leusden (zoon van Johannes Gijsbertus Schreuder #1250 en Aalberta Blom #1251), † 17-01-1961 te Hilversum.

 

         184     ix.   Geertruida van de Vuurst #303, * 26-12-1876 te Amersfoort, † 13-02-1964 te Amersfoort.

 

                             zij trouwde Gerardus Arnoldus Johannes Beukers #306, getrouwd 27-02-1906 te Bussum, * 25-05-1879 te 's-Gravenhage (zoon van Martien Christiaan Frederik Beukers #1252), † 06-11-1923 te Magelang (Indonesie).

 

103.  Tijmen van8 de Vuurst #570 (Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 31-08-1842 te Muiderberg, † 27-01-1907 te Naarden.

         De zonen Jan en Willem gaan verder door het leven met de achternaam 'van der Vuurst'. / Both the sons Jan and Willem went further through life with the surname 'van der Vuurst'.

 

         hij trouwde (1) Heintje Kroeskamp #577, getrouwd 08-05-1872 te Naarden, * 11-07-1833 te Huizen (dochter van Jan Kroeskamp #1445 en Geertruij Honing #1446), † 08-02-1882 te Naarden.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 185     i.     Willem van der9 Vuurst #578 * 15-03-1873.

        + 186     ii.    Jan van der Vuurst #579 * 14-03-1874.

        + 187     iii.   Jacoba Maria van de Vuurst #580 * 04-01-1876.

        + 188     iv.   Geertruida Willemijntje van de Vuurst #581 * 09-04-1879.

 

         hij trouwde (2) Aaltje van de Born #582, getrouwd 18-06-1882 te Naarden, * 08-09-1856 te Naarden (dochter van Evert Hendriksz van de Born #1451 en Gerritje Magrijn #1452), † 02-07-1940 te Weesp.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         189     v.    Evert van de Vuurst #583, * 11-04-1883 te Naarden, † 16-07-1883 te Naarden.

         190     vi.   Gerritje van de Vuurst #584, * 08-04-1884 te Naarden, † 23-01-1956 te Naarden.

 

                             zij trouwde Hendrik Bieze #596, getrouwd 28-12-1915 te Weesperkarspel, * 01-04-1882 te Amsterdam, † 18-12-1959 te Amsterdam.

 

         191     vii.  Hendrika van de Vuurst #585, * 02-03-1885 te Naarden, † 10-10-1957 te Weesp.

         192     viii. Evert van de Vuurst #586, * 21-01-1886 te Naarden, † 31-08-1886 te Naarden.

         193     ix.   Naatje van de Vuurst #587, * 12-01-1887 te Naarden, † 28-09-1971 te Weesp.

 

                             zij trouwde Dirk Gerrit de Beus #597, getrouwd 06-05-1909 te Naarden, * 30-05-1884 te Naarden (zoon van Dirk de Beus #1454 en Jannetje Brouwer #1455), † 28 Jun 1972 te Muiderberg.

 

         194     x.    Aaltje van de Vuurst #588, * 27-03-1888 te Naarden, † 14-01-1965 te Soest.

         195     xi.   Tijmen van de Vuurst #589, * 07-02-1889 te Naarden, † 18-03-1889 te Naarden.

         196     xii.  Margaretha van de Vuurst #590, * 07-02-1890 te Naarden, † 07-09-1956 te Weesp.

 

                             zij trouwde Cornelis Laurens Waterman #598, getrouwd 15-04-1914 te Naarden, * 17-10-1889 te Weesp (zoon van Gerrit Waterman #1456 en Anna Alide Joppezijn #1457).

 

         197     xiii. Tijmen van de Vuurst #591, * 19-01-1891 te Naarden, † 11-03-1891 te Naarden.

         198     xiv. Tijmentje van de Vuurst #592, * 22-05-1899 te Naarden, † 23-12-1963 te Naarden.

 

                             zij trouwde Jan Bas #599, getrouwd 28-12-1927 te Amsterdam, * 13-08-1886 te Amsterdam (zoon van Cornelis Bas #1458 en Klara Swierstra #1459), † 18-03-1956 te Naarden.

 

104.  Henderik van8 de Vuurst #571 (Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 11-10-1844 te Muiderberg, † 12-05-1899 te Naarden.

 

         hij trouwde Maria Dekker #662, getrouwd 19-06-1872 te Naarden, * 15-07-1851 te Naarden (dochter van Johannes Dekker #1511 en Anthonia de Gooijer #1512), † 06-09-1896 te Naarden.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         199     i.     Jacoba Anthonia van der9 Vuurst #663, * 31-07-1872 te Naarden, † 13-02-1914 te Bussum.

 

                             zij trouwde Johannes de Bruin #673, getrouwd 26-07-1893 te Naarden, * 02-10-1868 te Naarden (zoon van Casper de Bruyn #1513 en Hendrika de Goede #1514), † 25-06-1915 te Bussum.

 

         200     ii.    Johannes Wilhelmus van der Vuurst #665, * 24-10-1873 te Naarden, † 06-02-1883 te Naarden.

         201     iii.   Anthonia van der Vuurst #666, * 07-02-1876 te Naarden.

 

                             zij trouwde Hermanus Florus van Hemert #674, getrouwd 23-11-1893 te Weesp, * 07-03-1871 te Weesp (zoon van Floris van Hemert #1515 en Mijntje van Stokkum #1516).

 

        + 202     iv.   Willem van der Vuurst #667 * 26-12-1877.

         203     v.    Maria van der Vuurst #668, * 24-10-1879 te Naarden, † 31-10-1884 te Naarden.

        + 204     vi.   Henderik van der Vuurst #669 * 16-10-1881.

         205     vii.  Catharina van der Vuurst #670, * 04-12-1882 te Naarden, † 19-03-1946 te Bussum, begraven 23-03-1946 te Nederhorst den Berg, RK Kerkhof.

 

                             zij trouwde Jacobus Hagen #675, getrouwd 27-06-1905 te Naarden, * 04-12-1882 te Nederhorst den Berg, † 09-11-1944 te Nederhorst den Berg.

 

         206     viii. Johanna van der Vuurst #671, * 24-09-1884 te Naarden, † 29-07-1945 te Winterswijk.

 

                             zij trouwde Johannes Michiel Jansen #676, getrouwd 18-11-1907 te Winterswijk, * 24-12-1882 te Winterswijk (zoon van Wilhelmus Hendrikus Jansen #1517 en Maria Elisabeth Hendrina Budde #1518), † 06-07-1944 te Winterswijk.

 

         207     ix.   Hendrika van der Vuurst #672, * 01-09-1886 te Naarden, † 06-09-1886 te Naarden.

         208     x.    Maria van der Vuurst #664, * 22-05-1891 te Naarden, † 31-07-1891 te Naarden.

 

 

Negende generatie

 

121.  Maria Magdalena van9 de vuurst #37 (Gerritje van8, Arie van7, Gerrit Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 21-03-1872 te 's-Graveland, † 23-09-1948 te Arnhem.

 

         zij trouwde Willem Willemsen #63, getrouwd 01-05-1909 te Arnhem, * 12-06-1859 te Arnhem (zoon van Willem willemsen #1056 en Anna Catherina Meijerink #1057), † 08-01-1936 te Arnhem.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         209     i.     Hendrica10 Willemsen #64, * 01-01-1872 te Arnhem, † 10-11-1874 te Arnhem.

         210     ii.    Gerrit Willemsen #65, * 03-10-1879 te Utrecht, † 03-08-1880 te 's-Graveland.

         211     iii.   Arie Willemsen #66, * 1882 te Harderwijk, † 10-08-1883 te Harderwijk.

 

123.  Bartha9 de Zoete #1824 (Aaltje van8 de Vuurst, Jan van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 26-09-1865 te Baarn, † 20-05-1955 te Soestdijk.

 

         zij trouwde Johan Pieter van Arkel #1825, getrouwd 16-08-1888 te Baarn, * 29-11-1861 te Jutphaas, † 18-06-1913 te Wageningen.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         212     i.     Johan Albert10 van Arkel #2008, * 12-11-1889 te Baarn, † 21-10-1970 te Baarn.

         213     ii.    Alida van Arkel #2009, * 1891.

 

                             zij trouwde Andries van den Berg #2010, * 1881 te Hazerswoude, † 09-05-1933 te Arnhem.

 

124.  Gerrit9 de Zoete #1990 (Aaltje van8 de Vuurst, Jan van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 29-05-1864 te Baarn, † 2 Nov 1948 te Hengelo.

 

         hij trouwde Aartje Rootselaar #1991, getrouwd 14-12-1894 te Baarn, * 25-11-1864 te Nijkerk, † 28-05-1943 te Baarn.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         214     i.     Samuel10 de Zoete #1992, * 15-01-1895 te Baarn, † 01-07-1895 te Baarn.

         215     ii.    Samuel de Zoete #1993, * 12-01-1896 te Baarn, † 12-05-1976 te Utrecht.

 

                             hij trouwde Willemijntje van ES #1994, getrouwd 20-07-1937 te Baarn, * 1903, † 28-11-1986 te Baarn.

 

         216     iii.   Gerrit de Zoete #1995, * 09-01-1897 te Baarn, † 18-08-1981 te Driebergen.

 

                             hij trouwde Johanna Maria Smit #1996, getrouwd 17-06-1921 te Baarn, * 19-09-1896 te Rhenen.

 

         217     iv.   Alida de Zoete #1997, * 24-07-1898 te Baarn, † 28-05-1899 te Baarn.

         218     v.    Hendrik Jan de Zoete #1998, * 01-11-1900 te Baarn, † 03-01-1976 te Baarn.

 

                             hij trouwde Anna Rodenburg #1999, getrouwd 10-03-1943 te Baarn, * 07-11-1899 te Soest, † 28-10-1954 te Baarn.

 

         219     vi.   Aartje de Zoete #2000, * 18-05-1902 te Baarn, † 22-02-1986 te Baarn.

 

                             zij trouwde Herman Carel Constant Foeken #2001, getrouwd 28-11-1928 te Baarn, * 07-11-1899 te Soest, † 28-10-1954 te Baarn.

 

         220     vii.  Johan Pieter de Zoete #2002, * 19-01-1904 te Baarn, † 1981.

 

                             hij trouwde Elisabeth Reijnaard #2003, getrouwd 19-04-1938 te Baarn, * 06-05-1906 te Dordrecht.

 

         221     viii. Alida de Zoete #2004, * 02-02-1905 te Baarn.

 

                             zij trouwde Hendrikus Cornelis van de Kamp #2005, getrouwd 13-04-1938 te Baarn.

 

         222     ix.   Roelof de Zoete #2006, * 06-03-1906 te Baarn, † 14-08-1957 te Baarn.

 

                             hij trouwde Jacoba Hendrika van Es #2007, getrouwd 06-10-1937 te Baarn, * 11-09-1908 te Baarn, † 12-07-1994 te Baarn.

 

125.  Jan9 de Zoete #2011 (Aaltje van8 de Vuurst, Jan van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 16-01-1868 te Baarn, † 22-06-1936 te Barneveld.

 

         hij trouwde Johanna Maria de Jong #2012, * 15-05-1869 te Lexmond, † 22-06-1936 te Barneveld.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         223     i.     Samuel10 de Zoete #2013, * 24-03-1902 te Baarn, † 05-02-1976 te Rotterdam.

 

                             hij trouwde (1) Hendrika Maat #2014, * 17-05-1904 te 's-Gravenzande, † 04-01-1969 te Rotterdam.

                             hij trouwde (2) Aaltje Hoogenraad #2015, * 12-10-1903 te Loosduinen, † 23-09-1988 te Rotterdam.

 

         224     ii.    Joost Marinus de Zoete #2016, * 05-06-1903 te Baarn, † 04-09-1968 te Hengelo.

 

                             hij trouwde Klaziena Maria van der Jagt #2017, getrouwd 18-10-1933 te Rotterdam, * 1913, † 31-08-1988 te Driebergen.

 

         225     iii.   Aaltje de Zoete #2018, * 14-09-1904 te Baarn.

 

                             zij trouwde Cornelis N. Govers #2019, getrouwd te Lexmond, * te Lexmond.

 

         226     iv.   Maaike de Zoete #2020, * 29-10-1905 te Baarn, † 06-06-1986 te Amersfoort.

         227     v.    Bertha de zoete #2021, * 29-04-1908 te Baarn, † 28-08-1910 te Baarn.

         228     vi.   Franciena Ariena de Zoete #2022, * 12-08-1909 te Baarn, † 09-03-1937 te Ermelo.

         229     vii.  Berthe Catharina de Zoete #2023, * 01-06-1911 te Baarn.

 

                             zij trouwde Jan Jissink #2024, † < 2000 te USA.

 

126.  Trijntje9 de Zoete #2025 (Aaltje van8 de Vuurst, Jan van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 27-04-1870 te Baarn.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         230     i.     Martinus10 de Zoete #2026, * 05-02-1890 te Baarn, † 01-01-1953 te Amsterdam.

 

                             hij trouwde Aaltje dijkstra #2027, getrouwd 04-03-1910 te Soest, * 18-12-1888 te Westdongeradeel, † 27-07-1964 te 's-Gravenland.

 

127.  Samuel9 de Zoete #2028 (Aaltje van8 de Vuurst, Jan van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 26-03-1875 te Baarn, † 07-07-1962 te Baarn.

 

         hij trouwde Anna Verdelman #2029, getrouwd 24-02-1904 te Den Haag, * 07-06-1876 te Den Haag, † 29-7-1938 te Baarn.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         231     i.     Alida10 de Zoete #2030, * 18-12-1904 te Soest, † 1990.

 

                             zij trouwde Hermanus de Graaf #2031, getrouwd 02-04-1930 te Baarn, * 1903, † 1990.

 

         232     ii.    Dina Frederika de Zoete #2032, * 08-05-1906 te Soest, † 30-11-2004 te Amsterdam.

 

                             zij trouwde Jan Louis Vlaanderen #2033, getrouwd 02-12-1928 te Baarn, * 21-04-1901 te Amsterdam, † 04-12-2002 te Amsterdam.

 

         233     iii.   Bertha Catharina de Zoete #2034, * 09-11-1908 te Soest, † 23-10-1954 te Haren.

 

                             zij trouwde Andries van den Berg #2035, getrouwd 30-03-1932 te Baarn, * 1908.

 

         234     iv.   Frederik Gerrit Hendrik de Zoete #2036, * 24-10-1914 te Soest, † 01-11-1983 te Auckland (New Zealand).

 

                             hij trouwde Trijntje Mobach #2037, getrouwd 1939 te Utrecht, * 19-01-1916 te Utrecht, † 21 Apr 2005 te Auckland (Nieuw Zeeland).

 

         235     v.    Anna de Zoete #2038, * 04-05-1916 te Soest.

 

                             zij trouwde Cor Ommen #2039.

 

         236     vi.   Samuel de Zoete #2040, * 09-06-1917 te Soest.

 

130.  Willem van9 de Vuurst #74 (Cornelis van8, Willem van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 23-08-1855 te Eemnes, † 20-08-1919 te Zeist.

 

         hij trouwde (1) Stephanie de Vries #77, getrouwd 03-12-1879 te Leeuwarden, * 05-05-1848 te Leeuwarden (dochter van Bernardus de Vries #1025 en Maria van Veen #1026), † 19-01-1896 te Amsterdam.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         237     i.     Elisabeth van10 de Vuurst #78, * 30-07-1881 te Amsterdam, † 06-11-1884 te Amsterdam.

         238     ii.    Wilhelmina van de Vuurst #79, * 26-04-1884 te Amsterdam, † 16-11-1884 te Amsterdam.

         239     iii.   Cornelis van de vuurst #80, * 15-06-1885 te Amsterdam, † 05-10-1893 te Amsterdam.

         240     iv.   Bernardus van de Vuurst #81, * 08-11-1887 te Amsterdam, † 03-08-1959 te 's-Gravenhage.

 

                             hij trouwde (1) Louisa Augusta Martha Engelhardt #83, getrouwd 15-06-1911 te Amsterdam, * 19-11-1887 te Dusseldorf (D) (dochter van Louis Engelhardt #1033 en Elisabeth Muschenich #1034), † 1955.

                             hij trouwde (2) Lydia Tainowitsch #84, getrouwd 14-07-1927 te Amsterdam, * 13-02-1891 te St. Petersburg (URS), † 11-10-1936 te 's-Gravenhage.

                             hij trouwde (3) Antje Jelten #85, getrouwd 21-12-1938 te 's-Gravenhage, * 04-03-1896 te 's-Gravenhage (dochter van Hendrik Bernardus Johannes Jelten #1035 en Hendrina Welgraven #1036), † 24-12-1982 te 's-Gravenhage.

 

        + 241     v.    Willem van de vuurst #86 * 02-11-1889.

 

         hij trouwde (2) Catharina de Jong #82, getrouwd 12-05-1910 te Amsterdam, * 04-04-1859 te Amsterdam (dochter van Jacob de Jong #1027 en Aaltje Kartof #1028).

 

133.  Jan van9 de vuurst #119 (Dirkje van8, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 24-10-1859 te Baarn, † 10-06-1915 te Hengelo.

 

         hij trouwde Gerritdina Meijers #127, getrouwd 17-03-1893 te Hengelo, * 29-04-1871 te Haaksbergen (dochter van Hermannus Meijers #1100 en Klasina Teutelink #1101), † 12-02-1942 te Hengelo.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 242     i.     Adriaan Dirk van10 de Vuurst #128 * 23-07-1893.

        + 243     ii.    Klazina Hermina van de Vuurst #129 * 24-04-1895.

        + 244     iii.   Jan van de Vuurst #130 * 18-06-1896.

         245     iv.   Hermina Aleida van de Vuurst #131, * 12-10-1901 te Hengelo, † 12-04-1978 te Hengelo.

         246     v.    Gerda van de Vuurst #132, * 31-03-1903 te Hengelo, † 28-05-1931 te Hengelo.

 

                             zij trouwde Albert de Boer #136, getrouwd 07-03-1924 te Hengelo, * 22-04-1896 te Den Helder (zoon van Bauke de Boer #1102 en Jantje Keur #1103), † 15-04-1961 te Hengelo.

 

         247     vi.   Jaantje van de Vuurst #133, * 27-04-1905 te Hengelo, † 08-04-1984 te Enschede.

 

                             zij trouwde (1) Albert de Boer #136, getrouwd 04-09-1931 te Hengelo, * 22-04-1896 te Den Helder (zoon van Bauke de Boer #1102 en Jantje Keur #1103), † 15-04-1961 te Hengelo.

