Generation One

 

1.   Jan van1 de Vuurst #988, * 01-01-1623.

     Bron der gegevens:

     Van de Gereformeerde Gemeente te Bunschoten zijn de oudste gegevens ter beschikking. De doopboeken vanaf 1631 en trouwboeken vana 1662, doch de femilie van de Vuurst woonde van oudsher wel in de buurt van Bunschoten, maar niet in de Gemeente zelf.

     Jan Tijmense huwde omstreeks 1678 met Woutertje Aerts en woonde toen in de Agterhoek, tussen Bunschoten en Nijkerk gelegen.

     Van de Gereformeerde Gemeente Vuursche zijn de trouwboeken vanaf 1657 en de doopboeken vanaf 1661 geraadpleegd.

     Van de Gereformeerde Gemeente Baarn de doop- en trouwboeken vanaf 1698, van de Rooms Katholieke Kerk vanaf 1702.

     Helaas zijn bij de brand op 25 juni 1766 te Hilversum, met de R.K. Kerk ook de gegevens van dopen en trouwen der dorpen Laren en Hilversum verbrand.

     Vσσr 1811 is meestal alleen de datum van de doop bekend, na 1811 is de juiste geboortedatum geregistreerd.

    

     De familie heeft grotendeels, in de vroegste nu bekend zijnde jaren, gewoond te Eembrugge, de Eemse Dijk en de streek rond de rivier de Eem.

     Eemdijk, vroeger ihjkhuizen geheten, is tot 1940 een dijkdorp geweest.

    

     Otto de Grote, zoon van Hendrik I van Saksen, ook wel Hendrik de Vogelaar genoemd, was van 936-973 Keizer van Duitsland.

     In 953 schonk hij Vόrse aan Balderik can Cleve, van 918-976 Bisschop van Utrecht.

     Hier wordt Vόrse voor het eerst genoemd.

     Varianten van de naam zijn: Foreste, Fuerst, Furs, Veursse, Vuersse, Vurst, Vuurst en Vuyrse.

    

     De gereformeerden kwamen in de Vuursche op 5 juni 1657 voor de eerste maal in een kerkdienst bijeen in de boerderij "De Stulp". Voordien bij de classis Amersfoort. In de Vuursche konden zij zich moeilijk staande houden, vooral omdat de Roomsgezinden moeilijkheden en storingen berokkenden.

     Daarom in stilte in "De Stulp",  een boerenhofstede op de zessprong aan de weg naar Pijnenburg.

     Tot de Gemeente De Vuursche behoorden ook de hervormden uit de Gemeente Baarn, De Bilt, Soest en Zeist, alsmede zij die gehuisvest waren in Den Dolder, Hees onder Soest, Pijnenburg en Ridderdorp.

     Eerste voorganger van de kerkelijke Gemeente in de Vuursche (Hooge en Lage Vuursche omvattend) deed op 4 november 1659 zijn intrede.

     Eind november 1659 werd het kerkje DRAKENSTEYN in de lage Vuursche voor de eredienst in gebruik genomen.

     De samenvoeging van de Gemeente Baarn en De Vuursche vond plaats op 5 juli 1851.

    

     Lidmaten van de kerk de Vuursche waren personen van de woonbuurten:

     Bij het slot (Drakestein)

     In het Schoolhuis

     Op de Lage Vuursche

     Op Crailo (Kraailo)

     Op de Hooge Vuursche

     Op Vlooiwijk

     In de herberg bij de Doetsche brug

     Bij de Doldersche brug

     Bij Hees

     Op 't Hoogst, (hier woonde o.a. Dirk Kroeskamp)

     Op den Dolder

     Op Splinterenburg

     Op de Hooge Wooning

     In 't Hopmanshuis

     In 't Prinsenhuisje.

 

                             Children:

        + 2        i.     Hendrik Janz. van2 de vuurst #987.

        + 3        ii.    Thijmen Jansz van de Vuurst #984 * 1653.

 

 

Generation Two

 

2.   Hendrik Janz. van2 de vuurst #987 (Jan van1).

 

                             Children:

         4        i.     Jan Hendriksz van3 de Vuurst #985.

 

                             He married Aaltje Aerts #986.

 

3.   Thijmen Jansz van2 de Vuurst #984 (Jan van1), * 1653.

 

                             Children:

        + 5        i.     Jan Thijmense van3 de Vuurst #1.

 

 

Generation Three

 

5.   Jan Thijmense van3 de Vuurst #1 (Thijmen Jansz van2, Jan van1).

     Notulenboek van het Gemeente Bestuur van 1700-1757:

     Op 10 januari 1703 krijgt Jan Tijmens toestemming van de Staten tot vrijstelling van enkel- en dubbelhuis om haarstedegeld te betalen voor met name genoemde eigenaars en gebruikers van huizen.

     Op 21 april 1705 krijgt Jan Tijmens, kalkbrander, toestemming om de impost (belasting) op de verkochte kalk ιιnmaal per week af te dragen.

     "Een open regtdag op 31 maart 1750 , Jan Mol Eijss. contra Jan Tijmense verleend 1e defaut tijdens de gedaagde defaillant, verders met de geregte en geerffdens berigt getekent ten behoeve van Jan Gerritse Varenkamp, voor de Staaten, om zijn Moolen te moogen verplaatsen. Personeele Dorpszetting gedaan over de Jaaren 1755. De lasten waaren f 1124,--, den omslag f 1216,--, ergo overgezet als blijkt bij voortzetting f 92,--.

     Benoeming 28 februari 1755:

          Persoonen sullen regeeren tot d'aanstelling:

          Burgemeester : G.J. van Leersum

          Raaden             : Jan Mol en Jacob van Marle

          Scheepenen    : C. Metz, G. Smitz (en 3 anderen)

          Vieren                 : o.a. Jan Tijmenze,

          Armmeester     : Jan Varekamp.

          Kerkmeester    : Jacob van Marle en Teunis van Seggelaar."

    

     In juni 1756 wordt Jan Tijmense nogmaals benoemd als ιιn der Vieren.

 

     He married Woutertje Aerts #2, * 13-04-1656 in Nijkerk.

 

                             Children:

        + 6        i.     Thijmen Jansz van4 de Vuurst #3 * 02-06-1678.

         7        ii.    Aertjen van de Vuurst #4, * 12-05-1681 in Bunschoten.

         8        iii.   Jannitjen van de Vuurst #5, * 18-05-1684 in Bunschoten.

                             Woont in 1740 te Sloten, is dan echtgenote van Hendrik van der Maane

 

 

Generation Four

 

6.   Thijmen Jansz van4 de Vuurst #3 (Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 02-06-1678 in Bunschoten.

 

     He married (1) Rensje Jacobs #6.

 

                             Children:

        + 9        i.     Jan Thijmense van5 de Vuurst #7.

 

     He married (2) Marritje Reijers #974, married 17-06-1714 in Baarn, * 11-04-1690 in Raalte (daughter of Hendrik Harmsen Reijers #989 and Marritje Gerritz #990), † 05-1737 in Eem/Baarn.

 

                             Children:

         10      ii.    Grietje van de Vuurst #975, * 05-04-1716 in Eembrugh, † 03-1771 in Baarn.

 

                             She married Jan Mol #977, married 12-11-1741 in Baarn, * 12-06-1718 in Baarn (son of Jacobus Mol #980 and Maria van Litteberg #981).

 

         11      iii.   Aertje van de Vuurst #976, * 23-04-1719 in Eenbrugh, † 02-07-1795 in Baarn.

 

                             She married (1) Self Teunisse van Soest #978, married 27-08-1741 in Baarn.

                             She married (2) Jan Gerrisse van Doorn #979, married 28-04-1754 in Baarn.

 

 

Generation Five

 

9.   Jan Thijmense van5 de Vuurst #7 (Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), † 04-06-1781 in Baarn.

 

     He married Jannetje Willems Lindenhout #8, married 29-04-1742 in Baarn, * 03-02-1719 in Beuningen (daughter of Willem Hendrikse Lindenhout #1008 and Maria Dirks #1009), † 1782.

 

                             Children:

        + 12      i.     Willem Jansz. van6 de Vuurst #9 * 14-04-1743.

        + 13      ii.    Gerrit Jansen van de Vuurst #10 * 04-04-1745.

         14      iii.   Rensje van der Vuurst #11, * 05-04-1749 in Eenbrughe, † 01-09-1786 in Baarn.

 

                             She married Jan Teunisse Sluijmers #1010, married 02-05-1784 in Baarn, * 18-09-1746 in Eembrugh (son of Teunis Barentse #1011 and Jaantje Rutgers #1012).

 

        + 15      iv.   Henderic Jansz. van de Vuurst #12 * 27-01-1760.

        + 16      v.    Tijmen Jansen van de Vuurst #13 * 14-03-1762.

 

 

Generation Six

 

12.  Willem Jansz. van6 de Vuurst #9 (Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 14-04-1743 in Eembrugh, † 03-08-1800 in Eembrugh.

       Willen Janz. van de Vuurst in 1796 benoemd tot Schepen van Amsterdam, was Schutter bij de Schutterij, Wijk no. 4 van Amsterdam. Van hem is het wapen.

       De Schutterij was vroeger de naam van plaatselijke korpsen van in de wapenhandel geoefende burgers, die in tijd van oorlog meestreden en voorts belast waren met de wacht en de handhaving van de orde.

       Bij de kopergravure van wijk no. 4 geeft de heer A.E. D'ailly onderstaande gegevens:

       Wijk ni IV.

       Titel boven in de brede band, die versierd is:

       boven met de wapens van Jan Suerhoff. Luitenant, Jan Colonius, kapitein en Hendrik Crull, vaandrig, ter weerszijden met trofeλnvan oorlogstuig; onderaan met de Reeters en Willem van de Vuurst jun., benevens 2 kanonnen en het gekroonde stadswapen, door leeuwen gedragen.

       In  de benedenrand is tevens een 5-delige legenda gevat. Onder het linkse kanon: "J.C. Philips, del. et fecit 1743".

       In de gemelde rangen fungeerden Colonius 1748-1786, Suerhoff 1765-1769, Crull 1765-1771.

       Koprgravure 47,5 x 62,5 cm. Gem. Archief.

      

       In de heraldiek is de in het wapen gevoerde helm het zinnebeeld van krijgmansdeugd, althans dat de eerste wapenvoerder in krijgsdienst is geweest.

       Tegelijk als voorbeeld tot navolging van het nageslacht.

       Wapen VAN DER VUURST:

       doorsneden   :

       a. in blauw een aanziende, gepluimde traliehelm van goud

       b. in zwart een man achter een ploeg, getrokken door een paard, alles van natuurlijke kleur, vergezeld van een gouden opvliegende vogel.

       Helmteken:

       Niet gehenteerd.

       Dekkleden:

       Goud en blauw.

 

       He married Geertje Sluijmer #14, married 19-04-1772 in Baarn, * 31-12-1747 in Eembrugh (daughter of Pieter Barentse #982 and Gijsbertje Kornelis van Zeijst #983), † 03-03-1823 in Baarn.

 

                             Children:

         17      i.     Jannetje van7 de Vuurst #16, * 11-01-1778 in Baarn, † 13-01-1778 in Baarn.

        + 18      ii.    Cornelis van de Vuurst #17 * 06-06-1779.

 

13.  Gerrit Jansen van6 de Vuurst #10 (Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 04-04-1745 in Eembrugh, † 17-04-1805 in Baarn.

 

       He married Gerritje Arisse Versteeg #20, married 23-04-1775 in Baarn, * 29-04-1753 in Baarn (daughter of Aris Cornelisse Versteeg #1042 and Elisabeth Janse Versteeg #1043), † 12-09-1800 in Baarn.

 

                             Children:

        + 19      i.     Jan van7 de Vuurst #21 * 04-02-1776.

         20      ii.    Elisabeth Gerritz. van de Vuurst #22, * 06-04-1777 in Eembrugh, † 06-06-1849 in Amsterdam.

         21      iii.   Tijmen van de Vuurst #23, * 16-08-1780 in Eembrugh.

         22      iv.   Cornelis van de Vuurst #24, * 09-01-1780 in Eembrugh.

         23      v.    Teunis van de Vuurst #25, * 11-01-1781 in Eembrugh.

         24      vi.   Jannetje van de Vuurst #26, * 20-04-1782 in Eembrugh, † 22-04-1782 in Eembrugh.

         25      vii.  Jannetje van de vuurst #27, * 27-07-1783 in Eembrugh, † 27-07-1783 in Eembrugh.

         26      viii. Hilletje van de Vuurst #28, * 30-09-1784 in Eembrugh.

         27      ix.   Cornelis van de vuurst #29, * 21-11-1787 in Eembrugh.

         28      x.    Rensje van de Vuurst #30, * 22-04-1789 in Eembrugh, † 02-09-1805 in Eembrugh.

        + 29      xi.   Jannetje van de Vuurst #31 * 12-05-1790.

        + 30      xii.  Arie van de vuurst #32 * 27-10-1791.

 

15.  Henderic Jansz. van6 de Vuurst #12 (Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 27-01-1760 in Baarn, † 23-07-1830 in Baarn.