                             zij trouwde (2) Rienold Nicolaas Bruinsma #137, getrouwd 28-05-1965 te Hengelo, * 31-05-1905 te Nijmegen (zoon van Folkert Bruinsma #1104 en Johannesje Greveling #1105), † 03-12-1977 te Enschede.

 

150.  Antje van9 de Vuurst #124 (Hendrik van der8 Vuurst, Dirk van7 de Vuurst, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 29-04-1864 te Baarn.

 

         zij trouwde Hendrik Jansen #126, getrouwd 21-09-1888 te Baarn, * 18-01-1854 te Baarn (zoon van Arie Jansen #1870 en Zwaantje van der Klij #1871).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         248     i.     Hendrika10 Jansen #1872, * 01-01-1894 te Baarn.

 

                             zij trouwde Gerrit Jan Eilers #1873, getrouwd 27-12-1912 te Baarn, * 01-01-1882 te Voorst.

 

         249     ii.    Johan Jansen #1874, * 01-01-1890 te Baarn.

 

                             hij trouwde Maria Helena Henni #1875, getrouwd 18-12-1914 te Baarn, * 01-01-1882 te Amsterdam (dochter van Hendrik Franciscus Henni #1876 en Helena Maria Munscher #1877).

 

         250     iii.   Hendrik Jansen #2267, * 01-01-1891 te Baarn.

 

                             hij trouwde Hermina Schreurs #2268, getrouwd 09-08-1916 te Hilversum, * 01-01-1889 te /kampen (dochter van Kornelis Schreurs #2269 en Hermina van der Worp #2270).

 

155.  Dirk van der9 vuurst #150 (Cornelis van8 de Vuurst, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 15-10-1874 te Baarn, † 27-03-1945 te Baarn.

 

         hij trouwde Cornelia Margaretha van Zetten #151, getrouwd 15-02-1901 te Baarn, * 06-05-1878 te Tiel (dochter van Willem van Zetten #1119 en Aaltje Heetveld #1120), † 22-06-1954 te Baarn.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         251     i.     Aukje van der10 vuurst #152, * 13-07-1901 te Baarn, † 30-07-1980 te Baarn.

 

                             zij trouwde Geurt Lambalgen #153, getrouwd 10-05-1929 te Baarn, * 02-09-1902 te Amsterdam (zoon van Cornelis van Lambalgen #1121 en Maria Wilhelmina Lobbes #1122).

 

        + 252     ii.    Cornelis willem van der vuurst #154 * 30-09-1902.

        + 253     iii.   Willem Johannes van der Vuurst #186 * 06-03-1904.

         254     iv.   Johannes Dirk van der Vuurst #155, * 14-09-1905 te Baarn, † 11-12-1973 te Baarn.

        + 255     v.    Dirk van der Vuurst #156 * 25-10-1906.

         256     vi.   Aaltje van der Vuurst #157, * 23-01-1908 te Baarn.

 

                             zij trouwde Aarnoud Rebel #158, getrouwd 18-09-1930 te Baarn, * 20-12-1901 te Eemnes (zoon van Evert Rebel #1123 en Cornelia Wielemaker #1124), † 04-02-1970 te Baarn.

 

         257     vii.  Cornelia Margaretha van der Vuurst #159, * 16-06-1909 te Baarn.

        + 258     viii. Jan van der Vuurst #160 * 13-11-1910.

         259     ix.   Dirkje van der vuurst #161, * 24-02-1912 te Baarn, † 24-01-1985 te Hilversum.

 

                             zij trouwde Hendrik Daniel Sampimom #162, getrouwd 09-02-1965 te Baarn, * 02-07-1917 te Nieuwendam (zoon van Gerrit Sampimom #1125 en Arendje Magdalena van Ettinger #1126), † 28-06-1983 te Baarn.

 

         260     x.    Hendrika Gerdina van der Vuurst #163, * 03-06-1913 te Baarn.

 

                             zij trouwde Pieter Bunschoten #164, getrouwd 15-11-1939 te Baarn, * 22-03-1908 te Huizen (zoon van Hendrik Bunschoten #1128 en Jannetje Tewiszen #1129).

 

         261     xi.   Jannetje van der Vuurst #165, * 30-06-1915 te Baarn.

         262     xii.  Gerdina Geertruida van der Vuurst #166, * 15-01-1917 te Baarn, † 06-03-1986 te Baarn.

         263     xiii. Wijnanda van der Vuurst #167, * 10-06-1920 te Baarn.

 

                             zij trouwde Johannes Versteegh #168, getrouwd 29-09-1948 te Baarn, * 20-02-1916 te Amersfoort.

 

        + 264     xiv. Hendrik van der Vuurst #169 * 24-11-1921.

         265     xv.  Christina van der Vuurst #170, * 28-05-1923 te Baarn.

 

                             zij trouwde Elbert Veerman #171, getrouwd 25-06-1943 te Baarn, * 16-07-1916 te Harderwijk (zoon van Joost Veerman #1130 en Aartje Schilders #1131).

 

157.  Willempje van9 de Vuurst #246 (Willem van8, Willempje van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 09-01-1859 te Hoogland, † 20-03-1951 te Munstergeleen.

 

         zij trouwde Jacobus Steinman #247, getrouwd 15-03-1883 te Zeist, * 02-02-1841 te Woudenberg (zoon van Christian Friedrich Steinmann #1218 en Jannetje Wagensveld #1219), † 23-02-1924 te Doorn.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 266     i.     Willem van10 de Vuurst #248 * 26-09-1879.

        + 267     ii.    Geertruida Alberta van de Vuurst #249 * 08-03-1882.

 

160.  Jan van9 de Vuurst #359 (Tijmen van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 16-08-1870 te Amsterdam, † 19-04-1947 te Naarden.

 

         hij trouwde Alyda Adriana van Essen #371, getrouwd 26-05-1898 te Amsterdam, * 10-10-1877 te Amsterdam (dochter van Gerrit van Essen #1288 en Maria Elisabeth Kuhbauch #1287), † 11-03-1960 te Amsterdam.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 268     i.     Jan Tijmen van10 de Vuurst #372 * 17-11-1899.

        + 269     ii.    Gerrit van de Vuurst #373 * 13-01-1901.

         270     iii.   Maria Johanna van de Vuurst #374, * 19-12-1906 te Amsterdam.

 

                             zij trouwde Jacobus Jesse #1289, getrouwd 17-10-1929 te Amsterdam, * 24-01-1901 te Amsterdam (zoon van Marinus Jacobus Jesse #1290 en Clasina Mobron #1291).

 

         271     iv.   Alida Adriana van de vuurst #375, * 02-04-1909 te Amsterdam.

 

                             zij trouwde Cornelis de Waard #1292, getrouwd 06-12-1934 te Amsterdam, * 06-08-1902 te Amsterdam, † 05-05-1959 te Sumatra.

 

161.  Henderik Wilhelmus van9 de Vuurst #360 (Tijmen van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 12-12-1873 te Amsterdam, † 10-05-1949 te Royal Oak, Michigan, USA.

 

         hij trouwde Maria Hendrikje Koene #366, getrouwd 03-04-1897 te Bloemendaal, * 07-03-1876 te Amsterdam (dochter van Johannes Wilhelmus Koene #1283 en Margaretha Johanna Baadenhuysen #1284), † 24-10-1929 te Detroit, Michigan USA.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 272     i.     Johan Tijmen van10 de Vuurst #367 * 25-08-1898.

         273     ii.    Hendrik Wilhelmus van de vuurst #368, * 25-08-1902 te Amsterdam, † 14-11-1981.

 

                             hij trouwde Elizabeth Virgina Manville #1922, getrouwd 08-01-1938.

 

        + 274     iii.   Marinus van de Vuurst #369 * 16-10-1905.

 

165.  Hendrik van9 de Vuurst #349 (Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 04-10-1871 te Hoogland, † 04-03-1947 te Bunschoten.

 

         hij trouwde Reintje Vermeer #407, getrouwd 14-04-1894 te Hoogland, * 13-02-1875 te Harderwijk (dochter van Pieter Gosewijn Vermeer #1319 en Reijntje de Wildt #1320), † 23-07-1962 te Bunschoten.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 275     i.     Jan van10 de Vuurst #408 * 29-08-1894.

         276     ii.    Jannetje van de Vuurst #409, * 20-10-1895 te Bunschoten, † 17-06-1970 te 's-Gravenhage.

 

                             zij trouwde Johannes van Spronsen #419, getrouwd 22-04-1922 te Bunschoten, * 26-10-1895 te 's-Gravenhage (zoon van Antonie van Spronsen #1321 en Cornelia Hartman #1322), † 07-01-1965 te 's-Gravenhage.

 

         277     iii.   Maria van de Vuurst #410, * 11-06-1898 te Bunschoten, † 06-01-1901 te Hoogland.

         278     iv.   Francijntje van de Vuurst #411, * 01-09-1900 te Bunschoten, † 13-02-1978 te Amersfoort.

 

                             zij trouwde Aart de Harder #420, getrouwd 16-08-1935 te Bunschoten, * 30-09-1899 te Bunschoten (zoon van Jan de Harder #1323 en Wijmpje de Graaf #1324).

 

        + 279     v.    Pieter Gosewijn van de Vuurst #412 * 12-05-1903.

        + 280     vi.   Hendrik van de Vuurst #413 * 25-10-1906.

        + 281     vii.  Jacob van de Vuurst #414 * 06-10-1908.

         282     viii. Maria van de Vuurst #415, * 02-06-1911 te Bunschoten, † 19-03-1912 te Bunschoten.

         283     ix.   Maria van de Vuurst #416, * 09-10-1912 te Bunschoten, † 14-02-1978 te Bunschoten.

 

                             zij trouwde Hendrikus Schaap #421, getrouwd 27-05-1938 te Bunschoten, * 20-06-1910 te Bunschoten (zoon van Harmen Schaap #1326 en Grietje Koelewijn #1327).

 

         284     x.    Aaltje van de Vuurst #417, * 03-10-1914 te Bunschoten, † 05-03-1977 te Bunschoten.

 

                             zij trouwde Klaas Ruizendaal #422, getrouwd 26-11-1937 te Bunschoten, * 04-10-1914 te Bunschoten (zoon van Gerrit Ruizendaal #1328 en Annetje Heek #1329).

 

         285     xi.   Rutger van de Vuurst #418, * 10-04-1918 te Bunschoten, † 20-07-1943 te Tamarkan, Thailand, begraven 20-7-1943 op Field of honour Kanchanaburi, vak 7, rij C, Nr. 61.

 

                             hij trouwde Hendrikje Muijs #525, getrouwd 07-07-1939 te Bunschoten, * 20-09-1919 te Bunschoten (dochter van Bart Muijs #1403 en Wijmpje Duijst #1404).

 

169.  Albertus van9 de Vuurst #353 (Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 01-11-1876 te Amersfoort, † 09-03-1955 te Amersfoort.

 

         hij trouwde Heintje Buis #402, getrouwd 03-03-1915 te Amersfoort, * 01-09-1880 te Amersfoort (dochter van Jacobus Buis #1316 en Heintje Woudenberg #1317), † 03-02-1954 te Amersfoort.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         286     i.     Martha van10 de Vuurst #403, * 22-12-1915 te Amersfoort, † 28-06-1916 te Amersfoort.

         287     ii.    Willempje van de Vuurst #404, * 09-05-1917 te Amersfoort.

 

                             zij trouwde Barend Oerleman #406, getrouwd 22-06-1938 te Amersfoort, * 26-01-1915.

 

         288     iii.   Martha Hendrika van de Vuurst #405, * 30-03-1921 te Amersfoort, † 27-08-1921 te Amersfoort.

 

173.  Hendrik van9 de Vuurst #390 (Hendrik van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 23-06-1887 te Barneveld, † 18-02-1957 te Bussum.

 

         hij trouwde (1) Hendrika Grootendorst #394, getrouwd 17-12-1908 te Weesperkarspel, * 24-01-1883 te Weesperkarspel (dochter van Pieter Grootendorst #1309 en Willemina Alida Oussoren #1310), † 22-09-1946 te Bussum.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         289     i.     Hendrik van10 de Vuurst #395, * 13-04-1909 te Bussum, † 26-11-1970 te Groningen.

 

                             hij trouwde Maria Vrouwtje Legrand #401, getrouwd 28-01-1942 te Hilversum, * 08-05-1908 te Haarlem (dochter van Adriaan Legrand #1301 en Naantje Boon #1302), † 09-11-1965 te Smithfield (Australie).

 

         290     ii.    Willemijntje van de Vuurst #396, * 04-1911 te Bussum, † 20-07-1911 te Bussum.

         291     iii.   Willemijntje van de Vuurst #397, * 13-01-1913 te Bussum, † 21-01-1963 te Gouda.

 

                             zij trouwde (1) Marinus Christiaan Pieter Hertog #399, getrouwd 02-09-1937 te Zeist, * 18-01-1910 te Princenhage (zoon van Pieter Dirk Cornelis Hertog #1311 en Johanna Achter #1312), † 21-01-1963 te Goude.

                             zij trouwde (2) Gerrit Hooijer #400, getrouwd 24-06-1971 te Ermelo, * 10-09-1893 te Barneveld (zoon van Berend Hooijer #1313 en Willemijntje van de Langemaat #1314), † 25-09-1983 te Ermelo.

 

        

         hij trouwde (2) Grada Harmina Berendsen #398, getrouwd 15-10-1947 te Bussum, * 31-03-1902 te Doetinchem.

 

178.  Dirk van9 de Vuurst #297 (Tijmen van8, Dirk van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 28-01-1867 te Amersfoort, † 06-01-1936 te Amersfoort.

 

         hij trouwde Alyda van den hoek #307, getrouwd 18-11-1900 te Amersfoort, * 26-10-1873 te Amersfoort (dochter van Evert van den Hoek #1253 en Evertje Schoonderbeek #1254), † 15-06-1953 te Amersfoort.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 292     i.     Tijmen van10 de Vuurst #308 * 04-09-1901.

        + 293     ii.    Evert van de Vuurst #309 * 13-12-1902.

         294     iii.   Gerritje van de Vuurst #310, * 24-12-1903 te Amersfoort, † 08-07-1904 te Amersfoort.

         295     iv.   Evertje Gerarda Alyda van de Vuurst #311, * 15-06-1905 te Amersfoort, † 02-08-1905 te Amersfoort.

         296     v.    Gerrit van de Vuurst #315, * 30-09-1906 te Amersfoort.

         297     vi.   Evertje van de Vuurst #312, * 11-05-1911 te Amersfoort, † 22-09-1911 te Amersfoort.

         298     vii.  Marritje van de Vuurst #313, * 28-09-1913 te Amersfoort.

 

                             zij trouwde Aart Jansen #316, getrouwd 26-07-1933 te Amersfoort, * 05-10-1910 te Barneveld (zoon van Hendrik Jansen #1255 en Antje Schotsman #1256).

 

         299     viii. Gerritje van de Vuurst #314, * 28-12-1919 te Amersfoort.

 

                             zij trouwde Gerrit Jan van Munster #317, getrouwd 11-06-1942 te Amersfoort, * 09-03-1913 te Amersfoort (zoon van Leendert Jacobus van Munster #1257 en Jacoba Roor #1258).

 

185.  Willem van der9 Vuurst #578 (Tijmen van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 15-03-1873 te Naarden, † 24-07-1940 te Ermelo.

 

         hij trouwde Neeltje Druif #647, getrouwd 14-05-1908 te Opmeer, * 30-08-1883 te Berkhout (dochter van Pieter Druif #1497 en Grietje Pijper #1498), † 05-03-1986 te Ermelo.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         300     i.     Hendrik Willem van der10 Vuurst #648, * 18-05-1909 te Hillegersberg.

 

                             hij trouwde (1) Aaltje Maria Otten #653, getrouwd 12-07-1939 te Weesperkarspel, * 01-08-1915 te Weesperkarspel (dochter van Alex Otten #1501 en Neeltje Wilhelmina Cornelia Kreuger #1502), † 22-01-1969 te Harderwijk.

                             hij trouwde (2) Grietje Niemeijer #654, getrouwd 22-06-1972 te Nijkerk, * 21-08-1911 te Nijkerk (dochter van Harm Niemeijer #1504 en Geertje Goeree #1503).

 

         301     ii.    Margaretha Nelly van der Vuurst #649, * 29-08-1910 te Naarden.

        + 302     iii.   Jan van der Vuurst #652 * 03-12-1911.

         303     iv.   Wijda van der Vuurst #650, * 10-05-1913 te Naarden, † te Ermelo.

 

                             zij trouwde Ferdinand Willem van Malsen #651, getrouwd 03-11-1938 te Ermelo, * 23-02-1893 te Utrecht (zoon van Johannes van Malsen #1499 en Anna Geertruij Francisca Kluts #1500), † 21-02-1985 te Ermelo.

 

186.  Jan van der9 Vuurst #579 (Tijmen van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 14-03-1874 te Naarden, † 28-01-1951 te Huizen.

         van de modelboerderij Oud Bussum, begint later zelf een boerderij.

 

         hij trouwde Jannetje van Kooij #606, getrouwd 28-01-1899 te Loosdrecht, * 22-01-1878 te Soest (dochter van Anthonie van Kooij #1460 en Jannetje Hartenberg #1461), † 02-06-1971 te Zeist.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 304     i.     Tijmen van der10 Vuurst #607 * 03-05-1899.

         305     ii.    Jannetje Hendrika van der Vuurst #608, * 02-08-1900 te Naarden, † 29-05-1986 te Harderwijk.

 

                             zij trouwde Nicolaas Johannes van Peursum #612, getrouwd 26-08-1924 te Huizen, * 18-11-1900 te Bussum (zoon van Jan van Peursum #1462 en Antje Diepenhorst #1463), † 15-10-1974 te Kedichem.

 

        + 306     iii.   Aaltje van der Vuurst #609 * 06-03-1903.

         307     iv.   Hendrikje van der Vuurst #610, * 21-01-1911 te Naarden.

 

                             zij trouwde Johannes Westland #614, getrouwd 07-03-1934 te Huizen, * 04-11-1906 te Huizen (zoon van Jacob Westland #1466 en Marretje Bout #1467), † 02-06-1971 te Huizen.

 

        + 308     v.    Antoon van der Vuurst #611 * 30-05-1917.

 

187.  Jacoba Maria van9 de Vuurst #580 (Tijmen van8, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 04-01-1876 te Naarden, † 13-03-1933 te Amsterdam.

 

         zij trouwde Bart Wilhelmus Hornberg #593, getrouwd 03-05-1900 te Amnsterdam (zoon van Gerrit Hornberg #1447 en Marritje Benrinck #1448).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         309     i.     ????10 Hornberg #594, * 1906 te Batavia.

                             Hornberg vertrok met beide zonen in 1922 naar Amerika

 

188.  Geertruida Willemijntje van9 de Vuurst #581 (Tijmen van8, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 09-04-1879 te Naarden, † 22-03-1964 te Amsterdam.

 

         zij trouwde Johannes Terreehorst #595, getrouwd 07-12-1899 te Bussum, * 31-12-1874 te Nieuwveen (zoon van Gerrit Terreehorst #1449 en Hendrika Kruger #1450), † 14-02-1949 te Eisden (B).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         310     i.     Gerrit10 Terreehorst #2374, * 1900, † 1984.

         311     ii.    Tijmen Terreehorst #2375, * 1901, † 1982.

         312     iii.   Karel Willem August Terreehorst #2376, * 1903, † 1974.

         313     iv.   Johannes Terreehorst #2377, * 1904, † 1921.

         314     v.    Hendrika Cornelia Terreehorst #2378, * 1905, † 1989.

         315     vi.   Dirk Terreehorst #2379, * 1906.

         316     vii.  Heintje Willemijntje Geertruida Terreehorst #2380, * 1907, † 1989.

         317     viii. Dirkje Terreehorst #2381, * 1908, † 1910.

         318     ix.   Jaantje Terreehorst #2382, * 1909, † 1930.

         319     x.    Cornelia Terreehorst #2383, * 1912, † 1978.

         320     xi.   Jacoba Maria Terreehorst #2384, * 1913, † 1915.

 

202.  Willem van der9 Vuurst #667 (Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 26-12-1877 te Naarden, † 25-12-1933 te Hoorn.

 

         hij trouwde Jaantje van der Woude #677, getrouwd 30-04-1904 te Hengelo, * 08-04-1882 te Avereest (dochter van Arend van der Woude #1519 en Aaltje Potgieter #1520), † 01-11-1956 te Hoorn.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 321     i.     Hendrik Willem van der10 Vuurst #678 * 11-02-1905.

        + 322     ii.    Arend Marinus van der Vuurst #679 * 05-03-1908.

        + 323     iii.   Willem Johan van der Vuurst #680 * 10-11-1910.

        + 324     iv.   Jan Albert van der Vuurst #681 * 30-10-1912.

        + 325     v.    Herman Anton van der Vuurst #682 * 20-01-1914.

 

204.  Henderik van der9 Vuurst #669 (Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 16-10-1881 te Naarden, † 12-02-1938 te Amsterdam.

 

         hij trouwde Klasina Maria van Etten #739, getrouwd 03-02-1905 te Diemen, * 19-02-1880 te Diemen (dochter van Gerardus van Etten #1569 en Bernardina Wilhelmina Mess #1570), † 18-04-1956 te Amsterdam.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 326     i.     Hendrik van der10 Vuurst #740 * 10-07-1906.

         327     ii.    Bernardina Wilhelmina van der Vuurst #741, * 02-02-1908 te Amsterdam, † 09-04-1987 te Amsterdam.

 

                             zij trouwde Gerardus Johannes Keyser #1584, getrouwd 25-09-1935 te Amsterdam, * 05-01-1901 te Amsterdam, † 24-04-1978 te Amsterdam.

 

         328     iii.   Maria Klazina van der Vuurst #742, * 02-04-1912 te Amsterdam, † 04-02-1976 te Amsterdam.

 

                             zij trouwde Johannes Gerardus Timmer #1585, getrouwd 18-01-1939 te Amsterdam, * 09-04-1902 te Diemen (zoon van Jan Timmer #1587 en Alida van Nes #1588).

 

         329     iv.   Gerardus Hendrik L van der Vuurst #743, * 24-09-1914 te Watergraafsmeer, † 23-01-1972 te Uithoorn.

         330     v.    Leonardus Theodorus van der Vuurst #744, * 10-06-1916 te Watergraafsmeer, † 08-11-1981 te Veghel.

 

                             hij trouwde Maria Cecilia Kramer #1586, getrouwd 09-02-1944 te Amsterdam, * 24-11-1915 te Amsterdam (dochter van Frederik Kramer #1590 en Cornelia Antonia Sloep #1589).

 

         331     vi.   Wilhelmus Gerardus van der Vuurst #745, * 04-08-1917 te Watergraafsmeer, † 01-01-1985 te Watergraafsmeer.

        + 332     vii.  Johannes Wilhelmus van der Vuurst #746 * 20-12-1918.

 

 

Tiende generatie

 

241.  Willem van10 de vuurst #86 (Willem van9, Cornelis van8, Willem van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 02-11-1889 te Amsterdam, † 09-06-1942 te Amsterdam.

 

         hij trouwde (1) Neeltje Blom #87, getrouwd 15-05-1913 te Haarlem, * 22-06-1887 te Haarlem, † 16-09-1977 te Borculo.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 333     i.     Frans Eduard van11 de vuurst #88 * 23-04-1926.

 

         hij trouwde (2) Adriana Cornelia Bosch #1030, getrouwd 03-06-1926 te Amsterdam, * 02-11-1889 te Amsterdam (dochter van Jacobus Frederik Fransiscus Bosch #1031 en Berendina Wilhelmina Kollfner #1032), † 04-04-1977 te Soest.

 

242.  Adriaan Dirk van10 de Vuurst #128 (Jan van9, Dirkje van8, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 23-07-1893 te Hengelo, † 10-11-1940 te Hengelo.

 

         hij trouwde Everdina Hiddink #141, getrouwd 03-06-1915 te Enschede, * 24-06-1893 te Hellendoorn (dochter van Hermanus Hiddink #1108 en Johanna Poelakker #1109), † 30-08-1965 te Hengelo (Overijssel).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         334     i.     Jan van11 de Vuurst #142, * 13-11-1915 te Hengelo, † 18-08-1974 te Hengelo.

 

                             hij trouwde Gerda Johanna Geerligs #145, getrouwd 23-05-1946 te Hengelo, * 09-10-1918 te Gramsbergen (dochter van Jan Geerlings #1110 en Elisabeth van Kammen #1111).

 

         335     ii.    Johanna van de Vuurst #143, * 01-01-1919 te Hengelo.

 

                             zij trouwde Frederik Jan ten Bloemendaal #144, getrouwd 22-03-1947 te Hengelo, * 16-10-1922 te Dordrecht (zoon van Hendrik Eduard ten Bloemendaal #1112 en Marrigje van Emmerik #1113).

 

243.  Klazina Hermina van10 de Vuurst #129 (Jan van9, Dirkje van8, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 24-04-1895 te Hengelo, † 06-02-1975 te Appingedam.

 

         zij trouwde (1) Pieter Johan Frederik Lambeek #134, getrouwd 28-09-1917 te Hengelo, * 16-02-1893 te Bedum, † 13-01-1947 te Assen.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 336     i.     Hendrika (Henny) Johanna11 Lambeek #1696 * 19-08-1921.

        + 337     ii.    Klazinus (Klaas) Gerrit Lambeek #1699 * 4 Jan 1929.

         338     iii.   Gertdina Alida Lambeek #1700, * 3-03-1931 te Hengelo.

 

 

        + 339     iv.   Elly Lambeek #1701 * 4-03-1933.

        + 340     v.    Pieter Johan Frederik Lambeek #1702 * 14-07-1935.

        + 341     vi.   Jan Lambeek #1735 * 25-10-1918.

        + 342     vii.  Hendrika Joanna (Henny) Lambeek #1739 * 19-Aug-1921.

 

         zij trouwde (2) Ma Hen Chang #135, getrouwd 11-03-1955 te Almelo, * 10-10-1900 te Chekiang (China), † 06-02-1975 te Appingedam.

 

244.  Jan van10 de Vuurst #130 (Jan van9, Dirkje van8, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 18-06-1896 te Hengelo, † 05-11-1964 te Weesp.

 

         hij trouwde Geertrui Phillipson #138, getrouwd 03-12-1918 te Amsterdam, * 17-04-1899 te Amsterdam (dochter van Willem Bernardus Phillipson #1106 en Everdina Jacobs #1107), † 12-07-1984 te Weesp.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         343     i.     Gerdina van11 de Vuurst #139, * 18-12-1919 te Den Helder, † 15-12-1978 te Oegstgeest.

 

                             zij trouwde Jacobus Nannings #140, getrouwd 24-06-1938 te Soerabaja, * 16-01-1912 te Hoorn.

 

252.  Cornelis willem van der10 vuurst #154 (Dirk van der9, Cornelis van8 de Vuurst, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 30-09-1902 te Baarn, † 22-05-1980 te Baarn.

 

         hij trouwde Hendrika Kooij #181, getrouwd 19-12-1929 te Baarn, * 23-07-1903 te Baarn (dochter van Breunis Kooij #1164 en Jannetje Gooijer #1165), † 14-02-1988 te Baarn.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         344     i.     Cornelis Margaretha van der11 Vuurst #182, * 18-01-1940 te Baarn.

 

                             zij trouwde Geurt Kleijn #184, getrouwd 07-03-1962 te Baarn, * 19-04-1940 te Soest (zoon van Cornelis Kleijn #1166 en Albertha van Essen #1167).

 

         345     ii.    Jannetje van der Vuurst #183, * 04-09-1943 te Baarn.

 

                             zij trouwde Teunis van Drie #185, getrouwd 17-07-1969 te Baarn, * 02-02-1942 te Amersfoort (zoon van Teunis van Drie #1168 en Maria Brons #1169).

 

253.  Willem Johannes van der10 Vuurst #186 (Dirk van der9, Cornelis van8 de Vuurst, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 06-03-1904 te Baarn.

 

         hij trouwde Stijntje Jacoba Verschoor #187, getrouwd 16-10-1930 te Baarn, * 14-01-1902 te Culemborg (dochter van Hendrik Verschoor #1184 en Maike van Vlissingen #1185), † 15-08-1984 te Baarn.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         346     i.     Cornelia Margaretha van der11 Vuurst #188, * 22-07-1931 te Baarn.

 

                             zij trouwde Hendrik Cornelis de With #191, getrouwd 21-10-1952 te Baarn, * 10-01-1926 te Jaarsveld/Lopik (zoon van Huig Floris de With #1186 en Bastiaantje Verhoef #1187).

 

         347     ii.    Maike van der Vuurst #189, * 20-04-1933 te Baarn.

 

                             zij trouwde Tijmen Jan Elbert van Lambalgen #192, getrouwd 29-05-1959 te Baarn, * 24-06-1927 te Baarn (zoon van Leendert van Lambalgen #1188 en Dirkje Voorthuizen #1189).

 

         348     iii.   Wilhelmina Johanna van der Vuurst #190, * 02-07-1939 te Baarn.

 

                             zij trouwde Josephus van Dijen #193, getrouwd 08-02-1961 te Baarn, * 02-06-1936 te Baarn (zoon van Bastiaan van Dijen #1190 en Antonia Adriana van de Velden #1191).

 

255.  Dirk van der10 Vuurst #156 (Dirk van der9, Cornelis van8 de Vuurst, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 25-10-1906 te Baarn, † 25-04-1991 te Baarn.

 

         hij trouwde (1) Maria Petronella Guezen #200, getrouwd 26-05-1937 te Baarn, * 02-07-1911 te Amsterdam (dochter van Willem Frederik Guezen #1170 en Jacoba Hessel #1171), † 22-02-1945 te Baarn.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 349     i.     Dirk van der11 vuurst #201 * 29-11-1938.

        + 350     ii.    Willem Frederik van der Vuurst #202 * 11-03-1940.

        + 351     iii.   Hendrik van der Vuurst #210 * 17-09-1942.

 

         hij trouwde (2) Alida van Rhee #203, getrouwd 28-06-1945 te Baarn, * 05-05-1919 te Maarssen (dochter van Gerrit van Rhee #1172 en Gosina Dost #1173), † 2- Jul 2013 te Baarn.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 352     iv.   Gerrit Willem van de Vuurst #204 * 13-04-1946.

         353     v.    Aukje van de Vuurst #205, * 05-12-1947 te Baarn.

 

                             zij trouwde Remmelt Wouter Jan van Heerde #1176, getrouwd 29-12-1969 te Baarn, * 13-01-1947 te Baarn (zoon van Jan van Heerde #1174 en Geertruida Meijerink #1175).

 

         354     vi.   Jacoba van de Vuurst #206, * 19-05-1951 te Baarn.

 

                             zij trouwde Gerrit Gijsbertus van Wilsum #1177, getrouwd 30-08-1972 te Baarn, * 04-07-1948 te Baarn (zoon van Gijsbertus van Wilsum #1178 en Klaasje Greveling #1179).

 

258.  Jan van der10 Vuurst #160 (Dirk van der9, Cornelis van8 de Vuurst, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 13-11-1910 te Baarn, † 31-03-1989 te Baarn.

 

         hij trouwde Maria Margaretha van der Hulst #172, getrouwd 05-05-1938 te Breda, * 24-05-1913 te Tiel (dochter van Remmelt van der Hulst #1132 en Geertruida Wielders #1133), † 26-07-1976 te Baarn.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         355     i.     Cornelia Geertruida van der11 vuurst #173, * 27-01-1939 te Baarn.

 

                             zij trouwde Johannes Adrianus Maria Oostdam #176, getrouwd 24-09-1965 te Baarn, * 15-07-1938 te Voorburg (zoon van Wilhelmus Maria Oostdam #1134 en Maria Wilhelmina Jacobs #1135).

 

         356     ii.    Geertruida van der Vuurst #174, * 30-05-1943 te Baarn.

 

                             zij trouwde Pieter Bakker #177, getrouwd 30-01-1964 te Baarn, * 28-05-1941 te Huizen (zoon van Jan Bakker #1160 en Jannetje Wouda #1161).

 

        + 357     iii.   Dirk Jan van der Vuurst #175 * 18-02-1947.

 

264.  Hendrik van der10 Vuurst #169 (Dirk van der9, Cornelis van8 de Vuurst, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 24-11-1921 te Baarn.

 

         hij trouwde Elise Auguste Muller #194, getrouwd 28-10-1953 te Baarn, * 28-08-1926 te Soest (dochter van Jacobus Johannes Frederik Muller #1192 en Elise Auguste Dohrmann #1193).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         358     i.     Dirk van der11 Vuurst #195, * 25-03-1954 te Soest.

 

                             hij trouwde Wilhelmina Philippina van de Velde #199, getrouwd 25-03-1991 te Nieuw Vossemeer, * 06-10-1958 te Oost- en West Souburg (dochter van Theodorus Evert van de Velde #1197 en Lijntje Diepstraten #1198).

 

         359     ii.    Elise van der Vuurst #196, * 30-06-1956 te Soest.

 

                             zij trouwde Eric Adolf Setz #1194, getrouwd 12-10-1983 te Woerden, * 30-10-1952 te Bandoeng (zoon van Wilhelm Willebrordus Setz #1195 en Mieske Clara Antoinette Dφhne #1196).

 

        + 360     iii.   Johan van der Vuurst #197 * 13-04-1959.

         361     iv.   Hendrika van der Vuurst #198, * 22-05-1960 te Soest.

 

266.  Willem van10 de Vuurst #248 (Willempje van9, Willem van8, Willempje van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 26-09-1879 te Leusden, † 05-10-1970 te Brunssum.

 

         hij trouwde (1) Rosa Adriana Brams #252, getrouwd 03-10-1901 te Doorn, * 05-11-1881 te Colonier le Bas (Fr), † 19-02-1946 te Heerlen.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         362     i.     Bertha van11 de Vuurst #253, * 01-05-1903 te Osterfeld, † ??-??-1980.

        + 363     ii.    Alfred van de Vuurst #254 * 17-03-1907.

        + 364     iii.   Frederik van de Vuurst #255 * 23-05-1914.

         365     iv.   Margaretha van de Vuurst #256, * 22-09-1919 te Heerlen, † 12-10-1941 te Amsterdam.

 

         hij trouwde (2) Clasina Maria Elisabeth Koster #257, getrouwd 24-01-1949 te Brunssum, * 09-08-1890 te Heerlen (dochter van Gerrit Koster #1222 en Akke de Vries #1223), † 28-10-1971 te Heerlen.

 

267.  Geertruida Alberta van10 de Vuurst #249 (Willempje van9, Willem van8, Willempje van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 08-03-1882 te Driebergen.

 

         zij trouwde Jan Koudijs #1220, getrouwd 23-05-1902 te Hoogland.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         366     i.     Geertruida Alberta Wilhelmina11 Koudijs #1221, * 27-10-1901 te Doorn, † 13-3-1927 te Utrecht.

 

268.  Jan Tijmen van10 de Vuurst #372 (Jan van9, Tijmen van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 17-11-1899 te Amsterdam, † 15-08-1986 te Amsterdam.

 

         hij trouwde Antje Josephina Zootjes #376, getrouwd 07-07-1926 te Amsterdam, * 19-02-1901 te Amsterdam (dochter van Jacob Zootjes #1293 en Josephina van de Akker #1294).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 367     i.     Jan van11 de Vuurst #377 * 05-07-1927.

 

269.  Gerrit van10 de Vuurst #373 (Jan van9, Tijmen van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 13-01-1901 te Amsterdam, † 15-01-1987 te 's-Gravenhage.

 

         hij trouwde Neeltje Johanna Jacoba Tiemeijer #383, getrouwd 08-11-1945 te Amsterdam, * 13-01-1905 te Amsterdam (dochter van Hendrik Tiemeijer #1299 en Stijntje Moolenijzer #1300).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 368     i.     Tijmen Gerrit van11 de Vuurst #384 * 26-04-1946.

 

272.  Johan Tijmen van10 de Vuurst #367 (Henderik Wilhelmus van9, Tijmen van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 25-08-1898 te Amsterdam, † 15-10-1971 te Harper Woods, Michigan USA, begraven 15-10-1971 te White Chapel Cemetary, Troy, Michigan USA.

 

         hij trouwde Johanna Adriana Zeunen #1895, getrouwd 23-08-1922 te Amsterdam, * 29-01-1902 te Amsterdam (dochter van Adolph Zeunen #1902 en Johanna Lorier #1903), † 23-06-1983 te Harper Woods, Michigan USA.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         369     i.     Henry Robert van11 de Vuurst #1904, * 18-11-1924 te Detroit, Michigan USA, † 20-11-1944 te over Germany.