 

       He married Elbertje Everse Timmer #42, married 06-02-1791 in Baarn, * 04-05-1769 in Soest (daughter of Evert Dirkse Timmer #1058 and Catharina Jansen (Kaatje Jans Valet) #1059), † 30-01-1849 in Baarn.

 

                             Children:

        + 31      i.     Jan van7 de Vuurst #44 * 08-09-1793.

        + 32      ii.    Catharina van de Vuurst #45 * 20-10-1795.

         33      iii.   Evert van de Vuurst #46, * 30-01-1799 in Baarn, † 13-01-1814 in Baarn.

         34      iv.   Rensje van de Vuurst #47, * 13-11-1801 in Baarn, † 01-09-1805 in Baarn.

        + 35      v.    Willem van de Vuurst #48 * 07-02-1804.

        + 36      vi.   Dirk van de Vuurst #50 * 04-09-1806.

        + 37      vii.  Aaltje van de Vuurst #49 * 13-12-1808.

 

16.  Tijmen Jansen van6 de Vuurst #13 (Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 14-03-1762 in Baarn/Eemdijk, † 03-11-1823 in Baarn/Eemdijk.

 

       He married Aaltje Timmer #229, married 14-10-1787 in Baarn, * 24-02-1764 in Soest (daughter of Evert Dirkse Timmer #1207 and Catje (Kaatje) Jans #1208), † 13-10-1819 in Baarn.

 

                             Children:

         38      i.     Jannetje van7 de Vuurst #230, * 11-11-1787 in Baarn/Eemdijk, † in Bunschoten.

 

                             She married (1) Willem Teeuwisse #1209, married 20-05-1810 in Bunschoten, * 05-09-1784 in Huizen (son of Gerrit Willemz Teeuwis #1210 and Stijntje d'Oude #1211), † 08-12-1823 in Bunschoten.

                             She married (2) Bart Groenestijn #1798, married 14-05-1825 in Bunschoten, * 01-01-1784 in Bunschoten (son of Gijsbert Groenestijn #1799 and Aaltje Aarts #1800), † 29-10-1832 in Bunschoten.

 

         39      ii.    Evert van de Vuurst #231, * 19-08-1789 in Baarn/Eemdijk, † 20-08-1789 in Baarn/Eemdijk.

         40      iii.   Kaatje van de Vuurst #232, * 19-08-1789 in Baarn/Eemdijk, † 11-04-1865 in Baarn.

        + 41      iv.   Roosje van de Vuurst #233 * 22-11-1790.

         42      v.    Jan van de Vuurst #234, * 20-07-1792 in Baarn/Eemdijk, † 14-01-1875 in Baarn.

 

                             He married Geertrui Smit #281, married 01-05-1841 in Baarn, * 1792 in Eemnes (daughter of Willem Willemse Smit #1242 and Maria Hulsman #1243), † 27-01-1883 in Bunschoten.

 

         43      vi.   Evert van de Vuurst #235, * 01-11-1793 in Baarn/Eemdijk, † 02-11-1793 in Baarn/Eemdijk.

        + 44      vii.  Evert van de Vuurst #237 * 13-01-1798.

        + 45      viii. Elbertje van de Vuurst #238 * 14-12-1799.

        + 46      ix.   Willempje van de Vuurst #239 * 30-08-1801.

        + 47      x.    Hendrik van de Vuurst #241 * 19-09-1803.

         48      xi.   Dirk van de Vuurst #242, * 14-09-1805 in Bunschoten, † 22-09-1805 in Bunschoten.

        + 49      xii.  Dirk van de Vuurst #243 * 04-09-1806.

        + 50      xiii. Willem van de Vuurst #244 * 18-11-1807.

 

 

Generation Seven

 

18.  Cornelis van7 de Vuurst #17 (Willem Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 06-06-1779 in Baarn, † 10-05-1857 in Laren.

 

       He married Johanna Hageman #18, married 06-03-1803 in Baarn, * 1777 in Baarn.

 

                             Children:

        + 51      i.     Willem van8 de Vuurst #19 * 08-07-1804.

 

19.  Jan van7 de Vuurst #21 (Gerrit Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 04-02-1776 in Eembrugh, † 27-10-1823 in Ubbergen.

 

       He married Gerritje Brasser #51, married 16-01-1813 in Huizen, * 01-01-1792 in Huizen (daughter of Gijsbert Brasser #2280 and Dirkje Jongerden #2281), † 26-03-1888 in Baarn.

 

                             Children:

        + 52      i.     Dirkje van8 de Vuurst #52 * 15-07-1813.

         53      ii.    Gerritje van de Vuurst #53, * 12-04-1815 in Baarn, † 30-01-1892 in Amsterdam.

 

                             She married Gerardus Wakker #58, † 23-09-1849 in Amsterdam.

 

        + 54      iii.   Gijsbertus Gerardus Jacobus van de Vuurst #54 * 06-02-1817.

         55      iv.   Gerardus Gijsbertus Jacobus van de Vuurst #55, * 01-01-1820 in Ubbergen, † 07-11-1900 in Soest.

 

                             He married Pieternella van Staveren #62, married 09-11-1850 in Soest, * 1804 in Abcoude, (daughter of Pieternella van Staveren #1049), † 07-03-1886 in Soest.

 

         56      v.    Adrianus van de Vuurst #56, * 20-05-1821 in Ubbergen, † 03-01-1845 in Baarn.

 

29.  Jannetje van7 de Vuurst #31 (Gerrit Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 12-05-1790 in Eembrugh, † 19-02-1849 in Baarn.

 

       She married Dirk Letter #1044, married 12-05-1811 in Baarn, * 02-12-1787 in De Bilt (son of Cornelis Letter #2279 and Grietje Moen #1046).

 

                             Children:

         57      i.     Grietje8 Letter #1801, * 00-00-1815 in Baarn.

 

                             She married Cornelis Antonie Janse #1802, married 21-11-1838 in Utrecht, * 01-01-1811 in Breda.

 

        + 58      ii.    Hendrik Letter #100 * 19-12-1819.

         59      iii.   Hendrika Letter #1803, * 01-01-1831 in Baarn.

         60      iv.   Jan Letter #1804, * 01-01-1831 in Barneveld, † 01-01-1865 in Baarn.

 

                             He married (1) Hendrika Letter #1805, * 01-01-1832 in Bunschoten (daughter of Tijmen Letter #1806 and Rijkje Bakker #1807).

                             He married (2) Maartje Kraak #1808, married 26-02-1868 in Nijkerk, * 01-01-1834 in Barneveld.

 

30.  Arie van7 de vuurst #32 (Gerrit Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 27-10-1791 in Eembrugh, † 02-12-1879 in 's-Graveland.