                             Robert was killed during WWII on a B17 Flying Fortress, he was a navigator.

        + 370     ii.    John Donald van de Vuurst #2321 * 09-06-1931.

 

274.  Marinus van10 de Vuurst #369 (Henderik Wilhelmus van9, Tijmen van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 16-10-1905 te Amsterdam, † 25-05-1968.

 

         hij trouwde Marion Lenore Wilkinson #1923, getrouwd 04-07-1931, * 12-08-1906, † 02-05-1985.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         371     i.     Fr. James van Vurst11 (fransiscan) #1924.

         372     ii.    Sr. Marianne van Vurst (Sister of Charity) #1925.

 

275.  Jan van10 de Vuurst #408 (Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 29-08-1894 te Bunschoten.

 

         hij trouwde Evertje Muijs #423, getrouwd 24-12-1921 te Bunschoten, * 25-12-1894 te Bunschoten (dochter van Hendrik Muijs #1330 en Jacoba Alijda van de Groep #1331), † 01-12-1959 te Bunschoten.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 373     i.     Abraham van11 de Vuurst #424 * 28-09-1922.

         374     ii.    Hendrik van de Vuurst #425, * 30-08-1924 te Bunschoten, † 29-08-1948 te Bunschoten.

        + 375     iii.   Arian van de Vuurst #426 * 01-09-1926.

        + 376     iv.   Pieter Gosewijn van de Vuurst #427 * 24-07-1928.

         377     v.    Jacoba Alijda van de Vuurst #428, * 27-11-1932 te Bunschoten.

 

                             zij trouwde Lammert Vedder #430, getrouwd 03-02-1954 te Bunschoten, * 27-03-1929 te Bunschoten (zoon van Hendrik Vedder #1332 en Lammetje de Graaf #1333).

 

        + 378     vi.   Jacob van de Vuurst #429 * 31-01-1938.

 

279.  Pieter Gosewijn van10 de Vuurst #412 (Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 12-05-1903 te Bunschoten, † 20-06-1978 te Bunschoten.

 

         hij trouwde Jannetje de Graaf #458, getrouwd 14-01-1925 te Bunschoten, * 30-03-1907 te Bunschoten (dochter van Jacob de graaf #1351 en Marritje Ruyzendaal #1352).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         379     i.     Reintje van11 de Vuurst #459, * 15-05-1925 te Bunschoten.

 

                             zij trouwde Jacob de Harder #472, getrouwd 30-05-1947 te Bunschoten, * 30-09-1922 te Spakenburg (zoon van Peter de Harder #1353 en Maria Berendse #1354).

 

         380     ii.    Marritje van de Vuurst #460, * 25-11-1926 te Bunschoten, † 19-04-1927 te Bunschoten.

         381     iii.   Marritje van de Vuurst #461, * 25-10-1928 te Bunschoten, † 15-02-1929 te Bunschoten.

         382     iv.   Marritje van de Vuurst #462, * 25-04-1930 te Bunschoten, † 14-09-1930 te Bunschoten.

         383     v.    Hendrik van de Vuurst #463, * 10-10-1931 te Bunschoten.

 

                             hij trouwde Geertje de Graaf #475, getrouwd 20-02-1959 te Bunschoten, * 03-04-1931 te Bunschoten (dochter van Hillebrand de Graaf #1359 en Pietje de Graaf #1360).

 

        + 384     vi.   Jacob van de Vuurst #464 * 30-10-1932.

         385     vii.  Marritje van de Vuurst #465, * 02-11-1934 te Bunschoten, † 12-03-1935 te Utrecht.

         386     viii. Marritje van de vuurst #466, * 23-06-1936 te Bunschoten.

 

                             zij trouwde Jan Heinen #473, getrouwd 21-10-1956 te Bunschoten, * 04-08-1934 te Bunschoten (zoon van Jan Heinen #1355 en Hendrika Korlaan #1356).

 

        + 387     ix.   Jan van de Vuurst #467 * 06-07-1938.

         388     x.    Rutger van de Vuurst #468, * 28-05-1941 te Bunschoten, † 02-06-1941 te Bunschoten.

         389     xi.   Dirk van de Vuurst #469, * 28-05-1941 te Bunschoten, † 02-06-1941 te Bunschoten.

         390     xii.  Jannetje van de Vuurst #470, * 12-06-1943 te Bunschoten.

 

                             zij trouwde Jan van de Groep #474, getrouwd 15-11-1966 te Bunschoten, * 08-05-1943 te Bunschoten (zoon van Ariλn van de Groep #1357 en Klaasje Muijs #1358).

 

        + 391     xiii. Rutger van de Vuurst #471 * 31-12-1945.

 

280.  Hendrik van10 de Vuurst #413 (Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 25-10-1906 te Bunschoten, † 01-07-1992 te Bunschoten.

 

         hij trouwde Aafke Blokhuis #526, getrouwd 29-05-1936 te Bunschoten, * 21-02-1913 te Bunschoten/Spakenburg (dochter van Aart Blokhuis #1405 en Jantje Bakker #1406).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         392     i.     Reintje van11 de Vuurst #527, * 05-07-1937 te Bunschoten.

 

                             zij trouwde Rikkert de Jong #539, getrouwd 15-02-1956 te Bunschoten, * 04-01-1934 te Bunschoten (zoon van Dirk de Jong #1407 en Weimpje de Jong #1408).

 

        + 393     ii.    Aart van de Vuurst #528 * 28-12-1938.

        + 394     iii.   Rutger van de Vuurst #529 * 09-04-1940.

         395     iv.   Jantje van de Vuurst #530, * 29-11-1941 te Bunschoten.

 

                             zij trouwde Lodewijk Maurits Hospers #540, getrouwd 09-08-1968 te Bunschoten, * 16-10-1943 te Noordscheschut (zoon van Hendrikus Hospers #1409 en Hiskina Leffers #1410).

 

         396     v.    Francijntje van de Vuurst #531, * 07-06-1943 te Bunschoten.

 

                             zij trouwde Jan Gol #541, getrouwd 09-01-1968 te Groningen, * 03-10-1947 te Groningen (zoon van Hendrikus Gol #1411 en Annechien Boer #1412).

 

         397     vi.   Hendrik van de Vuurst #532, * 23-05-1945 te Bunschoten, † 11-8-1997 te Groningen.

         398     vii.  Jan van de vuurst #533, * 05-03-1947 te Bunschoten.

 

                             hij trouwde Jantje Eilers #557, getrouwd 16-06-1988 te Assen, * 18-08-1953 te Assen (dochter van Heinrich Eilers #1423 en Rollie de Jonge #1424).

 

        + 399     viii. Pieter Gosewijn van de Vuurst #534 * 10-09-1948.

        + 400     ix.   Lammert van de Vuurst #535 * 24-01-1951.

         401     x.    Maria van de Vuurst #536, * 02-12-1952 te Bunschoten.

 

                             zij trouwde Berend van Duijvenvoorde #542, getrouwd 13-12-1974 te Leek, * 03-02-1953 te 's-Gravenhage (zoon van Maarten van Duijvenvoorde #1413 en Margje Hofsink #1414).

 

        + 402     xi.   Klaas van de Vuurst #537 * 16-12-1954.

         403     xii.  Aaltje van de Vuurst #538, * 27-04-1956 te Bunschoten.

 

                             zij trouwde Klaas de Graaf #543, getrouwd 10-07-1974 te Bunschoten, * 25-01-1953 te Bunschoten (zoon van Peter de Graaf #1415 en Jannetje de Graaf #1416).

 

281.  Jacob van10 de Vuurst #414 (Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 06-10-1908 te Bunschoten.

 

         hij trouwde Neeltje muijs #518, getrouwd 06-08-1930 te Bunschoten, * 27-11-1908 te Bunschoten (dochter van Hendrik Muijs #1395 en Jacoba Wijda van de Groep #1396), † 17 Nov 1997 te Bunschoten.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

          404     i.     Reintje van11 de Vuurst #519, * 19-12-1930 te Bunschoten.

 

                             zij trouwde Jan van Dijk #522, getrouwd 23-04-1954 te Bunschoten, * 27-07-1925 te Bunschoten (zoon van Huib van Dijk #1397 en Wijmpje Smit #1398).

 

        + 405     ii.    Hendrik van de Vuurst #483 * 16-03-1932.

        + 406     iii.   Jan van de Vuurst #491 * 17-07-1935.

         407     iv.   Jacoba Aleida van de Vuurst #520, * 26-03-1938 te Bunschoten.

 

                             zij trouwde Klaas Koelewijn #523, getrouwd 28-08-1962 te Bunschoten, * 14-03-1937 te Bunschoten (zoon van Peter Koelewijn #1400 en Aaltje Koelewijn #1399).

 

         408     v.    Jannetje van de Vuurst #521, * 07-03-1939 te Bunschoten.

 

                             zij trouwde Tijmen de Graaf #524, getrouwd 19-10-1965 te Bunschoten, * 26-10-1936 te Bunschoten (zoon van Peter de Graaf #1401 en Jannetje van Halteren #1402).

 

        + 409     vi.   Arian van de Vuurst #443 * 08-01-1943.

 

292.  Tijmen van10 de Vuurst #308 (Dirk van9, Tijmen van8, Dirk van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 04-09-1901 te Amersfoort.

 

         hij trouwde Beatrix Zwart #318, getrouwd 08-11-1933 te Amersfoort, * 09-03-1910 te Amersfoort (dochter van Antonius Zwart #1259 en Wilhelmina Steenkamp #1260), † 16-09-1971 te Amersfoort.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 410     i.     Dirk van11 de Vuurst #319 * 07-11-1929.

        + 411     ii.    Tijmen Anton van de Vuurst #320 * 29-12-1935.

         412     iii.   Antonius Gijsbertus van de Vuurst #321, * 31-10-1937 te Amersfoort, † 22-07-1957 te Amersfoort.

         413     iv.   Wilhelmina Cornelia van de Vuurst #322, * 01-05-1952 te Amersfoort.

 

                             zij trouwde Josephus Petersen #323, getrouwd 11-02-1972 te Amersfoort, * 19-07-1955 te Driebergen (zoon van Hendrik Petersen #1261 en Maria van Battum #1262).

 

293.  Evert van10 de Vuurst #309 (Dirk van9, Tijmen van8, Dirk van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 13-12-1902 te Amersfoort, † 10-09-1962 te Nijmegen.

 

         hij trouwde Trijntje Besselsen #330, getrouwd 07-11-1930 te Barneveld, * 21-11-1903 te Ermelo (dochter van Bessel Besselsen #1269 en Wilhelmina Loedeman #1270), † 04-02-1973 te Amersfoort.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 414     i.     Dirk van11 de Vuurst #331 * 28-01-1931.

         415     ii.    Bessel van de Vuurst #332, * 25-04-1933 te Hoevelaken, † 14-12-1981 te Hoevelaken.

 

302.  Jan van der10 Vuurst #652 (Willem van der9, Tijmen van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 03-12-1911 te Naarden, † 25-04-1988 te Alkmaar.

 

         hij trouwde Louise Staats #655, getrouwd 22-10-1942 te Naarden, * 06-10-1916 te Amsterdam (dochter van Franciscus Theodorus Maria Staats #1505 en Louise Maria Wilhelmina Bien #1506).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 416     i.     Willem van der11 Vuurst #656 * 31-12-1943.

         417     ii.    Loek van der Vuurst #657, * 02-08-1945 te Amsterdam.

 

                             zij trouwde Herman Knoop #658, getrouwd 19-05-1970 te Heiloo, * 09-04-1940 te Rotterdam (zoon van David Cornelis Knoop #1507 en Hendrica Cornelia Bueninck #1508).

 

304.  Tijmen van der10 Vuurst #607 (Jan van der9, Tijmen van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 03-05-1899 te Naarden, † 03-02-1947 te Hilversum.

 

         hij trouwde Aaltje de Groot #625, getrouwd 06-05-1921 te Loosdrecht, * 16-07-1901 te Loosdrecht (dochter van Albert de Groot #1476 en Gijsje Alberda Otten #1477), † 22-10-1971 te Hilversum.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         418     i.     Jannetje van der11 Vuurst #626, * 20-03-1923 te Utrecht.

 

                             zij trouwde Gerard Wilhelm Oostveen #630, getrouwd 25-08-1950 te Hilversum, * 29-08-1925 te Hilversum (zoon van Paulus Hendrik Oostveen #1478 en Geertruida Wilhelmina Appelhof #1479), † 08-01-1962 te Harmelen.

 

        + 419     ii.    Albert van der Vuurst #627 * 03-10-1925.

         420     iii.   Gijsje Alberta van der Vuurst #628, * 07-05-1929 te Hilversum.

 

                             zij trouwde Machiel Grapendaal #631, getrouwd 28-07-1956 te Hilversum, * 17-07-1926 te Hilversum (zoon van Jan Grapendaal #1480 en Trijntje van Dijk #1481).

 

        + 421     iv.   Jan van der Vuurst #629 * 06-11-1932.

 

306.  Aaltje van der10 Vuurst #609 (Jan van der9, Tijmen van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 06-03-1903 te Naarden.

 

         zij trouwde Gradus van Beek #613, getrouwd 04-09-1925 te Putten, * 19-01-1900 te Putten (zoon van Geurt van Beek #1464 en Stientje Lubbersen #1465), † 02-02-1984 te Bussum.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         422     i.     NN11 van Beek #2249, * 04-10-1925 te Putten, † 04-10-1925 te Putten, levenloos geboren.

 

308.  Antoon van der10 Vuurst #611 (Jan van der9, Tijmen van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 30-05-1917 te Huizen, † 11-10-1958 te Hilversum.

 

         hij trouwde Aartje Kreuger #615, getrouwd 30-10-1940 te Weesperkarspel, * 01-04-1916 te Weesperkarspel (dochter van Willem Kreuger #1468 en Maria Nagel #1469).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         423     i.     Maria van der11 Vuurst #616, * 11-02-1941 te Weesperkarspel.

 

                             zij trouwde Frederik Lamme #620, getrouwd 27-02-1963 te Soest, * 01-04-1940 te Hilversum (zoon van Folkert Lamme #1470 en Evertje Ek #1471).

 

        + 424     ii.    Jan van der Vuurst #617 * 25-01-1944.

         425     iii.   Wilhelmina van der Vuurst #618, * 15-06-1946 te Hilversum.

 

                             zij trouwde Jacobus van den Akker #621, getrouwd 23-12-1964 te Hilversum, * 26-06-1940 te Hilversum (zoon van Cornelis Frederik van den Akker #1472 en Clasina Paulina Klarenbeek #1473).

 

         426     iv.   Johannes Willem Anton van der Vuurst #619, * 29-12-1957 te Hilversum.

 

321.  Hendrik Willem van der10 Vuurst #678 (Willem van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 11-02-1905 te Winterswijk, † 08-10-1972 te Zaandam.

 

         hij trouwde Klaaske van der Zee #683, getrouwd 20-04-1931 te Wormerveer, * 05-02-1913 te Sneek (dochter van Wietse van der Zee #1521 en Jeltje Terpstra #1522).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 427     i.     Willem Hendrik van der11 Vuurst #684 * 26-09-1931.

        + 428     ii.    Frans van der Vuurst #685 * 13-06-1940.

         429     iii.   Jelly van der Vuurst #686, * 25-08-1945 te Wormerveer.

 

                             zij trouwde Adrianus van den Bogaard #687, getrouwd 12-05-1966 te Wormer, * 11-08-1940 te Warnsveld (zoon van Leendert Johannes van den Bogaard #1523 en Johanna Alida Brugman #1524).

 

322.  Arend Marinus van der10 Vuurst #679 (Willem van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 05-03-1908 te Winterswijk.

 

         hij trouwde Hadeweg Hendrika Hartholt #692, getrouwd 14-02-1935 te Hoorn, * 21-01-1919 te Hoogeveen (dochter van Hendrik Hartholt #1529 en Geertruida Schoneville #1530), † 07-10-1979 te Hoorn.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         430     i.     Jenny van der11 Vuurst #693, * 20-08-1935 te Hoorn.

 

                             zij trouwde Johannes Petrus van Veldhoven #698, getrouwd 09-04-1958 te Hoorn, * 15-05-1930 te Hoorn (zoon van Johannes Veldhoven #1531 en Catrina Koppies #1532).

 

         431     ii.    Geertrui Jenny van der Vuurst #694, * 31-08-1936 te Hoorn.

 

                             zij trouwde Jan de Vries #699, getrouwd 09-04-1954 te Hoorn, * 15-12-1925 te Hoorn (zoon van Pieter Dirk de Vries #1533 en Maria Sara Rijer #1534).

 

         432     iii.   Willy Hendrik van der Vuurst #695, * 10-04-1941 te Etterbeek (B).

         433     iv.   Adrie Henny van der Vuurst #696, * 26-04-1945 te Hoorn.

 

                             zij trouwde Jan van Kalken #700, getrouwd 04-03-1983 te Hoorn, * 10-03-1932 te Hoorn (zoon van Gerrit van Kalken #1535 en Aafke Rutgerink #1536).

 

         434     v.    Anna Olga van der Vuurst #697, * 19-05-1947 te Hoorn.

 

                             zij trouwde Pieter Zwaan #701, getrouwd 19-04-1973 te Hoorn, * 01-10-1941 (zoon van Andries Zwaan #1537 en Elisabeth Mantel #1538).

 

323.  Willem Johan van der10 Vuurst #680 (Willem van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 10-11-1910 te Winterswijk, † 07-03-1953 te Hoorn.

 

         hij trouwde (1) Clasina Johanna Woestenberg #707, getrouwd 06-06-1940 te Hoorn, * 16-09-1915 te Hoorn, † 05-02-1947 te Hoorn.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         435     i.     Catharina Nelly van der11 Vuurst #708, * 07-04-1942 te Hoorn.

 

                             zij trouwde (1) Jelle Roosendaal #713, getrouwd 08-09-1960 te Hoorn, * 12-06-1940 te Enkhuizen.

                             zij trouwde (2) Herman Marien de Graaff #714, getrouwd 28-04-1962 te Hoorn, * 20-11-1942 (zoon van Petrus de Graaff #1545 en Hillegonda Klaassen #1546).

 

         436     ii.    Dolly Jenny van der Vuurst #709, * 03-12-1943 te Hoorn.

 

                             zij trouwde Pieter Marinus Karbaat #715, getrouwd 01-02-1968 te Alkmaar, * 10-01-1945 (zoon van Andries Karbaat #1547 en Maatje Ootjers #1548).

 

 

        

         hij trouwde (2) Annie Nooy #710, getrouwd 03-06-1949 te Hoorn, * 13-02-1929 te Zwaag (dochter van Willem Nooy #1549 en Grietje Swaan #1550).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         437     iii.   Greetje Jenny van der Vuurst #711, * 22-06-1950 te Hoorn.

 

                             zij trouwde Rimbertus Maria Joannes Stumpel #716, getrouwd 17-05-1974 te Hoorn, * 06-01-1952 te Alkmaar (zoon van Anthonius Aloyisius Stumpel #1551 en Christina Hylkema #1552).

 

         438     iv.   Jenny van der Vuurst #712, * 15-05-1952 te Hoorn.

 

                             zij trouwde Augustinus Thaddeus Maria Bouchier #717, getrouwd 24-02-1978 te Hoorn, * 22-02-1946 te Hoorn (zoon van Cornelis Anthonius Franciscus Bouchier #1553 en Matgaretha Maria Reeuwijk #1554).

 

324.  Jan Albert van der10 Vuurst #681 (Willem van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 30-10-1912 te Winterswijk.

 

         hij trouwde Marthe Arema #702, getrouwd 23-04-1936 te Hoorn, * 18-01-1913 te Leeuwarden (dochter van Jacob Arema #1539 en Fokje Zuidema #1540).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         439     i.     Willy van der11 Vuurst #703, * 11-11-1940 te Hoorn.

 

                             zij trouwde Bart Ruiter #705, getrouwd 05-10-1961 te Hoorn, * 17-04-1938 (zoon van Jan Pieter Ruiter #1541 en Margrieta Visser #1542).

 

         440     ii.    Marjan van der Vuurst #704, * 11-07-1946 te Hoorn.

 

                             zij trouwde Martinus de Olde #706, getrouwd 10-10-1967 te Hoorn, * 05-06-1941 te Berkhout (zoon van Klaas de Olde #1543 en Lammigje Klok #1544).

 

325.  Herman Anton van der10 Vuurst #682 (Willem van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 20-01-1914 te Winterswijk, † 13-10-1977 te Hoorn.

 

         hij trouwde (1) Geertje de Jong #718, getrouwd 09-09-1937 te Blokker, * 03-01-1918 te Blokker.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         441     i.     Johanna Jenny van der11 Vuurst #719, * 09-01-1938 te Hoorn.

 

                             zij trouwde Jan Roozeboom #721, getrouwd 17-08-1957 te Amsterdam, * 16-04-1935 te Amsterdam (zoon van Jan Roozeboom #1558 en Jeltje Vermeulen #1557).

 

         442     ii.    Jenny Paula van der Vuurst #720, * 03-03-1940 te Hoorn.

 

                             zij trouwde Theodorus Nagel #722, getrouwd 27-02-1963 te Hilversum, * 02-11-1940 te Hilversum (zoon van Cornelis Nagel #1559 en Agnes Iesbert #1560).

 

 

        

         hij trouwde (2) Catharina Maria van der Gracht #723, getrouwd 21-09-1950 te Hoorn, * 13-08-1925 te Hoorn (dochter van Marinus van der Gracht #1561 en Geertruida Ligthart #1562).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 443     iii.   Robertus Marinus van der Vuurst #724 * 30-03-1947.

        + 444     iv.   Herman Anton van der Vuurst #725 * 10-09-1951.

        + 445     v.    John van der Vuurst #726 * 21-12-1953.

        + 446     vi.   Renι van der Vuurst #727 * 22-02-1959.

 

326.  Hendrik van der10 Vuurst #740 (Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 10-07-1906 te Watergraafsmeer, † 07-06-1945 te Amsterdam.

 

         hij trouwde Margaretha Johanna M. J. van den Ancker #758, getrouwd 19-09-1934 te Amsterdam, * 21-10-1908 te Vinkeveen (dochter van Petrus Cornelis van den Ancker #1594 en Johanna Pappot #1595), † 29-07-1986 te Amsterdam.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 447     i.     Hendrik van der11 Vuurst #759 * 20-07-1935.

         448     ii.    Petrus Cornelis van der Vuurst #760, * 04-12-1936 te Amsterdam, † 17-06-1979 te Mijdrecht.

 

                             hij trouwde Johanna Petronella Garnier #773, getrouwd 06-08-1959 te Amsterdam, * 02-03-1936 te Amsterdam.

 

        + 449     iii.   Gerardus Hendrik L. van der Vuurst #761 * 15-01-1938.

        + 450     iv.   Johannes Maria van der Vuurst #762 * 14-03-1939.

        + 451     v.    Margaretha Johanna Jacoba Maria van der Vuurst #763 * 01-04-1941.

        + 452     vi.   Leonardus Theodorus van der Vuurst #764 * 03-09-1942.

        + 453     vii.  Willibrordus Bonifacius Maria van der Vuurst #765 * 19-02-1944.

         454     viii. Antonius van der Vuurst #766, * 08-06-1945 te Amsterdam, † 09-06-1945 te Amsterdam.

 

332.  Johannes Wilhelmus van der10 Vuurst #746 (Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 20-12-1918 te Watergraafsmeer, † 11-05-1974 te Amstelveen.

 

         hij trouwde Ida de Lugt #747, getrouwd 13-12-1945 te Amsterdam, * 27-01-1919 te Amsterdam (dochter van Martinus de Lugt #1325 en Johanna Ida Douwes #1591), † 7 Feb 2013 te Amstelveen.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 455     i.     Johannes Wilhelmus van der11 Vuurst #748 * 25-09-1947.

         456     ii.    Hendrik van der Vuurst #749, * 04-04-1950 te Diemen, † 20 Jul 2012 te Amstelveen.

                             Because we found him after 3½ days, the date of dead on official papers was set to july 24th, so we had about one week.

        + 457     iii.   Eduard Rudolf van der Vuurst #750 * 08-09-1952.

        + 458     iv.   Johanna Ida van der Vuurst #751 * 03-12-1960.

 

 

Elfde generatie

 

333.  Frans Eduard van11 de vuurst #88 (Willem van10, Willem van9, Cornelis van8, Willem van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 23-04-1926 te Amsterdam.

 

         hij trouwde Grietje van Veen #89, getrouwd 27-01-1955 te Haarlem, * 25-11-1930 te Leiden.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         459     i.     Marion van12 de Vuurst #90, * 28-02-1956 te Landsmeer.

 

                             zij trouwde Robert van Opstal #1038, getrouwd 26-05-1980 te Haarlem, * 21-01-1956 te Haarlem.

 

         460     ii.    Yvonne van de Vuurst #91, * 31-01-1960 te Landsmeer.

 

                             zij trouwde Jan Paul Vredenburg #1039, getrouwd 26-03-1984 te Velsen, * 28-07-1957 te Haarlem (zoon van Willem Vredenburg #1040 en Anna Johanna Wassenberg #1041).

 

         461     iii.   Audry van de Vuurst #92, * 15-10-1962 te Landsmeer.

 

336.  Hendrika (Henny) Johanna11 Lambeek #1696 (Klazina Hermina van10 de Vuurst, Jan van9, Dirkje van8, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 19-08-1921 te Hengelo, † 11-04-1995 te Valkenswaard.

 

         zij trouwde Pieter van den Broek #1703, getrouwd 6-07-1955 te Amsterdam, * 2-08-1929 te Utrecht.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         462     i.     Pieter (Peter) Johan12 Frederik #1954.

 

337.  Klazinus (Klaas) Gerrit11 Lambeek #1699 (Klazina Hermina van10 de Vuurst, Jan van9, Dirkje van8, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 4 Jan 1929 te Hengelo.

 

         hij trouwde Thea Vervelde #1705, getrouwd 26-Nov-1954 te Almelo, * 8 Jun 1937 te Hummelo-Keppel.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 463     i.     Robert Gerhard12 Lambeek #1710.

        + 464     ii.    Eduard Andrι (Ed) Lambeek #1714.

        + 465     iii.   Pieter Johan Frederik (Fred) Lambeek #1719 * 14-Nov-1961.

        + 466     iv.   Josι Caroline Lambeek #1723.

        + 467     v.    Paul Lambeek #1726.

        + 468     vi.   Pieter Johan Frederik Lambeek #1760.

 

339.  Elly11 Lambeek #1701 (Klazina Hermina van10 de Vuurst, Jan van9, Dirkje van8, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 4-03-1933 te Hengelo.

 

         zij trouwde Wim van de Hout #1707, getrouwd 2-05-1958 te Den Haag, * 20-Nov-1926 te Den Haag.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         469     i.     Ellen van12 de Hout #1747.

 

340.  Pieter Johan Frederik11 Lambeek #1702 (Klazina Hermina van10 de Vuurst, Jan van9, Dirkje van8, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 14-07-1935 te Hengelo, † 5-10-1995 te Grootegast.

 

         hij trouwde Roelfke Bougina Smid #1748, getrouwd 19-05-1967 te Grootegast, * 6-Sep-1946 te Oldekerk.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         470     i.     Pieter Johan frederik12 Lambeek #1749.

         471     ii.    Karina Linda Lambeek #1750.

 

341.  Jan11 Lambeek #1735 (Klazina Hermina van10 de Vuurst, Jan van9, Dirkje van8, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 25-10-1918 te Hengelo, † 16-01-1991 te Groningen.

 

         hij trouwde Hannie Bulthuis #1736, getrouwd 25-2-1956 te Groningen, * 6-04-1935 te Zoutkamp.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 472     i.     Zwaantje Uiltje Hannie12 Lambeek #1737 * 21-09-1956.

         473     ii.    Jannie Hendrika Lambeek #1738, * 10-09-1961 te Groningen.

 

342.  Hendrika Joanna (Henny)11 Lambeek #1739 (Klazina Hermina van10 de Vuurst, Jan van9, Dirkje van8, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 19-Aug-1921 te Hengelo, † 11-Apr-1995 te Valkenswaard.

 

         zij trouwde Jan Cornelus v. d. Broek #1740, getrouwd 6-Jul-1955 te Amsterdam, * 2-Aug-1929 te Utrecht.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         474     i.     Pieter Johan Frederik (Peter) v. d.12 Broek #1741.

 

                             hij trouwde Josι van Hoof #1742.

 

         475     ii.    Han Cornelus v. d. Broek #1743.

 

349.  Dirk van der11 vuurst #201 (Dirk van der10, Dirk van der9, Cornelis van8 de Vuurst, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 29-11-1938 te Utrecht.

 

         hij trouwde (1) Cornelia Adriana Zondag #223, getrouwd 21-06-1959 te Baarn, * 21-02-1939 te Asperen (dochter van Christiaan Zondag #1203 en Hendrikje Jantje Kemkes #1204), † 06-12-1978 te Baarn.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 476     i.     Dirk van12 de Vuurst #224 * 20-04-1964.

         477     ii.    Adrianus Cornelis van de Vuurst #225, * 31-08-1967 te Baarn.

         478     iii.   Alexander Jacobus Roeland van de Vuurst #226, * 05-02-1969 te Baarn.

 

         hij trouwde (2) Pietje Nauta #227, getrouwd 24-04-1980 te Hoorn, * 25-01-1941 te Wieringermeer.

 

350.  Willem Frederik van der11 Vuurst #202 (Dirk van der10, Dirk van der9, Cornelis van8 de Vuurst, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 11-03-1940 te Utrecht.

 

         hij trouwde Adriaantje Kleijweg #211, getrouwd 04-11-1965 te Waddinxveen, * 28-12-1938 te Waddinxveen (dochter van Johannes Kleijweg #1180 en Maria Josephina Zuidam #1181).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         479     i.     Doron van12 de Vuurst #212, * 07-06-1968 te Korea, geadopteerd in 1970.

         480     ii.    Remco van de Vuurst #213, * 25-03-1970 te Korea, geadopteerd in 1973.

 

351.  Hendrik van der11 Vuurst #210 (Dirk van der10, Dirk van der9, Cornelis van8 de Vuurst, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 17-09-1942 te Utrecht.

 

         hij trouwde Marjanne Pover #219, getrouwd 18-08-1966 te Amsterdam, * 28-05-1944 te Amsterdam (dochter van Bertus Pover #1201 en Aorathea Nigtevegt #1202).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 481     i.     Hans van der12 Vuurst #220 * 23-10-1967.

         482     ii.    Elles van de Vuurst #221, * 17-01-1969 te Baarn.

 

                             zij trouwde Michael Rawsthorn #1670.

 

         483     iii.   Mary van de Vuurst #222, * 12-03-1975 te Baarn.

 

352.  Gerrit Willem van11 de Vuurst #204 (Dirk van der10 Vuurst, Dirk van der9, Cornelis van8 de Vuurst, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 13-04-1946 te Baarn.

 

         hij trouwde Aaltje Regina Cnossen #207, getrouwd 04-11-1965 te Waddinxveen, * 02-03-1946 te Woerden (dochter van Wiebe Pierz Cnossen #1182 en Aaltje ten Hoeve #1183).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         484     i.     Alida Talitha van12 de Vuurst #208, * 10-10-1973 te Baarn.

         485     ii.    Gerben Wiebe van de Vuurst #209, * 26-01-1976 te Baarn.

 

357.  Dirk Jan van der11 Vuurst #175 (Jan van der10, Dirk van der9, Cornelis van8 de Vuurst, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 18-02-1947 te Baarn.

 

         hij trouwde Afien Loukina van der Zwaan #178, getrouwd 03-06-1970 te Soest, * 31-10-1949 te Amsterdam (dochter van Johannes Petrus van der Zwaan #1162 en Hinderhien Zweep #1163).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         486     i.     Mariette van12 de Vuurst #179, * 09-12-1976 te Laren.

         487     ii.    Anouk _____ #180, * 21-11-1979 te Eemnes.

 

360.  Johan van der11 Vuurst #197 (Hendrik van der10, Dirk van der9, Cornelis van8 de Vuurst, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 13-04-1959 te Soest.

 

         hij trouwde Johanna Antonia Arnolda Trum #214, getrouwd 20-10-1982 te Raamsdonkveer, * 11-09-1950 te 's-Hertogenbosch (dochter van Hendrikus Trum #1200 en Catherina den Otter #1199).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 488     i.     Marcel Edgar van der12 Vuurst #215 * 28-12-1974.

         489     ii.    Stephan van der Vuurst #216, * 18-02-1985 te Raamsdonkveer.

         490     iii.   Michelle van der Vuurst #217, * 18-07-1986 te Raamsdonkveer.

         491     iv.   Linda van der Vuurst #218, * 26-01-1988 te Raamsdonkveer.

 

363.  Alfred van11 de Vuurst #254 (Willem van10, Willempje van9, Willem van8, Willempje van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 17-03-1907 te Osterfeld, † 02-02-1970 te Heerlen.

 

         hij trouwde Annegje Bakema #258, getrouwd 10-09-1936 te Utrecht, * 06-02-1908 te Uithuizen (dochter van Gabe Bakema #1224 en Annegje van Mansom #1225), † 14-11-1976 te Heerlen.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         492     i.     Annegje Rosa van12 de Vuurst #259, * 26-04-1940 te Heerlen.

 

                             zij trouwde Loonen _____ #261, getrouwd 10-12-1962 te Hasselt (B).

 

         493     ii.    Margaretha Pauline van de Vuurst #260, * 19-01-1946 te Heerlen.

 

                             zij trouwde Gerrit Stam #262, getrouwd 15-06-1966 te Heerlen, * 03-06-1945 te Heerlen (zoon van Aart Stam #1226 en Krijntje Blok #1227).

 

364.  Frederik van11 de Vuurst #255 (Willem van10, Willempje van9, Willem van8, Willempje van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 23-05-1914 te Heerlen, † 06-09-2000.

 

         hij trouwde (1) Germeintje de Vries #263, getrouwd 06-04-1939 te Brunssum, * 22-08-1916 te Oosterhout (dochter van Rients de Vries #1228 en Christina Vellinga #1229).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 494     i.     Willem Trudo van12 de Vuurst #266 * 21-05-1940.

 

         hij trouwde (2) Trijntje Kuiper #264, getrouwd 14-04-1949 te Amsterdam, * 08-10-1917 te Amsterdam (dochter van Lourens Kuiper #1230 en Jannetje Bak #1231), † 09-05-1957 te Amsterdam.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 495     ii.    Laurens Frederik van de Vuurst #275 * 21-02-1951.

 

         hij trouwde (3) Theadora van den Burg #265, getrouwd 31-07-1958 te Amsterdam, * 02-01-1920 te Amsterdam (dochter van Frederik Agicola van den Burg #1232 en Theadora van den Burg #1233).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         496     iii.   Louis Wilhelm van de Vuurst #267, * 06-08-1953 te Amsterdam.

 

                             hij trouwde Cornelia Jacoba Alblas #280, getrouwd 05-06-1987 te Uithoorn, * 29-09-1963 te Mijdrecht (dochter van Piet Alblas #1240 en Anneke Schrijvers #1241).

 

         497     iv.   Wilma Johanna van de Vuurst #268, * 28-06-1955 te Amsterdam.

         498     v.    Frederik Wilhelm van de Vuurst #269, * 06-09-1963 te Amsterdam.

 

367.  Jan van11 de Vuurst #377 (Jan Tijmen van10, Jan van9, Tijmen van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 05-07-1927 te Amsterdam, † 20-03-1990 te Amsterdam.

 

         hij trouwde Johanna Olga Verwoest #378, getrouwd 31-08-1956 te Amsterdam, * 12-05-1928 te Amsterdam (dochter van Willem Verwoest #1295 en Anna Olga Lδrm #1296).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         499     i.     Anna Olga van12 de vuurst #379, * 04-01-1958 te Amsterdam.

         500     ii.    Maike Josephine van de Vuurst #380, * 07-01-1961 te Amsterdam.

         501     iii.   Marlies van de Vuurst #381, * 11-01-1963 te Amsterdam.

 

                             zij trouwde Cornelis Vrooland #382, getrouwd 27-06-1985 te Monnikendam, * 02-10-1952 te Monnikendam (zoon van Cornelis Louis Johannes Vrooland #1297 en Geesje Beets #1298).

 

368.  Tijmen Gerrit van11 de Vuurst #384 (Gerrit van10, Jan van9, Tijmen van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 26-04-1946 te Amsterdam.