 

       He married (1) Marretje van Ee #33, * 1775 in 's-Graveland (daughter of Gerrit van Ee #1052 and Jans van Bruggen #1053), † 10-08-1846 in 's-Graveland.

 

      

       He married (2) Maria Magdalena Scheffer Sijberden #34, married 11-02-1849 in 's-Graveland, * 07-07-1815 in Kortenhoef (daughter of Jacob Scheffer #1054 and Antje Sijberden #1055).

 

                             Children:

        + 61      i.     Gerritje van8 de Vuurst #35 * 02-02-1850.

         62      ii.    Jantje van de Vuurst #38, * 14-03-1851 in 's-Graveland, † 31-03-1851 in 's-Graveland.

        + 63      iii.   Elisabeth van de Vuurst #39 * 07-06-1852.

         64      iv.   Jacob Gerrit van de Vuurst #40, * 25-11-1853 in 's-Graveland, † 12-08-1854 in 's-Graveland.

         65      v.    Jacob van de Vuurst #41, * 23-07-1855 in 's-Graveland, † 09-08-1855 in 's-Graveland.

 

31.  Jan van7 de Vuurst #44 (Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 08-09-1793 in Baarn, † 01-02-1861 in Baarn.

 

       He married Bartha de Vries #94, married 27-05-1829 in Baarn, * 18-10-1797 in Baarn (daughter of Henricus Beukema, genaamd de Vries #1063 and Alida Gijsberte Harder #1064), † 26-10-1875 in Baarn.

 

                             Children:

         66      i.     Hendrik van8 de vuurst #95, * 20-12-1830 in Baarn, † 20-07-1831 in Baarn.

         67      ii.    Jan van de vuurst #96, * 24-02-1832 in Baarn, † 15-11-1896 in Bunschoten.

 

                             He married (1) Hilletje Nagel #103, married 04-11-1864 in Bunschoten, * 01-07-1826 in Bunschoten (daughter of Rutger Nagel #1072 and Deliaantje van Twillert #1073), † 12-03-1879 in Bunschoten.

                             He married (2) Trijntje van Twillert #104, married 29-05-1884 in Bunschoten, * 1802 in Eemnes (daughter of Hijman Twillert #1074 and Maria van de Kolk #1075), † 24-12-1892 in Baarn.

 

        + 68      iii.   Elbertje van de vuurst #97 * 30-03-1836.

        + 69      iv.   Aaltje van de Vuurst #98 * 09-05-1838.

         70      v.    Catharina van de Vuurst #99, * 04-09-1839 in Baarn.

 

                             She married Pieter Bas #102, married 21-06-1867 in Baarn, * 30-10-1838 in Eemnes (son of Jan Bas #1069 and Jannetje van Es #1070).

 

32.  Catharina van7 de Vuurst #45 (Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 20-10-1795 in Baarn, † 30-11-1826 in Baarn.

 

                             Children:

         71      i.     Katerina van8 de vuurst #93, * 30-11-1822 in Baarn, † 18-11-1890 in Baarn.

 

35.  Willem van7 de Vuurst #48 (Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 07-02-1804 in Eembrugh, † 18-02-1841 in Laren, buried 23-02-1841 in Laren.

 

       He married Dirkje Grootveld #67, married 26-02-1828 in Laren, * 25-10-1789 in Laren (daughter of Wouter Grootveld #1013 and Adriaantje van het Veld #1014).

 

                             Children:

         72      i.     Johanna van8 de Vuurst #69, * 29-01-1829 in Laren, † 21-07-1829 in Laren.

        + 73      ii.    Adriaantje van de Vuurst #70 * 11-10-1831.

        + 74      iii.   Cornelis van de Vuurst #71 * 19-05-1833.

         75      iv.   Johanna Magdalena van de Vuurst #72, * 19-08-1834 in Laren, † 09-12-1834 in Laren.

 

36.  Dirk van7 de Vuurst #50 (Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 04-09-1806 in Baarn, † 18-11-1868 in Baarn.

 

       He married Jannetje Leverman #111, married 30-04-1836 in Baarn, * 29-09-1807 in Oudshoorn (daughter of Hendrik Leverman #1084 and Dirkje Rishe Roest #1085), † 1871 in Baarn.

 

                             Children:

        + 76      i.     Dirkje van8 de vuurst #112 * 29-05-1837.

        + 77      ii.    Elbertje van der vuurst #113 * 04-06-1839.

        + 78      iii.   Catharina (Kaatje) van der Vuurst #114 * 23-09-1841.

        + 79      iv.   Hendrik van der Vuurst #115 * 03-01-1844.

        + 80      v.    Cornelis van de Vuurst #116 * 11-03-1846.

         81      vi.   Aaltje van der Vuurst #117, * 05-02-1849 in Naarden, † 16-08-1901 in Amsterdam, OLVG.

 

                             She married Mattheus Pauw #1094, married 22-05-1878 in Amsterdam, * 03-06-1847 in Utrecht (son of Cornelis Pauw #1095 and Wilhelmina van der Kolk #1096).

 

37.  Aaltje van7 de Vuurst #49 (Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 13-12-1808 in Baarn.

 

       She married Jan van Ommen #1060, married 23-08-1834 in Baarn, * 1805 in Rhenen (son of Johannes van Ommen #1061 and Gerretje van Amerongen #1062).

 

                             Children:

         82      i.     Johannes8 van Ommen #1819.

 

                             He married Breunetta Geertruida Ockhuisen #1820, married 09-08-1876 in Amersfoort.

 

         83      ii.    Elberta van Ommen #1821, * 01-01-1841 in Amersfoort.

         84      iii.   Gerretje Johanna van Ommen #1822.

 

                             She married Jan Blok #1823, married 19-03-1856 in Amersfoort.

 

41.  Roosje van7 de Vuurst #233 (Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 22-11-1790 in Baarn/Eemdijk, † 01-03-1863 in Stoutenburg.

 

       She married Barend Mijling #1212, married 07-12-1815 in Eemnes, * 31-05-1767 in Putten (son of Jan Evertsen Mijling #1213 and Woutertje Reijertsen #1680), † 25-11-1846 in Stoutenburg.

 

                             Children:

         85      i.     Evert Meiling born8 Mijling #1673, * 01-01-1832 in Stoutenburg.

                             Groom and his brother signed as "Meiling".

 

                             He married Jannetje Lokhorst #1675, married 16-12-1863 in Stoutenburg, * 01-01-1840 in Stoutenburg (daughter of Antonij Lokhorst #1676 and Gijsje Veenendaal #1677).

 

         86      ii.    Jan Mijling #1678, * 19-03-1817 in Eemnes, † 01-01-1874 in Stoutenburg.