 

         hij trouwde Ingrid Jean Gallandat Huet #385, getrouwd 01-09-1979 te Heemstede, * 11-09-1949 te Naarden (dochter van Gedron Gallandat Huet #1303 en Jean Margaret Seeck #1304).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         502     i.     Stephanie Elisabeth van12 de Vuurst #386, * 03-07-1982 te 's-Gravenhage.

         503     ii.    Frederik Tijmen van de Vuurst #387, * 22-09-1983 te 's-Gravenhage.

         504     iii.   Alexandra Margaret Jacoba van de Vuurst #388, * 30-04-1985 te 's-Gravenhage.

 

370.  John Donald van11 de Vuurst #2321 (Johan Tijmen van10, Henderik Wilhelmus van9, Tijmen van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 09-06-1931 te Detroit, Michigan USA, † 16-12-2007 te Germantown, Tennessee USA.

 

         hij trouwde Louise Mary Acchione #1897, getrouwd 24-08-1957 te Detroit, Michigan USA, * 06-06-1937 te Detroit, Michigan USA (dochter van Carmine Loreto Acchione #1928 en Elmerilda Ann Urbano #1929).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 505     i.     Robert Donald van12 de Vuurst #1898 * 05-05-1961.

        + 506     ii.    Paul Donald van de Vuurst #1900 * 16-11-1963.

        + 507     iii.   James Donald van de Vuurst #1914 * 29-01-1968.

         508     iv.   Steven Donald van de Vuurst #1921, * 13-08-1962 te Detroit, Wayne, Michigan USA, † 14-08-1962 te Detroit, Wayne, Michigan USA.

 

373.  Abraham van11 de Vuurst #424 (Jan van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 28-09-1922 te Bunschoten.

 

         hij trouwde Jannetje de Harder #431, getrouwd 10-06-1949 te Bunschoten, * 18-04-1923 te Bunschoten.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         509     i.     Evertje van12 de Vuurst #432, * 26-07-1950 te Bunschoten.

 

                             zij trouwde Arian de Graaf #438, getrouwd 06-07-1983 te Bunschoten, * 27-01-1953 te Bunschoten (zoon van Jan de Graaf #1334 en Grietje de Graaf #1335).

 

        + 510     ii.    Jacob van de Vuurst #433 * 07-08-1951.

        + 511     iii.   Hendrik van de Vuurst #434 * 27-08-1953.

        + 512     iv.   Jan van de Vuurst #435 * 26-03-1957.

         513     v.    Lammetje Machteldje van de Vuurst #436, * 09-11-1961 te Bunschoten.

 

                             zij trouwde Gerrit Koelewijn #439, getrouwd 18-05-1983 te Bunschoten, * 26-12-1960 te Bunschoten (zoon van Lubbert Koelewijn #1337 en Cuinera Vastenhouw #1336).

 

         514     vi.   Wouterus van de Vuurst #437, * 10-06-1965 te Bunschoten.

 

375.  Arian van11 de Vuurst #426 (Jan van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 01-09-1926 te Bunschoten.

 

         hij trouwde Aaltje de Graaf #451, getrouwd 24-02-1955 te Bunschoten, * 09-04-1927 te Spakenburg (dochter van Julianus de Graaf #1344 en Cornelia Zwaan #1345).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         515     i.     Evertje van12 de Vuurst #452, * 06-06-1957 te Bunschoten.

 

                             zij trouwde Johan Caspar Tap #1346, getrouwd 10-09-1986 te Bunschoten, * 11-03-1950 te Amersfoort (zoon van Berend Tap #1347 en Anna Matta Johanna van Gent #1348).

 

         516     ii.    Julianus van de Vuurst #453, * 06-08-1961 te Bunschoten.

         517     iii.   Jan van de Vuurst #454, * 30-05-1967 te Bunschoten.

 

376.  Pieter Gosewijn van11 de Vuurst #427 (Jan van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 24-07-1928 te Bunschoten.

 

         hij trouwde Rikje Ruizendaal #455, getrouwd 07-05-1958 te Bunschoten, * 11-01-1929 te Spakenburg (dochter van Cornelis Ruizendaal #1349 en Hendrikje de graaf #1350).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         518     i.     Evertje van12 de Vuurst #456, * 30-09-1960 te Bunschoten.

         519     ii.    Jan Cornelis van de vuurst #457, * 04-02-1963 te Bunschoten.

 

378.  Jacob van11 de Vuurst #429 (Jan van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 31-01-1938 te Bunschoten.

 

         hij trouwde Geertje Hartog #507, getrouwd 24-02-1960 te Bunschoten, * 14-11-1937 te Spakenburg (dochter van Bart Hartog #1387 en Geertje van Diermen #1388).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         520     i.     Evertje van12 de Vuurst #508, * 24-06-1960 te Bunschoten.

 

                             zij trouwde Cornelis Johannes de Koning #510, getrouwd 15-06-1983 te Bunschoten, * 20-01-1958 te Groningen (zoon van Adriaan de Koning #1389 en Dirkje Wind #1390).

 

         521     ii.    Geertje van de vuurst #509, * 18-03-1963 te Bunschoten.

 

384.  Jacob van11 de Vuurst #464 (Pieter Gosewijn van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 30-10-1932 te Bunschoten.

 

         hij trouwde Willempje Koelewijn #476, getrouwd 16-03-1956 te Bunschoten, * 13-07-1943 te Buschoten (dochter van Bart Koelewijn #1361 en Evertje Heek #1362).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         522     i.     Janny van12 de Vuurst #477, * 03-07-1956 te Bunschoten.

 

                             zij trouwde Jan van de Groep #481, getrouwd 09-12-1975 te Bunschoten, * 17-09-1957 te Bunschoten (zoon van Jan van de Groep #1363 en Gerritje Goudsbloem #1364).

 

        + 523     ii.    Bart van de Vuurst #478 * 01-03-1958.

         524     iii.   Evertje van de Vuurst #479, * 06-07-1963 te Bunschoten.

 

                             zij trouwde Jacob Veldhuizen #482, getrouwd 23-01-1986 te Bunschoten, * 14-03-1962 te Bunschoten (zoon van Jan Veldhuizen #1365 en Grietje Duist #1366).

 

         525     iv.   Reintje van de Vuurst #480, * 03-08-1969 te Bunschoten.

 

387.  Jan van11 de Vuurst #467 (Pieter Gosewijn van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 06-07-1938 te Bunschoten.

 

         hij trouwde Evertje Hop #500, getrouwd 06-07-1965 te Bunschoten, * 06-09-1941 te Bunschoten (dochter van Jacob Hop #1383 en Mengdje van de Geest #1384).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         526     i.     Jannetje van12 de Vuurst #501, * 12-06-1966 te Bunschoten.

         527     ii.    Jacob Jan van de Vuurst #502, * 15-06-1970 te Bunschoten.

 

391.  Rutger van11 de Vuurst #471 (Pieter Gosewijn van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 31-12-1945 te Bunschoten.

 

         hij trouwde Maria Beekhuis #503, getrouwd 07-06-1968 te Bunschoten, * 18-05-1952 te Amersfoort (dochter van Jacob Beekhuis #1385 en Hendrikje Duijst #1386).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         528     i.     Pieter Gosewijn van12 de Vuurst #504, * 19-10-1968 te Bunschoten.

         529     ii.    Hendrikje Maria #505, * 28-09-1971 te Bunschoten.

         530     iii.   Geertje Jannetje van de Vuurst #506, * 31-05-1979 te Bunschoten.

 

393.  Aart van11 de Vuurst #528 (Hendrik van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 28-12-1938 te Bunschoten.

 

         hij trouwde Aaltje van de Groep #544, getrouwd 28-06-1962 te Bunschoten, * 07-03-1941 te Bunschoten (dochter van Alexander van de Groep #1417 en Hendrikje Malestein #1418).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 531     i.     Alexander van12 de Vuurst #545 * 23-12-1962.

         532     ii.    Hendrik van de Vuurst #546, * 16-11-1963 te Bunschoten.

 

                             hij trouwde Gwenda Princilla de Graaf #550, getrouwd 09-01-1987 te Bunschoten, * 06-08-1965 te Bunschoten (dochter van Word de Graaf #1419 en Maria Petronella Meijlis #1420).

 

         533     iii.   Henriette Alexandra van de Vuurst #547, * 18-12-1965 te Bunschoten.

         534     iv.   Aart Eduard van de Vuurst #548, * 09-06-1970 te Bunschoten.

         535     v.    Aafke Diana van de Vuurst #549, * 21-02-1972 te Bunschoten.

 

394.  Rutger van11 de Vuurst #529 (Hendrik van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 09-04-1940 te Bunschoten, † 24-6-2003 te Delfzijl.

 

         hij trouwde Jantje Imke Veltman #551, getrouwd 08-12-1972 te Ruischerbrug, * 13-06-1949 te Groningen (dochter van Jan Veltman #1421 en Imke Haitsma #1422).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 536     i.     Imke Douwina van12 de Vuurst #552 * 24-12-1973.

        + 537     ii.    Hendrik Jan douwe van de Vuurst #553 * 14-08-1975.

        + 538     iii.   Ciska Roefina van de Vuurst #554 * 07-02-1979.

         539     iv.   Aafke Christina van de Vuurst #555, * 06-05-1981 te Overschild (Gem. Slochteren).

        + 540     v.    Reinie Jeanette van de Vuurst #556 * 25-10-1983.

 

399.  Pieter Gosewijn van11 de Vuurst #534 (Hendrik van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 10-09-1948 te Bunschoten.

 

         hij trouwde Geertje Maria van de Bos #558, getrouwd 12-02-1970 te Bunschoten, * 10-12-1949 te Bunschoten (dochter van Jacob van de Bos #1425 en Annetje Koelewijn #1426).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         541     i.     Aafke Douwina van12 de Vuurst #559, * 15-01-1972 te Bunschoten.

        + 542     ii.    Jacob Rikkert (Jeffrey) van de Vuurst #560 * 02-10-1974.

         543     iii.   Annetje van de Vuurst #561, * 03-11-1981 te Bunschoten.

 

400.  Lammert van11 de Vuurst #535 (Hendrik van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 24-01-1951 te Bunschoten.

 

         hij trouwde Johanna de Koning #562, getrouwd 24-01-1976 te Leek, * 04-03-1948 te Groningen (dochter van Cornelis Johannes de Koning #1427 en Maria Cornelia Meima #1428).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         544     i.     Johanna Maria van12 de Vuurst #563, * 25-09-1977 te Leek.

         545     ii.    Elisabeth van de Vuurst #564, * 19-01-1981 te Leek.

 

402.  Klaas van11 de Vuurst #537 (Hendrik van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 16-12-1954 te Bunschoten.

 

         hij trouwde (1) Aaltje Jeltje Snip #565, getrouwd 09-02-1979 te Roden, * 09-09-1954 te Oldehove (dochter van Berend Snip #1429 en Tekela Ebbinge #1430).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 546     i.     Vincent Lukas Berend van12 de Vuurst #566 * 07-05-1972.

        + 547     ii.    Sebastian Berend Lukas van de Vuurst #567 * 30-04-1975.

         548     iii.   Jurjen Jan van de Vuurst #568, * 08-06-1981 te Groningen.

 

                             hij trouwde Eva Jacoba Doekes #1967, getrouwd 9-12-2003, * 8--4--1979 te Delfzijl.

 

 

        

         hij trouwde (2) Gerharda Willemina Bijker #1955, getrouwd 11-05-1989 te Groningen, * 17-5-1957.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         549     iv.   Johannes Hendrik Hielke van de Vuurst #1956, * 13-9-1992 te Groningen.

        + 550     v.    Petra Delies #1957 * 17-05-1977.

        + 551     vi.   Ferdi Delies #1958 * 13-9-1980.

         552     vii.  Martijn Delies #1959, * 14-12-1981 te Groningen.

 

                             hij trouwde Janita Marieke Hamstra #1985, getrouwd 02-09-2004 te Zuidhoorn, * 05-07-1983 te Groningen.

 

405.  Hendrik van11 de Vuurst #483 (Jacob van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 16-03-1932 te Bunschoten.

 

         hij trouwde (1) Jacoba aleida de Graaf #484, getrouwd 23-12-1959 te Bunschoten, * 10-03-1934 te Bunschoten (dochter van Klaas de Graaf #1367 en Neeltje Muijs #1368), † 15-11-1968 te Bunschoten.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         553     i.     Neeltje Jacoba van12 de Vuurst #485, * 27-09-1960 te Bunschoten.

 

                             zij trouwde Rutger Koelewijn #1369, getrouwd 21-11-1970 te Bunschoten, * 11-09-1956 te Bunschoten (zoon van Hendrik Koelewijn #1370 en Maria Beukers #1371).

 

         554     ii.    Klaas Hendrik van de Vuurst #486, * 04-05-1966 te Bunschoten.

 

         hij trouwde (2) Aaltje ter Haar #487, getrouwd 22-07-1970 te Bunschoten, * 16-12-1943 te Bunschoten (dochter van Roelof ter Haar #1372 en Reintje van Halteren #1373).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 555     iii.   Roelof Willem van de Vuurst #488 * 27-07-1972.

         556     iv.   Jacob van de Vuurst #489, * 15-10-1980 te Bunschoten.

         557     v.    Renι van de Vuurst #490, * 02-09-1983 te Bunschoten.

 

406.  Jan van11 de Vuurst #491 (Jacob van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 17-07-1935 te Bunschoten.

 

         hij trouwde Femmigje Bos #492, getrouwd 20-05-1959 te Bunschoten, * 22-05-1940 te Bunschoten (dochter van Lubbert Bos #1374 en Jannetje Berendse #1375).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         558     i.     Jacob van12 de Vuurst #493, * 04-10-1959 te Bunschoten.

 

                             hij trouwde Aartje Beukers #497, getrouwd 10-06-1987 te Bunschoten, * 11-09-1959 te Bunschoten (dochter van Hendrik Beukers #1379 en Woutertje Hereveling #1380).

 

         559     ii.    Jannetje van de Vuurst #494, * 02-12-1960 te Bunschoten.

 

                             zij trouwde Rutger Beukers #1376, getrouwd 16-06-1982 te Bunschoten, * 17-04-1959 te Bunschoten (zoon van Douwe Beukers #1377 en Geertje Heijnen #1378).

 

         560     iii.   Neeltje Regina van de Vuurst #495, * 26-11-1966 te Bunschoten.

         561     iv.   Herremijntje Reiniera van de Vuurst #496, * 11-05-1974 te Bunschoten.

 

409.  Arian van11 de Vuurst #443 (Jacob van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 08-01-1943 te Bunschoten.

 

         hij trouwde Hilletje Schaap #444, getrouwd 18-11-1965 te Bunschoten, * 01-02-1944 te Bunschoten (dochter van Harmen Schaap #1341 en Mengsje Schaap #1340).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         562     i.     Neeltje van12 de Vuurst #445, * 18-04-1966 te Bunschoten.

 

                             zij trouwde Willem Jelle van de Groep #450, getrouwd 31-01-1986 te Bunschoten, * 14-10-1966 te Zeist (zoon van Peter Frans van de Groep #1342 en Hendrika Jantiena Tempelman #1343).

 

         563     ii.    Harmen van de Vuurst #446, * 23-09-1967 te Bunschoten.

         564     iii.   Mengsje van de Vuurst #447, * 08-02-1969 te Bunschoten.

         565     iv.   Jacob Jan van de Vuurst #448, * 09-05-1976 te Bunschoten.

         566     v.    Reinata van de Vuurst #449, * 25-10-1978 te Bunschoten.

 

410.  Dirk van11 de Vuurst #319 (Tijmen van10, Dirk van9, Tijmen van8, Dirk van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 07-11-1929 te Amersfoort.

 

         hij trouwde Aartje Sophia de Gans #324, getrouwd 28-01-1953 te Amersfoort, * 04-07-1931 te Amersfoort (dochter van Willem de Gans #1263 en Cornelia Johanna van Lunteren #1264).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         567     i.     Cornelia Johanna van12 de vuurst #325, * 03-12-1959 te Amersfoort.

 

                             zij trouwde Willem van Wessem #326, getrouwd 11-12-1980 te Amersfoort, * 04-10-1958 te Amersfoort (zoon van Gerard Pieter van Wessem #1265 en Cornelia Huizenveld #1266).

 

411.  Tijmen Anton van11 de Vuurst #320 (Tijmen van10, Dirk van9, Tijmen van8, Dirk van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 29-12-1935 te Amersfoort.

 

         hij trouwde Petronella Hendrika J. van Burgsteden #327, getrouwd 29-08-1969 te Amersfoort, * 04-09-1947 te Ermelo (dochter van Johannes Burgsteden #1267 en Maria de Wit #1268).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         568     i.     John van12 de Vuurst #328, * 11-07-1970 te Amersfoort.

         569     ii.    Ronald van de Vuurst #329, * 13-07-1973 te Amersfoort.

 

414.  Dirk van11 de Vuurst #331 (Evert van10, Dirk van9, Tijmen van8, Dirk van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 28-01-1931 te Hoevelaken, † 14-03-1985 te Hoevelaken.

 

         hij trouwde Evertje Zwarts #333, getrouwd 29-09-1955 te Hoevelaken, * 15-06-1933 te Stoutenburg (dochter van Hendrik Zwarts #1271 en Jannetje van Egdom #1272).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 570     i.     Evert van12 de Vuurst #334 * 24-04-1957.

         571     ii.    Hendrik van de Vuurst #335, * 29-06-1961 te Hoevelaken.

 

                             hij trouwde Margaretha Sophia Maria van Esbert #340, getrouwd 23-05-1984 te Hoevelaken, * 03-04-1963 te Haarlem (dochter van Herman van Esbert #1275 en Annigje Kiekenbos #1276).

 

         572     iii.   Catrijna Jeanette Evelien van de Vuurst #336, * 08-09-1966 te Hoevelaken, † 10-04-1969 te Hoevelaken.

         573     iv.   Eduard van de Vuurst #337, * 06-08-1970 te Hoevelaken.

 

416.  Willem van der11 Vuurst #656 (Jan van der10, Willem van der9, Tijmen van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 31-12-1943 te Amsterdam.

 

         hij trouwde Ulrike Hansen #659, getrouwd 11-10-1966 te Landsmeer, * 16-05-1941 te Niebull (D) (dochter van Julius Hansen #1509 en Louise Fick #1510).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         574     i.     Brigitte van der12 Vuurst #660, * 15-01-1974 te Enschede.