 

                             He married Grietje Mastenbroek #1679, married 15-03-1865 in Stoutenburg, * 01-01-1835 in Hoogland.

 

44.  Evert van7 de Vuurst #237 (Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 13-01-1798 in Baarn/Eemdijk, † 23-01-1867 in Stoutenburg.

 

       He married Geertrui Veldhuizen #282, married 28-12-1822 in Baarn, * 1798 in Baarn (daughter of Gijsbert Veldhuizen #1244 and Aaltje Sacharias #1245), † 29-11-1875 in Soest.

 

                             Children:

         87      i.     Tijmen van8 de Vuurst #283, * 25-06-1823 in Baarn, † 04-11-1828 in Baarn.

        + 88      ii.    Aaltje van de Vuurst #284 * 08-03-1825.

         89      iii.   Tijmen van de Vuurst #286, * 03-05-1830 in Baarn, † 14-04-1836 in Soest.

         90      iv.   Gijsbert van de Vuurst #287, * 20-09-1834 in Baarn, † 18-12-1891 in Amersfoort.

         91      v.    Alida van de Vuurst #288, * 24-06-1837 in Soest, † 23-01-1922 in Amsterdam.

 

45.  Elbertje van7 de Vuurst #238 (Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 14-12-1799 in Baarn/Eemdijk, † 23-01-1867 in Stoutenburg.

 

       She married Hendrik Woutersen Mastenbroek #1214, married 23-01-1867 in Stoutenburg, * 10-04-1800 in Barneveld (son of Aalt Mastenbroek #1215), † 10-09-1869 in Stoutenburg.

 

                             Children:

         92      i.     Jan8 Mastenbroek #1852, * 01-01-1830 in Hoogland, † 01-01-1899.

 

                             He married Cornelia Donselaar #1853, married 27-03-1862 in Leusden, * 01-01-1841 in Driebergen.

 

46.  Willempje van7 de Vuurst #239 (Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 30-08-1801 in Baarn/Eemdijk, † 23-04-1860 in Weesperkarspel.

 

                             Children:

        + 93      i.     Willem van8 de vuurst #240 * 07-06-1827.

 

47.  Hendrik van7 de Vuurst #241 (Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 19-09-1803 in Baarn/Eemdijk, † 09-11-1870 in Soest.

 

       He married (1) Neeltje van Garderen #341, married 01-06-1836 in Diemen, * 20-11-1811 in Watergraafsmeer (daughter of Jacob Zeeman de Harder #1817 and Francijntje Baas #1818), † 29-07-1875 in Soest.

 

                             Children:

         94      i.     Maria van8 de Vuurst #342, * 01-03-1837 in Amsterdam, † 27-03-1872 in Hoogland.

        + 95      ii.    Tijmen van de Vuurst #343 * 30-03-1838.

        + 96      iii.   Martinus van de Vuurst #344 * 05-06-1841.

         97      iv.   Jan van de Vuurst #345, * 15-09-1843 in Amsterdam, † 28-07-1861 in Soest.

        + 98      v.    Hendrik van de Vuurst #346 * 02-12-1846.

         99      vi.   Aaltje van de Vuurst #347, * 22-10-1851 in Soest, † 01-11-1876 in Amsterdam.

 

       He married (2) Jannetje Harder #1932.

 

49.  Dirk van7 de Vuurst #243 (Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 04-09-1806 in Bunschoten, † 13-02-1881 in Hoogland.

 

       He married Margaretha van Egmond #289, married 13-10-1832 in Stoutenberg, * 29-07-1807 in Woudenberg (daughter of Gerrit Jansz. van Egmond #1247 and Aaltje van 't Voort #1246), † 16-04-1887 in Amersfoort.

 

                             Children:

         100     i.     Alyda van8 de Vuurst #290, * 15-04-1833 in Amersfoort, † 13-01-1916 in Hoogland.

 

                             She married Jan Wolfswinkel #291, married 18-02-1863 in Amersfoort, * 25-09-1825 in Amersfoort (son of Maas Cornelsz Wolfswinkel #1248 and Gerritje van Beek #1249), † 13-01-1916 in Hoogland.

 

         101     ii.    Geertruida van de Vuurst #292, * 19-12-1834 in Amersfoort, † 13-06-1842 in Amersfoort.

        + 102     iii.   Tijmen van de Vuurst #293 * 26-01-1837.

 

50.  Willem van7 de Vuurst #244 (Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 18-11-1807 in Eemdijk, † 12-03-1869 in Muiderberg.

 

       He married Maria Jacoba Beugelaar #569, married 09-01-1842 in Muiden, * 06-08-1815 in Naarden (daughter of Hendrik Beugelaar #1434 and Johanna van de Berg #1435), † 20-05-1858 in Muiderberg.

 

                             Children:

        + 103     i.     Tijmen van8 de Vuurst #570 * 31-08-1842.

        + 104     ii.    Henderik van de Vuurst #571 * 11-10-1844.

         105     iii.   Alida van de Vuurst #572, * 15-10-1846 in Muiderberg.

 

                             She married Gerrit Heijnen #1437, married 07-07-1871 in Diemen, * 28-05-1838 in Amsterdam (son of Wijnand Heijnen #1438 and Teuntje Spilt #1439).

 

         106     iv.   Naatje van de Vuurst #573, * 16-03-1849 in Muiderberg, † 30-07-1933 in Bussum.

 

                             She married Hendrik de Jager #1440, married 10-04-1873 in Bussum, * 22-02-1849 in Bussum, † 15-07-1903 in Bussum.

 

         107     v.    Kaatje van de Vuurst #574, * 31-07-1850 in Muiderberg, † 17-08-1880 in Hoogland.

 

                             She married Teunis Koestapel #1441, married 02-12-1871 in Hoogland, * 20-12-1830 in Putten (son of Hendrik Koestapel #1442 and Henderientje Teunis #1443), † 05-07-1879 in Hoogland.

 

         108     vi.   Roosje van de Vuurst #575, * 07-08-1853 in Muiderberg, † 05-07-1879 in Hoogland.

         109     vii.  Willem van de Vuurst #1444, * 07-08-1853 in Muiderberg, † 02-06-1902 in Amsterdam.

         110     viii. Maria Jacoba van de Vuurst #576, * 24-08-1854 in Muiderberg.

 

 

Generation Eight

 

51.  Willem van8 de Vuurst #19 (Cornelis van7, Willem Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 08-07-1804 in Baarn, † 03-11-1886 in Naarden.

 

       He married Willemijntje Broekhuizen #105, married 04-02-1832 in Baarn, * 25 Dec 1802 in Eemnes (daughter of Willem Broekhuizen #1076 and Marretje Klinkenberg #1077), † 24-12-1892 in Baarn.

 

                             Children:

         111     i.     Elbertje van9 de vuurst #106, * 17-02-1832 in Baarn, † 11-06-1833 in Baarn.

         112     ii.    Marritje van de vuurst #107, * 27-04-1834 in Baarn, † 03-04-1888 in Naarden.

 

                             She married Jan Vlug #1078, married 19-06-1856 in Naarden, * 17-01-1830 in Eemnes (son of Sijmen Vlug #1079 and Marritje Grootveld #1080), † 04-09-1882 in Naarden.

 

         113     iii.   Hendrik van de Vuurst #108, * 03-07-1838 in Naarden.

         114     iv.   Elbertje van de Vuurst #109, * 13-03-1841 in Naarden.

 

                             She married Jacob Nagel #1081, married 11-05-1864 in Naarden, * 17-02-1843 in Diemen (son of Jacob Nagel #1082 and Aagje Oostwaard #1083).

 

         115     v.    Willem van de vuurst #110, * 13-03-1841 in Naarden, † 13-03-1841 in Naarden.

 

52.  Dirkje van8 de Vuurst #52 (Jan van7, Gerrit Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 15-07-1813 in Baarn, † 02-01-1871 in Baarn.

 

       She married Jacob Theule #57, married 05-03-1835 in Baarn, * 31-08-1809 in Baarn (son of Hendrik Theule #1047 and Nelletje Klein #1048), † 23-09-1864 in Baarn.

 

                             Children:

         116     i.     Nelletje9 Theule #1893, * 01-01-1838 in Baarn.

 

                             She married Hendrik Stein #1894, married 29-01-1864 in Baarn, * 01-01-1839 in Baarn.

 

54.  Gijsbertus Gerardus Jacobus van8 de Vuurst #54 (Jan van7, Gerrit Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 06-02-1817 in Baarn, † 18-09-1842 in Baarn.

 

       He married Johanna Koreveld #59, married 13-11-1841 in Baarn, * 06-02-1816 in Baarn (daughter of Jan Koreveld #1050 and Hendrika Roodhart #1051), † 31-05-1881 in Baarn.

 

                             Children:

         117     i.     Jan van9 de vuurst #60, * 26-02-1842 in Baarn, † 01-03-1842 in Baarn.

         118     ii.    Gijsbertus van de Vuurst #61, * 06-02-1843 in Baarn, † 24-05-1844 in Baarn.

 

58.  Hendrik8 Letter #100 (Jannetje van7 de Vuurst, Gerrit Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 19-12-1819 in Baarn.

 

       He married Elbertje van de vuurst #97, married 02-03-1860 in Baarn, * 30-03-1836 in Baarn (daughter of Jan van de Vuurst #44 and Bartha de Vries #94), † 08-04-1871 in Baarn.

 

                             Children:

         119     i.     Dirk9 Letter #1850, * 01-01-1850 in Baarn.

 

                             He married Elbertje van Manen #1851, married 05-05-1882 in Baarn, * 01-01-1859 in Barneveld.

 

61.  Gerritje van8 de Vuurst #35 (Arie van7, Gerrit Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 02-02-1850 in 's-Graveland.

 

       She married Antonie van Elst #1867, married 15-08-1885 in Apeldoorn, * 01-01-1837 in Amersfoort (son of Toon van Elst #1868 and Johanna Hendriks #1869).

 

                             Children:

         120     i.     Maria Magdalena van9 de Vuurst #36, * 31-05-1869 in 's-Graveland, † 18-05-1870 in 's-Graveland.

        + 121     ii.    Maria Magdalena van de vuurst #37 * 21-03-1872.

 

63.  Elisabeth van8 de Vuurst #39 (Arie van7, Gerrit Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 07-06-1852 in 's-Graveland, † 28-02-1898 in Hilversum.

       Overleden in kortenhoef in "Gesticht ouden van dagen" op 13-04-1934 om 04:00 uur.

 

       She married Pierre Joseph Dufournij #2145, married 18-10-1873 in Hilversum, * 19-09-1842 in Amsterdam, † 28-04-1918 in Nieuwveen.

 

                             Children:

         122     i.     Arie9 Dufournij #2271, * 01-01-1878 in Weesp.

 

                             He married Roelofje de Jonge #2272, married 16-05-1900 in Hilversum, * 01-01-1876 in Opsterland (daughter of Harmen Jacobs de Jonge #2273 and Joukjen Bonnes Postma #2274).

 

68.  Elbertje van8 de vuurst #97 (Jan van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1) (See marriage to number 58.)

      

69.  Aaltje van8 de Vuurst #98 (Jan van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 09-05-1838 in Baarn, † 03-04-1913 in Baarn.

 

       She married Samuel de zoete #101, married 19-06-1863 in Baarn, * 25-12-1835 in Baarn (son of Gerrit de Zoete #1067 and Trijntje Veldhuizen #1071), † 09-08-1919 in Baarn.

 

                             Children:

        + 123     i.     Bartha9 de Zoete #1824 * 26-09-1865.

        + 124     ii.    Gerrit de Zoete #1990 * 29-05-1864.

        + 125     iii.   Jan de Zoete #2011 * 16-01-1868.

        + 126     iv.   Trijntje de Zoete #2025 * 27-04-1870.

        + 127     v.    Samuel de Zoete #2028 * 26-03-1875.

         128     vi.   Hendrik de Zoete #2041, * 20-04-1877 in Baarn, † 07-12-1895 in Baarn.

 

73.  Adriaantje van8 de Vuurst #70 (Willem van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 11-10-1831 in Laren, † 16-06-1908 in Amsterdam.

 

                             Children:

         129     i.     Charles Johannes van9 de Vuurst #1015, * 05-04-1873 in Laren, † 05-02-1903 in Heemstede.

 

74.  Cornelis van8 de Vuurst #71 (Willem van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 19-05-1833 in Laren, † 23-01-1918 in Amsterdam.

 

       He married Elisabeth van der Woord #73, married 08-06-1855 in Eemnes, * 06-10-1834 in Baarn (daughter of Hendrik van der Woord #1016 and Louiza Kesler #1017), † 23-03-1904 in Amsterdam.

 

                             Children:

        + 130     i.     Willem van9 de Vuurst #74 * 23-08-1855.

         131     ii.    Hendrik van de Vuurst #75, * 12-08-1856 in Laren, † 14-04-1911 in Amsterdam.

                             woonde Albert Cuypstraat 15.

 

                             He married (1) Dirkje Huisman #1019, married 16-05-1883 in Amsterdam, * 30-01-1854 in Barneveld (daughter of Willem Huisman #1020 and Niesje Ruiter #1021), † 27-11-1903 in Amsterdam.