        + 575     ii.    Arno van der Vuurst #661 * 28-10-1978.

 

419.  Albert van der11 Vuurst #627 (Tijmen van der10, Jan van der9, Tijmen van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 03-10-1925 te Oud-Loosdrecht.

         Albert emigreerde in december 1949 naar Australie.

 

         hij trouwde Dorothy June Edwards #632, getrouwd 28-11-1953 te Adelaide, South West Australie, * 01-06-1925 te Pinnaroo South West (dochter van Eric Milton Edwards #1482 en Louie Evelyn Harfield #1483).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 576     i.     John Elbert van der12 Vuurst #634 * 03-06-1955.

         577     ii.    Milton tyme van der Vuurst #633, * 16-08-1957 te Carnaroon (AU).

 

421.  Jan van der11 Vuurst #629 (Tijmen van der10, Jan van der9, Tijmen van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 06-11-1932 te Hilversum.

 

         hij trouwde Johanna van Diessen #638, getrouwd 05-09-1956 te Hilversum, * 27-08-1935 te Hilversum (dochter van Johannes van Diessen #1489 en Wijntje de Groot #1490).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         578     i.     Alice van der12 Vuurst #639, * 01-06-1957 te Hilversum.

 

                             zij trouwde Huig Vogelenzang #642, getrouwd 09-06-1976 te Breda, * 07-05-1956 te Breda.

 

        + 579     ii.    Johannes van der Vuurst #640 * 23-10-1959.

         580     iii.   Ingrid van der Vuurst #641, * 14-05-1965 te Hilversum.

 

                             zij trouwde Rudy Gerardus Bernardus Schouten #643, getrouwd 02-11-1984 te Breda, * 01-12-1961 te Breda (zoon van Meindert Schouten #1493 en Geertruida Jacoba Visser #1494).

 

424.  Jan van der11 Vuurst #617 (Antoon van der10, Jan van der9, Tijmen van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 25-01-1944 te Hilversum, † 02-05-1975 te Winschoten.

 

         hij trouwde Jeltje Bergsma #622, getrouwd 13-12-1967 te Watergraafsmeer, * 27-05-1944 te Leeuwarderadeel (dochter van Riemer Bergsma #1474 en Aaltje de Vries #1475).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         581     i.     Hugo Anton Eduard van der12 Vuurst #623, * 12-10-1968 te Hilversum.

         582     ii.    Chantal Antoinette van der Vuurst #624, * 21-05-1972 te Hilversum.

         583     iii.   Jan Mertijn van der Vuurst #1681, * 03-12-1975 te Hilversum.

 

                             hij trouwde Suzanna Mathilde Aalderink #1682, getrouwd 31-05-2002, * 13-02-1976 (dochter van Johannes Aalderink #1693 en Geertje Ensing #1694).

 

427.  Willem Hendrik van der11 Vuurst #684 (Hendrik Willem van der10, Willem van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 26-09-1931 te Wormer, † 22-01-1988 te Wormer.

 

         hij trouwde Hendrika Hφlsken #688, getrouwd 13-11-1969 te Wormer, * 12-10-1933 te 's-Hertogenbosch (dochter van Theodorus Hφlsken #1526 en Johanna Petronella de Kok #1525).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         584     i.     Manfred Hendrik Willem van der12 Vuurst #689, * 23-06-1971 te Wormer.

 

428.  Frans van der11 Vuurst #685 (Hendrik Willem van der10, Willem van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 13-06-1940 te Wormer.

 

         hij trouwde Cato Jonkman #690, getrouwd 16-03-1966 te Wormer, * 16-03-1946 te Bovenkarspel (dochter van Klaas Jonkman #1527 en Kato Nannings #1528).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         585     i.     rosalinde van der12 Vuurst #691, * 18-05-1971 te Wormer.

 

443.  Robertus Marinus van der11 Vuurst #724 (Herman Anton van der10, Willem van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 30-03-1947 te Hoorn.

 

         hij trouwde Irene Marian de Hart #730, getrouwd 29-04-1969 te Hoorn, * 04-10-1949 te Schoorl (dochter van Jacob de Hart #1563 en Greetje Koelemij #1564).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         586     i.     Sandy Evelyn van der12 Vuurst #731, * 31-07-1971 te Hoorn.

         587     ii.    Danny Edgar van der Vuurst #732, * 01-09-1973 te Hoorn.

 

444.  Herman Anton van der11 Vuurst #725 (Herman Anton van der10, Willem van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 10-09-1951 te Hoorn.

 

         hij trouwde Petronella Catharina Maria Bijman #733, getrouwd 14-04-1976 te Wognum, * 23-03-1954 te Wognum (dochter van Petrus Simon Bijman #1565 en Geertruida Catherina Pater #1566).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         588     i.     Ron van der12 Vuurst #734, * 15-01-1987 te Wognum.

 

445.  John van der11 Vuurst #726 (Herman Anton van der10, Willem van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 21-12-1953 te Hoorn.

 

         hij trouwde Johanna Elizabeth Andeweg #735, getrouwd 14-11-1978 te Hoorn, * 04-05-1955 te Hoorn (dochter van Arie Andeweg #1567 en Helena van Heck #1568).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         589     i.     Sharon van der12 Vuurst #736, * 05-05-1979 te Hoorn.

         590     ii.    Rosalie van der Vuurst #737, * 06-02-1981 te Hoorn.

         591     iii.   Laurens van der Vuurst #738, * 24-05-1984 te Hoorn.

 

446.  Renι van der11 Vuurst #727 (Herman Anton van der10, Willem van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 22-02-1959 te Hoorn.

 

         hij trouwde Mirjam Wilma Corbijn #728, getrouwd 18-08-1983 te Hoorn, * 21-06-1962 te Hoorn (dochter van Willem Corbijn #1555 en Maggeltje van Herk #1556).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         592     i.     Ralph van der12 Vuurst #729, * 17-04-1986 te Hoorn.

 

447.  Hendrik van der11 Vuurst #759 (Hendrik van der10, Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 20-07-1935 te Amsterdam.

 

         hij trouwde Eugenia Louisa Antonetta van Laar #767, getrouwd 05-07-1960 te Amsterdam, * 15-03-1936 te Amsterdam (dochter van Emeri van Laar #1599 en Alma Maria Emma Erpelink #1600).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 593     i.     Emeri Hendrikus van der12 Vuurst #768 * 08-07-1961.

        + 594     ii.    Jaqueline Alma Margaretha van der Vuurst #769 * 10-07-1963.

        + 595     iii.   Marcus Johannes van der Vuurst #770 * 08-12-1969.

 

449.  Gerardus Hendrik L. van der11 Vuurst #761 (Hendrik van der10, Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 15-01-1938 te Amsterdam.

 

         hij trouwde Elsje de Jong #774, getrouwd 16 Jul 1963 te Amsterdam, * 30 Jul 1942 te Amsterdam (dochter van Fimme de Jong #1603 en Elsje Hovemann #1604).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 596     i.     Anita van der12 Vuurst #775 * 25-12-1965.

        + 597     ii.    Mirjam van der Vuurst #776 * 11-02-1969.

 

450.  Johannes Maria van der11 Vuurst #762 (Hendrik van der10, Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 14-03-1939 te Amsterdam.

 

         hij trouwde Elisabeth Johanna M. van der Kroon #778, getrouwd 28-09-1961 te Amsterdam, * 03-04-1940 te Amsterdam (dochter van Theodorus van der Kroon #1608 en Margaretha Wegbrands #1607).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 598     i.     Margaretha Johanna Jacoba Maria van der12 Vuurst #779 * 10-10-1962.

         599     ii.    Robertus Johannes M van der Vuurst #780, * 15-05-1966 te Amsterdam, † 7 Jan 2009.

 

451.  Margaretha Johanna Jacoba Maria van der11 Vuurst #763 (Hendrik van der10, Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 01-04-1941 te Amsterdam.

 

         zij trouwde Petrus Adrianus Bakker #1596, getrouwd 21-07-1964 te Amsterdam, * 03-04-1942 te Heiloo (zoon van Nicolaas Bakker #1597 en Maria Zonneveld #1598), † 28 Apr 2010.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 600     i.     Antonius Petrus12 Bakker #2344 * 5 Dec 1965.

        + 601     ii.    Petrus Adrianus Bakker #2348 * 19 Apr 1968.

 

452.  Leonardus Theodorus van der11 Vuurst #764 (Hendrik van der10, Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 03-09-1942 te Amsterdam.

 

         hij trouwde Maria Leonie Dekker #781, getrouwd 25-10-1966 te Hoofddorp, * 01-06-1941 te Amsterdam (dochter van Pieter coenraad Dekker #1609 en Augusta Paulina van Oudenaart #1610).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 602     i.     Caroline Paulina van der12 Vuurst #782 * 01-11-1968.

        + 603     ii.    Yvonne Nicoline van der Vuurst #783 * 28-11-1969.

 

453.  Willibrordus Bonifacius Maria van der11 Vuurst #765 (Hendrik van der10, Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 19-02-1944 te Amsterdam.

 

         hij trouwde Johanna Maria Heesakkers #784, getrouwd 23 Nov 1966 te Amsterdam, * 16-02-1945 te Eindhoven (dochter van Johannes Cornelius Heesakkers #1611 en Helena Wilhelmina Holswilder #1612).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         604     i.     Karin van der12 Vuurst #785, * 29-07-1968 te Amsterdam.

        + 605     ii.    Astrid van der Vuurst #786 * 13-10-1970.

         606     iii.   Edwin van der Vuurst #787, * 13-10-1970 te Amsterdam.

 

455.  Johannes Wilhelmus van der11 Vuurst #748 (Johannes Wilhelmus van der10, Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 25-09-1947 te Amsterdam.

 

         hij trouwde Lambertha Adelaida Geraldina Hooibrink #754, getrouwd 11-12-1969 te Amstelveen, * 21-06-1947 te Amstelveen (dochter van Gerrit Jan Hooibrink #1136 en Petronella Joostina Adelaοda Louwerens #1137).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 607     i.     Johannes Wilhelmus van der12 Vuurst #755 * 17-03-1971.

        + 608     ii.    Myra Marianne van der Vuurst #756 * 28-01-1974.

 

457.  Eduard Rudolf van der11 Vuurst #750 (Johannes Wilhelmus van der10, Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 08-09-1952 te Diemen.

 

         hij trouwde Wilma van der Pol #752, getrouwd 28-06-1996 te Nieuwveen, * 25-01-1963 (dochter van Willem Nicolaas van der Pol #1810 en Jacoba Petronella Rietveld #1811).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         609     i.     Koen van der12 Vuurst #753, * 10-03-1997 te Nieuwveen.

         610     ii.    Tim van der Vuurst #1809, * 28-07-2001 te Nieuwveen.

 

458.  Johanna Ida van der11 Vuurst #751 (Johannes Wilhelmus van der10, Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 03-12-1960 te Amstelveen.

 

         zij trouwde (1) Hendricus Vis #1592, getrouwd 1981 te Amstelveen.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         611     i.     Michael Alexander12 Mul #1812, * 19-06-1981 te Amstelveen.

 

 

         612     ii.    Leonie Mul #1813, * 28-03-1984 te Amstelveen.

 

         zij trouwde (2) Robert Jan Mul #1593, getrouwd 21-09-1987 te Amstelveen, * 08-01-1965.

 

 

Twaalfde generatie

 

463.  Robert Gerhard12 Lambeek #1710 (Klazinus (Klaas) Gerrit11, Klazina Hermina van10 de Vuurst, Jan van9, Dirkje van8, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1).

 

         hij trouwde Wilna v.d. Sande #1711.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         613     i.     Brenda13 Lambeek #1712.

         614     ii.    Jennifer Lambeek #1713.

 

464.  Eduard Andrι (Ed)12 Lambeek #1714 (Klazinus (Klaas) Gerrit11, Klazina Hermina van10 de Vuurst, Jan van9, Dirkje van8, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1).

 

         hij trouwde Shirley Towsend #1715.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         615     i.     Sophie13 Lambeek #1716.

         616     ii.    Jordan Lambeek #1717.

         617     iii.   Jessica Lambeek #1718.

 

465.  Pieter Johan Frederik (Fred)12 Lambeek #1719 (Klazinus (Klaas) Gerrit11, Klazina Hermina van10 de Vuurst, Jan van9, Dirkje van8, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 14-Nov-1961 te Amsterdam.

 

         hij trouwde Sharon Coulter #1720, getrouwd 23-Jun-1984 te Amsterdam.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         618     i.     Kirsty13 Lambeek #1721.

         619     ii.    Amy Lambeek #1722.

 

466.  Josι Caroline12 Lambeek #1723 (Klazinus (Klaas) Gerrit11, Klazina Hermina van10 de Vuurst, Jan van9, Dirkje van8, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1).

 

         zij trouwde Sjors Schol #1724.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         620     i.     Roxanne Esmeralda13 Schol #1725.

 

467.  Paul12 Lambeek #1726 (Klazinus (Klaas) Gerrit11, Klazina Hermina van10 de Vuurst, Jan van9, Dirkje van8, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1).

 

         hij trouwde Carin Groen #1727.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         621     i.     Floortje13 Lambeek #1728.

         622     ii.    Bibi Lambeek #1729.

 

468.  Pieter Johan Frederik12 Lambeek #1760 (Klazinus (Klaas) Gerrit11, Klazina Hermina van10 de Vuurst, Jan van9, Dirkje van8, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1).

 

         hij trouwde Juliana Catherina de Haan #1761, getrouwd te Groningen.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         623     i.     Frank frederik Jan13 Lambeek #1762.

         624     ii.    Janine Lambeek #1763.

 

472.  Zwaantje Uiltje Hannie12 Lambeek #1737 (Jan11, Klazina Hermina van10 de Vuurst, Jan van9, Dirkje van8, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 21-09-1956 te Schiermonnikoog.

 

         zij trouwde Dick de Jonge #1755, getrouwd 12-03-1976 te Groningen, * 25-Feb-1952 te Groningen.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         625     i.     Ellen13 de Jonge #1756.

         626     ii.    Maaike de Jonge #1757.

 

476.  Dirk van12 de Vuurst #224 (Dirk van der11 vuurst, Dirk van der10, Dirk van der9, Cornelis van8 de Vuurst, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 20-04-1964 te Baarn.

 

         hij trouwde Irene Catharina Maria Kieftenburg #228, getrouwd 22-04-1991 te Noorder-Koggenland, * 20-09-1968 te Hoorn (dochter van Cornelis Johannes Kieftenburg #1205 en Margaretha Maria van Ophem #1206).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         627     i.     Tim van der13 Vuurst #2315, * 12-01-1994 te Baarn.

         628     ii.    Leonie van der Vuurst #2316, * 15-01-1998 te Baarn.

         629     iii.   Bob van der Vuurst #2317, * 01-04-2002 te Baarn.

 

481.  Hans van der12 Vuurst #220 (Hendrik van der11, Dirk van der10, Dirk van der9, Cornelis van8 de Vuurst, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 23-10-1967 te Baarn.

 

         hij trouwde Maria Alberta Johanna Louwers #1665, getrouwd 16-12-1995 te Nijmegen, * 08-01-1968 te Nijmegen.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         630     i.     David Petrus van der13 Vuurst #1666, * 07-06-1996 te Sittard.

         631     ii.    Noah Johannes van der Vuurst #1667, * 07-05-1999 te Nieuwegein.

         632     iii.   Nathan Mariano van der Vuurst #1668, * 01-07-2001 te Utrecht.

         633     iv.   Bjφrn Antonio van der Vuurst #1669, * 01-07-2001 te Utrecht.

 

488.  Marcel Edgar van der12 Vuurst #215 (Johan van der11, Hendrik van der10, Dirk van der9, Cornelis van8 de Vuurst, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 28-12-1974 te Windsor / Canada.

 

         hij trouwde Geertruide Helena Maria Kuijsten #1814, getrouwd 11-12-1998 te Kaatsheuvel, * 19-05-1975 te Waalwijk (dochter van Dick Kuijsten #1815 en Riet Prinsen #1816).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         634     i.     Tygo van der13 Vuurst #1953, * 11-02-2004 te Tilburg.

         635     ii.    Emy van der Vuurst #2291, * 30-12-2006 te Tilburg.

 

494.  Willem Trudo van12 de Vuurst #266 (Frederik van11, Willem van10, Willempje van9, Willem van8, Willempje van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 21-05-1940 te Brunssum.

 

         hij trouwde Elsje Poldner #270, getrouwd 19-12-1962 te Amsterdam, * 13-03-1941 te Amsterdam (dochter van Lois Poldner #1234 en Anna van de Werff #1235).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 636     i.     Eleonora Sylvia Patricia van13 de Vuurst #271 * 06-07-1964.

         637     ii.    Claudia Constance #272, * 11-03-1967 te Den Helder.

        + 638     iii.   Cynthia bianca van de Vuurst #273 * 23-04-1968.

 

495.  Laurens Frederik van12 de Vuurst #275 (Frederik van11, Willem van10, Willempje van9, Willem van8, Willempje van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 21-02-1951 te Amsterdam.

 

         hij trouwde Elsina van Klinken #276, getrouwd 16-04-1971 te Uithoorn, * 21-10-1952 te Amsterdam (dochter van Klaas van Klinken #1238 en Catharina Fransina Eijgenhuisen #1239).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         639     i.     Elsina Saskia van13 de Vuurst #277, * 21-04-1973 te Uithoorn.

         640     ii.    Laurens Barry van de Vuurst #278, * 08-07-1975 te Uithoorn.

         641     iii.   Nande Diana van de Vuurst #279, * 13-06-1978 te Uithoorn.

 

505.  Robert Donald van12 de Vuurst #1898 (John Donald van11, Johan Tijmen van10, Henderik Wilhelmus van9, Tijmen van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 05-05-1961 te Detroit, Michigan USA.

 

         hij trouwde Vicky Melinda Todd #1899, getrouwd 10-11-1996 te Gatlinburg, Tennessee USA, * 17-02-1959 te Maryville, Tennessee USA (dochter van Jesse Todd, Jr. #1906 en Ruby Lee Hipps #1907).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         642     i.     Jessica Blair van13 de Vuurst #1908, * 22-03-1986 te Memphis, Shelby, Tennessee USA.

         643     ii.    Victoria Paige van de Vuurst #1909, * 03-05-1994 te Johnson City, Washington, Tennessee USA.