                             He married (2) Maria Petronella Huybrechts #1022, married 06-07-1904 in Amsterdam, * 26-08-1834 in Amsterdam (daughter of Petrus Henricus Johannes Huybrechts #1023 and Maria Oetelmans #1024), † 06-01-1927 in Amsterdam.

 

         132     iii.   Dirkje van de Vuurst #76, * 18-01-1858 in Amsterdam.

 

76.  Dirkje van8 de vuurst #112 (Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 29-05-1837 in Naarden.

 

       She married Jan Mol #118, married 30-12-1860 in Muiden (son of Hendrik Mol #1086 and Aaltje de Breijer #1087), † 30-04-1896 in Muiden.

 

                             Children:

        + 133     i.     Jan van9 de vuurst #119 * 24-10-1859.

         134     ii.    Aaltje Mol #2259, * 01-01-1877 in Muiden.

 

                             She married Teunis Lammen #2260, married 22-08-1902 in Muiden, * 01-01-1880 in Weesp (son of Hendrik Harmen Lammen #2261 and Antje Stork #2262).

 

         135     iii.   Hendrik Mol #2263, * 01-01-1863 in Muiden.

 

                             He married Klasina Sluiter #2264, married 23-05-1895 in Muiden, * 01-01-1874 in Muiden (daughter of Jacob Barend Sluiter #2265 and Aaltje Groen #2266).

 

77.  Elbertje van der8 vuurst #113 (Dirk van7 de Vuurst, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 04-06-1839 in Naarden.

 

       She married (1) Hendrik de Boer #120, married 26-07-1861 in Baarn, * 30-10-1836 in Baarn (son of Willem de Boer #1088 and Aartje Cronjι #1089), † 15-07-1868 in Baarn.

 

                             Children:

         136     i.     Willem9 de Boer #1848, * 01-01-1862 in Baarn.

 

                             He married Elisabeth Koffrie #1849, married 31-12-1886 in Baarn, * 01-01-18863 in Baarn.

 

         137     ii.    Hendrik de Boer #1843, * 01-01-1873 in Baarn.

 

                             He married (1) Ariena Bangert #1844, married 18-06-1909 in Eemnes, * 01-01-1875 in Eemnes, † 01-01-1911 in Eemnes.

                             He married (2) Everdina Christina Wilhelmina Slijkhuis #1845, married 03-05-1912 in Baarn, * 01-01-1884 in Baarn.

 

         138     iii.   Arie de Boer #1846, * 01-01-1875 in Baarn.

 

                             He married Aartje Bruinink #1847, married 12-09-1902 in Baarn, * 01-01-1876 in Harderwijk.

 

 

      

       She married (2) Gerrit van Wessel #121, married 02-07-1880 in Baarn, * 10-08-1834 in Barneveld (son of Karel Gerritsen van Wessel #1090 and Willemijntje van de Buser #1091).

 

                             Children:

         139     iv.   Dirkje van Wessel #1854, * 01-01-1882 in Baarn.

 

                             She married Jan Kleijn #1855, married 22-03-1907 in Baarn, * 01-01-1881 in Soest.

 

78.  Catharina (Kaatje) van der8 Vuurst #114 (Dirk van7 de Vuurst, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 23-09-1841 in Naarden, † 19-4-1933 in Baarn, buried 24-4-1933 in Baarn.

 

       She married Willem Cornelis Bree #122, married 08-04-1864 in Baarn, * 19-03-1839 in Baarn (son of Johannes Gerardus (Jan) Bree #1092 and Petronella Jansen (Nelletje) van Veldhuijzen #1093), † 02-03-1910 in Baarn.

 

                             Children:

         140     i.     Petronella9 Bree #2042, * 30-09-1864 in Baarn, † 26-02-1952 in Baarn.

 

                             She married Pieter de Bruijn #2139, * 15-07-1860 in Buiksloot (son of Willem de Bruijn #2044 and Neeltje Konijnenberg #2045), † 03-09-1919 in Rio de Janeiro.

 

         141     ii.    Dirk Bree #1878, * 01-05-1867 in Baarn, † 07-03-1916 in Baarn.

 

                             He married Neeltje Radstok (Radstaak) #1879, married 16-11-1891 in Baarn, * 13-04-1867 in Baarn (daughter of Willem Radstok #1880 and Gijsbertje Kinderdijk #1881), † 14-09-1937 in Baarn.

 

         142     iii.   Jannetje Bree #2046, * 21-08-1869 in Baarn, † 12-05-1960 in Ermelo.

 

                             She married Jan Hendrik Willemsen #2047, married 24-06-1892 in Baarn, * 01-02-1868 in Arnhem (son of Gerrit Willemsen #2048 and Johanna Geertruida Cornelissen #2049), † 29-07-1934 in Amsterdam.

 

         143     iv.   Elisabeth Bree #2050, * 19-11-1870 in Baarn.

         144     v.    Johannes Gerardus Bree #1858, * 06-08-1874 in Baarn, † 17-11-1914 in Baarn.

 

                             He married Alida Maria van der Kraan #1859, married 11-02-1898 in Baarn, * 13-05-1874 in Baarn (daughter of Pieter van der Kraan #1882 and Maria Knoppersen #1883), † 15-12-1952 in Zuilen.

 

         145     vi.   Aaltje (Alida) Bree #2058, * 19-02-1877 in Baarn, † 01-11-1908 in Baarn.

         146     vii.  Willem Cornelis Bree #1884, * 28-021-1878 in Baarn, † 21-03-1962 in Houten.

 

                             He married (1) Hiltje Hendrika Kleijbeuker #1885, married 04-12-1903 in Baarn, * 21-02-1874 in Smilde (daughter of Gerrit Kleijbeuker #1886 and Jantje Koenderts Dijkstra #1887), † 16-03-1939 in Chatham, Canada.

                             He married (2) Pieternella de Vries #2059, married 16-10-1940 in Baarn, * 01-12-1893 in Dordrecht (daughter of Pleun de Vries #2060 and Pieternella van de Water #2061), † 09-08-1960 in Baarn.

 

         147     viii. Cornelia Bree #2062, * 08-08-1879 in Baarn, † 04-02-1959 in Baarn.

 

                             She married Johannes Fetter #2063, married 01-11-1907 in Baarn, * 06-07-1881 in Leeuwarden (son of Johannes Fetter #2064 and Johanna Christina L?schen #2065), † 05-09-1969 in Baarn.

 

         148     ix.   Johannes Jacobus Bree #2066, * 14-09-1882 in Baarn.

 

                             He married Lisetta Josepha de Ruiter #2067, married 08-05-1908 in Baarn, * 15-07-1885 in Baarn (daughter of Willem de Ruiter #2068 and Josepha Lisette Ravenhorst #2069), † 18-05-1951 in Baarn.