 

506.  Paul Donald van12 de Vuurst #1900 (John Donald van11, Johan Tijmen van10, Henderik Wilhelmus van9, Tijmen van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 16-11-1963 te Detroit, Michigan USA.

 

         hij trouwde Cheryl Green #1901, getrouwd 01-01-2011 te Germantown, Tennessee USA, * 25-09-1957 te Germantown, Tennessee USA.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         644     i.     Christine Elise van13 de Vuurst #1912, * 05-02-1997 te Memphis, Shelby, Tennessee USA.

         645     ii.    Carolyn Ivy van de Vuurst #1913, * 05-02-1997 te Memphis, Shelby, Tennessee USA.

 

507.  James Donald van12 de Vuurst #1914 (John Donald van11, Johan Tijmen van10, Henderik Wilhelmus van9, Tijmen van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 29-01-1968 te Detroit, Michigan USA.

 

         hij trouwde Pamela Marie Howell #1915, getrouwd 21-07-1990 te Memphis, Tennessee USA, * 18-06-1968 te Memphis, Tennessee USA (dochter van Gary James Howell #1916 en Betty Jeanne Marshall #1917).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         646     i.     Nicole Elizabeth van13 de Vuurst #1918, * 22-09-1993 te Memphis, Shelby, Tennessee USA.

         647     ii.    James Andrew van de Vuurst #1919, * 14-05-1996 te Memphis, Shelby, Tennessee USA.

         648     iii.   Mary Margaret van de Vuurst #1920, * 19-04-1999 te Memphis, Shelby, Tennessee USA.

 

510.  Jacob van12 de Vuurst #433 (Abraham van11, Jan van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 07-08-1951 te Bunschoten.

 

         hij trouwde Willemijntje Koelewijn #440, getrouwd 15-04-1971 te Bunschoten, * 31-03-1952 te Bunschoten (dochter van Wouter Koelewijn #1338 en Elbertje Schaap #1339).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         649     i.     Abraham van13 de Vuurst #441, * 17-08-1971 te Bunschoten.

         650     ii.    Elbertje van de Vuurst #442, * 31-12-1975 te Bunschoten.

 

511.  Hendrik van12 de Vuurst #434 (Abraham van11, Jan van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 27-08-1953 te Bunschoten.

 

         hij trouwde Aartje Heek #511, getrouwd 20-12-1978 te Bunschoten, * 27-03-1957 te Spakenburg (dochter van Gijsbert Heek #1391 en Grietje Klarenbeek #1392).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         651     i.     Abraham van13 de Vuurst #512, * 24-12-1980 te Bunschoten.

         652     ii.    Grietje Johanna van de Vuurst #513, * 28-09-1983 te Bunschoten.

         653     iii.   Gijsbert van de Vuurst #514, * 14-09-1984 te Bunschoten.

 

512.  Jan van12 de Vuurst #435 (Abraham van11, Jan van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 26-03-1957 te Bunschoten.

 

         hij trouwde Maria van de Geest #515, getrouwd 22-12-1981 te Bunschoten, * 12-09-1959 te Spakenburg (dochter van Jan van de Geest #1393 en Marrertje Koops #1394).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         654     i.     Jan Wouterus van13 de Vuurst #516, * 22-10-1982 te Bunschoten.

         655     ii.    Abraham Jacob van de Vuurst #517, * 21-12-1983 te Bunschoten.

 

523.  Bart van12 de Vuurst #478 (Jacob van11, Pieter Gosewijn van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 01-03-1958 te Bunschoten.

 

         hij trouwde Mennie Vermeer #498, getrouwd 16-05-1959 te Bunschoten, * 27-03-1959 te Spakenburg (dochter van Gerrit Vermeer #1381 en Trijntje Bos #1382).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         656     i.     Jacob van13 de Vuurst #499, * 16-04-1986 te Bunschoten.

 

531.  Alexander van12 de Vuurst #545 (Aart van11, Hendrik van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 23-12-1962 te Bunschoten.

 

         hij trouwde Maria Koelewijn #2140, getrouwd 08-12-1989 te Spakenburg, * 26-11-1965 te Spakenburg (dochter van Hendrik Koelewijn #2143 en Jannetje Ruizendaal #2144).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         657     i.     Alice Janette van13 de Vuurst #2141, * 02-09-1992 te Baarn.

         658     ii.    Geertruida Maria van de Vuurst #2142, * 06-08-1995 te Soest.

 

536.  Imke Douwina van12 de Vuurst #552 (Rutger van11, Hendrik van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 24-12-1973 te Delfzijl.

 

         zij trouwde Hendrik Buter #1968, getrouwd 25-06-1999 te Delfzijl, * 19-05-1973 te Delfzijl.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         659     i.     Jeroen13 Buter #1969, * 10-05-2000 te Delfzijl.

         660     ii.    Roelof Buter #1970, * 24-12-2001 te Delfzijl.

         661     iii.   Niek Buter #1971, * 24-01-2004 te Delgzijl.

 

537.  Hendrik Jan douwe van12 de Vuurst #553 (Rutger van11, Hendrik van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 14-08-1975 te Delfzijl3554.

 

         hij trouwde Edith Kuiper #1972, getrouwd 26-01-2001 te Delfzijl, * te Delfzijl.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         662     i.     Manon van13 de Vuurst #1973, * 08-03-1999 te Delfzijl.

         663     ii.    Carmen van de Vuurst #1974, * 19-05-2003 te Delfzijl.

 

538.  Ciska Roefina van12 de Vuurst #554 (Rutger van11, Hendrik van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 07-02-1979 te Delfzijl.

 

         zij trouwde Jarman Andrι Garcνa #1975, * 26-02-1960 te Willemstad - Curaηao.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         664     i.     Juan Carlos Rutger13 Garcνa #1976, * 22-06-1998 te Delfzijl.

         665     ii.    Jarmain Douwe Rodney Garcνam #1977, * 11-09-2003 te Delfzijl.

 

540.  Reinie Jeanette van12 de Vuurst #556 (Rutger van11, Hendrik van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 25-10-1983 te Overschild (Gem. Slochteren).

 

         zij trouwde Patrick Cornelis Eijndhoven #1978, * 11-11-1982 te Delfzijl.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         666     i.     Jari Cornelis13 Eijndhoven #1979, * 13-09-2003 te Delfzijl.

 

542.  Jacob Rikkert (Jeffrey) van12 de Vuurst #560 (Pieter Gosewijn van11, Hendrik van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 02-10-1974 te Bunschoten.

 

         hij trouwde Lisette Diana Hartog #1986, * 3--2--1974 te Bunschoten.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         667     i.     Hannah Geerte van13 de Vuurst #1987, * 23-12-1997 te Bunschoten.

         668     ii.    Pieter Gosewijn van de Vuurst #1988, * 10- 1-2003 te Bunschoten.

 

546.  Vincent Lukas Berend van12 de Vuurst #566 (Klaas van11, Hendrik van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 07-05-1972 te Roden.

 

         hij trouwde Tetje Johanna Mekkes #1960, getrouwd 6--6--1994, * 25-5-1969 te Kantens.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         669     i.     Roy Jan13 Kranenborg #1961, * 27-1-1990 te Groningen.

 

 

         670     ii.    Nick Joop Kranenborg #1962, * 15-1-1992 te Groningen.

         671     iii.   Kevin Klaas van de Vuurst #1963, * 25-11-1995 te Groningen.

 

547.  Sebastian Berend Lukas van12 de Vuurst #567 (Klaas van11, Hendrik van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 30-04-1975 te Roden.

 

         hij trouwde Marleen Helder #1964, getrouwd 21-1-1998 te Groningen, * 11-1-1975 te Groningen.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         672     i.     Rick van13 de Vuurst #1965, * 19-11-1999 te Groningen.

         673     ii.    Tim van de Vuurst #1966, * 28-1-2002 te Groningen.

 

550.  Petra12 Delies #1957 (Klaas van11 de Vuurst, Hendrik van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 17-05-1977 te Groningen.

 

         zij trouwde Marco Venema #1980, getrouwd 28-05-1999 te Groningen, * 22-12-1974 te Tjitjerkstradeel.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

        + 674     i.     Bjorn13 Venema #1981 * 29-08-2000.

 

551.  Ferdi12 Delies #1958 (Klaas van11 de Vuurst, Hendrik van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 13-9-1980 te Smilde.

 

         hij trouwde Betty Josien Meeske #1983, getrouwd 19-04-2002 te Slochteren, * 08-01-1980 te Hoogezand.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         675     i.     Gerda Willemina (Merit)13 Delies #1984, * 24-08-2004 te Groningen.

 

555.  Roelof Willem van12 de Vuurst #488 (Hendrik van11, Jacob van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 27-07-1972 te Bunschoten.

 

         hij trouwde Marcrista Angela Baas #2284, * 29-09-1970 te Bunschoten (dochter van Peter Baas #2285 en Eefje Dop #2286).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         676     i.     Enrico van13 de Vuurst #2287, * 15-04-1992 te Amersfoort.

         677     ii.    Maevy van de Vuurst #2288, * 18-02-1998 te Bunschoten.

 

570.  Evert van12 de Vuurst #334 (Dirk van11, Evert van10, Dirk van9, Tijmen van8, Dirk van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 24-04-1957 te Hoevelaken.

 

         hij trouwde Greta Wilhelmina Andrea Schuurkamp #338, getrouwd 20-03-1981 te Harderwijk, * 13-02-1962 te Harderwijk (dochter van Jan Schuurkamp #1274 en Jannetje Doppenberg #1273).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         678     i.     Jordi van13 de Vuurst #339, * 09-11-1987 te Nijkerk.

 

575.  Arno van der12 Vuurst #661 (Willem van der11, Jan van der10, Willem van der9, Tijmen van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 28-10-1978 te Landsmeer.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         679     i.     Joris Willem van der13 Vuurst #2283, * 19-10-2007 te Den Haag.

 

576.  John Elbert van der12 Vuurst #634 (Albert van der11, Tijmen van der10, Jan van der9, Tijmen van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 03-06-1955 te Carneroon (AU).

 

         hij trouwde Janis Lorraine Dart #635, getrouwd 03-03-1979 te Perth (AU), * 05-04-1957 te ??? (dochter van John Dart #1487 en Isabel Jean Graham #1488).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         680     i.     Paul John van der13 Vuurst #636, * 03-12-1984 te Perth (AU).

         681     ii.    Kyler Jane van der Vuurst #637, * 04-06-1986 te Perth (AU).

 

579.  Johannes van der12 Vuurst #640 (Jan van der11, Tijmen van der10, Jan van der9, Tijmen van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 23-10-1959 te Hilversum.

 

         hij trouwde Fernandina Johanna Hakkaart #644, getrouwd 03-06-1981 te Breda, * 15-06-1959 te Breda (dochter van Franciscus Hakkaart #1495 en Johanna Alberdina Mulders #1496).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         682     i.     Erwin van der13 Vuurst #645, * 02-09-1984 te Breda.

         683     ii.    Bianca van der Vuurst #646, * 03-10-1985 te Breda.

 

593.  Emeri Hendrikus van der12 Vuurst #768 (Hendrik van der11, Hendrik van der10, Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 08-07-1961 te Amsterdam.

 

         hij trouwde Cornelia Maria Baars #772, getrouwd 14-08-1987 te Hoofddorp, * 08-03-1962 te Amsterdam (dochter van Anton Johannes Baars #1601 en Martha de Koning #1602).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         684     i.     Ramon Hendrik Antonius van der13 Vuurst #2330, * 21 Sep 1988.

         685     ii.    Anique Martha Eugenie van der Vuurst #2331, * 7 Jun 1991.

 

594.  Jaqueline Alma Margaretha van der12 Vuurst #769 (Hendrik van der11, Hendrik van der10, Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 10-07-1963 te Amsterdam.

 

         zij trouwde Stephanus Johannes Maria Baars #771, getrouwd 14-08-1987 te Hoofddorp, * 21-12-1960 te Amsterdam (zoon van Anton Johannes Baars #1601 en Martha de Koning #1602).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         686     i.     Christiaan Emeri Johannes13 Baars #2332, * 28 Jul 1992.

         687     ii.    Stephanie Yvette Margaretha Baars #2333, * 9 Jan 1995.

 

595.  Marcus Johannes van der12 Vuurst #770 (Hendrik van der11, Hendrik van der10, Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 08-12-1969 te Amsterdam.

 

         hij trouwde Yvette Gorter #2334.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         688     i.     Thomas Emeri Hendrikus van der13 Vuurst #2335, * 2 Sep 2000.

         689     ii.    Laurens Herman van der Vuurst #2336, * 26 Dec 2002.

 

596.  Anita van der12 Vuurst #775 (Gerardus Hendrik L. van der11, Hendrik van der10, Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 25-12-1965 te Amsterdam.

 

         zij trouwde Franciscus Cornelius Josephus van den Heuvel #777, getrouwd 19-09-1986 te Heesch, * 07-03-1961 te Oyen, gemeente Lith (zoon van Gerardus Theodorus Maria van den Heuvel #1605 en Cornelia Johanna Maria Kreij #1606).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         690     i.     Tessa van den13 Heuvel #2337, * 13 Apr 1994.

         691     ii.    Roy van den Heuvel #2338, * 25 Aug 1995.

 

597.  Mirjam van der12 Vuurst #776 (Gerardus Hendrik L. van der11, Hendrik van der10, Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 11-02-1969 te Amsterdam.

 

         zij trouwde Mark Peters #2339.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         692     i.     Jasper13 Peters #2340, * 31 Oct 2002.

         693     ii.    Esther Peters #2341, * 5 Nov 2004.

 

598.  Margaretha Johanna Jacoba Maria van der12 Vuurst #779 (Johannes Maria van der11, Hendrik van der10, Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 10-10-1962 te Amsterdam.

 

         zij trouwde Ot Kroll #2342.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         694     i.     Gillian Lizzy van der13 Vuurst #2343, * 26 Jul 1998.

 

600.  Antonius Petrus12 Bakker #2344 (Margaretha Johanna Jacoba Maria van der11 Vuurst, Hendrik van der10, Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 5 Dec 1965.

 

         hij trouwde Martine Schuilenburg #2345, getrouwd 19 Feb 2000.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         695     i.     Sascha13 Bakker #2346, * 6 Aug 1998.

         696     ii.    Tim Bakker #2347, * 14 Jan 2002.

 

601.  Petrus Adrianus12 Bakker #2348 (Margaretha Johanna Jacoba Maria van der11 Vuurst, Hendrik van der10, Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 19 Apr 1968.

 

         hij trouwde Candy van Eck #2349, getrouwd 15 May 1992.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         697     i.     Rick13 Bakker #2350, * 30 Apr 1993.

         698     ii.    Amanda Bakker #2351, * 19 Jan 2000.

 

602.  Caroline Paulina van der12 Vuurst #782 (Leonardus Theodorus van der11, Hendrik van der10, Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 01-11-1968 te Haarlem.

 

         zij trouwde Roel Hartstra #2352.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         699     i.     Lisa Elise13 Hartstra #2353, * 9 Nov 1993.

         700     ii.    Kim Marije #2354, * 21 Aug 1997.

 

603.  Yvonne Nicoline van der12 Vuurst #783 (Leonardus Theodorus van der11, Hendrik van der10, Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 28-11-1969 te Haarlem.

 

         zij trouwde (1) Mario van Kalken #2355.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         701     i.     Kevin13 van Kalken #2356, * 29 Sep 1993.

 

         zij trouwde (2) Edwin Schoonhoven #2357.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         702     ii.    Sanne Melissa Schoonhoven #2358, * 24 May 1998.

 

605.  Astrid van der12 Vuurst #786 (Willibrordus Bonifacius Maria van der11, Hendrik van der10, Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 13-10-1970 te Amsterdam.

 

         zij trouwde Dennis Kooren #2359.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         703     i.     Myra13 Kooren #2360, * 9 Jan 2001.

         704     ii.    Daniθl Kooren #2361, * 17 Feb 2003.

 

607.  Johannes Wilhelmus van der12 Vuurst #755 (Johannes Wilhelmus van der11, Johannes Wilhelmus van der10, Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 17-03-1971 te Amstelveen.

 

         hij trouwde Veerle Pultau #757, getrouwd 19-02-1999 te Amstelveen, * 06-04-1969 te Sint Antonius Brecht (B).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         705     i.     Tijn Otto van der13 Vuurst #1662, * 17-01-2002 te Amstelveen.

 

608.  Myra Marianne van der12 Vuurst #756 (Johannes Wilhelmus van der11, Johannes Wilhelmus van der10, Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 28-01-1974 te Amstelveen.

 

         zij trouwde Henny Buffing #1691, getrouwd 22-06-2001 te Amstelveen.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         706     i.     Jamie13 Buffing #1989, * 21-2-2005 te Amstelveen.

 

 

Dertiende generatie

 

636.  Eleonora Sylvia Patricia van13 de Vuurst #271 (Willem Trudo van12, Frederik van11, Willem van10, Willempje van9, Willem van8, Willempje van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 06-07-1964 te Oostzaan.

 

         zij trouwde (1) Adrianus Cornelis Heidweiller #274, getrouwd te Den Helder, * 11-06-1960 te Den Helder (zoon van Adrianus Heidweiller #1237 en Trijntje Kater #1236).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         707     i.     Armand Silvio14 Heidweiller #1684, * 27-10-1990.

 

         zij trouwde (2) Riccardo U de Groot #1685, getrouwd 28-11-1997 (zoon van Anthon Johannes de Groot #1689 en Wilhelmina Marie Krijnen #1690).

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         708     ii.    Dιlana Lorreto de Groot #1686, * 10-04-1999.

         709     iii.   Jamey-Lee April de Groot #1687, * 10-04-1999.

         710     iv.   Noah Troy de Groot #1688, * 10-04-1999.

 

638.  Cynthia bianca van13 de Vuurst #273 (Willem Trudo van12, Frederik van11, Willem van10, Willempje van9, Willem van8, Willempje van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 23-04-1968 te Den Helder.

 

         zij trouwde Luis Ernesto de Leon #1692, * 25-04-1956 te Montevideo.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         711     i.     Milton Santino14 de Leon #1683, * 02-12-1991 te Den Helder.

 

674.  Bjorn13 Venema #1981 (Petra12 Delies, Klaas van11 de Vuurst, Hendrik van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 29-08-2000 te Groningen.

 

                             Kinderen uit dit huwelijk:

         712     i.     Swen14 Venema #1982, * 04-02-2003 te Groningen.