 

         149     x.    Johanna Bree #2070, * 24-08-1884 in Baarn, † 11-08-1958 in Baarn.

 

                             She married Gerrit Pater #2071, married 01-06-1906 in Baarn, * 19-04-1879 in Zeist (son of Evert Pater #2072 and Berendina Hendriks #2073), † 18-06-1964 in Baarn.

 

79.  Hendrik van der8 Vuurst #115 (Dirk van7 de Vuurst, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 03-01-1844 in Naarden, † 06-03-1865 in Baarn.

 

       He married Johanna Los #123, married 16-10-1863 in Baarn, * 21-10-1839 in Baarn (daughter of Klaas Los #1097 and Annetje Dekker #1098), † 23-05-1895 in Baarn.

 

                             Children:

        + 150     i.     Antje van9 de Vuurst #124 * 29-04-1864.

         151     ii.    Hendrika van de Vuurst #125, * 29-09-1865 in Baarn, † 15-03-1867 in Baarn.

 

80.  Cornelis van8 de Vuurst #116 (Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 11-03-1846 in Naarden, † 04-03-1913 in Baarn.

       Jannetje en Dirk gaan door het leven met de achternaam "Van der Vuurst", Dirkje blijft "Van de Vuurst".

 

       He married Aukje Wijbes #146, married 05-11-1869 in Baarn, * 22-10-1840 in Harlingen (daughter of Pieter Wijbes #1114 and Jantje Jans de Jong #1115), † 08-03-1910 in Baarn.

 

                             Children:

         152     i.     Jannetje Jansje van der9 Vuurst #147, * 10-09-1870 in Baarn, † 10-07-1871 in Baarn.

         153     ii.    Jannetje van der Vuurst #148, * 10-06-1872 in Baarn, † 27-06-1943 in Baarn.

 

                             She married Cornelis van den Burg #1116, married 08-03-1895 in Baarn, * 16-12-1869 in Zeist (son of Hendrik van den Burg #1117 and Cornelia Hendrika Passet #1118), † 03-12-1936 in Baarn.

 

         154     iii.   Dirkje van de Vuurst #149, * 10-06-1872 in Baarn, † 09-10-1949 in Baarn.

        + 155     iv.   Dirk van der vuurst #150 * 15-10-1874.

 

88.  Aaltje van8 de Vuurst #284 (Evert van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 08-03-1825 in Baarn, † 15-08-1844 in Soest.

 

                             Children:

         156     i.     ?????9 _____ #285, * in ???

 

93.  Willem van8 de vuurst #240 (Willempje van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 07-06-1827 in Hoogland, † 29-06-1877 in Stoutenburg.

 

       He married Albarta Geertruida van Spankeren #245, married 14-04-1858 in Stoutenburg, * 19-11-1841 in Barneveld (daughter of Steven van Spankeren #1216 and Willemijntje Mastenbroek #1217), † 1885 in Stoutenburg.

 

                             Children:

        + 157     i.     Willempje van9 de Vuurst #246 * 09-01-1859.

         158     ii.    Willemijntje van de Vuurst #251, * 31-05-1860 in Hoevelaken.

         159     iii.   Steven van de Vuurst #250, * 12-1862 in Stoutenberg, † 15-02-1863 in Stoutenberg.

 

95.  Tijmen van8 de Vuurst #343 (Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 30-03-1838 in Amsterdam, † 21-04-1908 in Amsterdam.

 

       He married Johanna Fokker #358, married 16-06-1869 in Amsterdam, * 19-05-1842 in Lange Nieuwkoop (daughter of Jan Fokker #1277 and Lijsje Hoogenhout #1278), † 24-08-1923 in Amsterdam.

 

                             Children:

        + 160     i.     Jan van9 de Vuurst #359 * 16-08-1870.

        + 161     ii.    Henderik Wilhelmus van de Vuurst #360 * 12-12-1873.

         162     iii.   Cornelis van de Vuurst #362, * 05-01-1876 in Amsterdam, † 13-10-1924 in Amsterdam.

 

                             He married Rubertha Flack #370, married 1919 in Amsterdam, * 07-08-1876 in Amsterdam (daughter of Andreas Frederik Flack #1285 and Wilhelmina Schaafsma #1286).

 

         163     iv.   Lijsje van de Vuurst #363, * 26-05-1878 in Amsterdam, † 21-12-1959 in Amsterdam.

 

                             She married Dirk Kluver #365, married 23-05-1900 in Amsterdam, * 15-08-1876 in Amsterdam (son of Frederik Kluver #1281 and Sara Petra Boshart #1282), † 12-01-1927 in Amsterdam.

 

         164     v.    Johanna van de Vuurst #361, * 24-04-1881 in Amsterdam, † 05-12-1969 in Baarn.

 

                             She married johan Christopher Pieter Jernberg #364, married 28-10-1914 in Amsterdam, * 14-01-1877 in Amsterdam (son of Frederik Barend Jernberg #1279 and Anna Christine Jablonski #1280), † 11-06-1958 in Amsterdam.

 

96.  Martinus van8 de Vuurst #344 (Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 05-06-1841 in Amsterdam, † 06-01-1882 in Amersfoort.

 

       He married (1) Jannetje de Harder #348, married 25-02-1871 in Bunschoten, * 25-02-1847 in Bunschoten, † 27-03-1872 in Hoogland.

 

                             Children:

        + 165     i.     Hendrik van9 de Vuurst #349 * 04-10-1871.

 

       He married (2) Martha Hendrika van de Berg #350, married 26-03-1873 in Amersfoort, * 24-07-1848 in Amersfoort, † 26-02-1913 in Amersfoort.

 

                             Children:

         166     ii.    Pieter van de Vuurst #351, * 17-01-1874 in Amersfoort, † 08-05-1874 in Amersfoort.

         167     iii.   Pieter van de Vuurst #352, * 28-11-1874 in Amersfoort, † 13-12-1874 in Amersfoort.

         168     iv.   Arnoldus van de Vuurst #354, * 12-12-1875 in Amersfoort, † 25-02-1876 in Amersfoort.

        + 169     v.    Albertus van de Vuurst #353 * 01-11-1876.

         170     vi.   Tijmen van de Vuurst #357, * 03-12-1877 in Amersfoort, † 28-03-1878 in Amersfoort.

         171     vii.  Pietje van de Vuurst #355, * 10-02-1879 in Amersfoort, † 25-09-1879 in Amersfoort.

         172     viii. Neeltje van de Vuurst #356, * 10-02-1879 in Amersfoort, † 21-10-1879 in Amersfoort.

 

98.  Hendrik van8 de Vuurst #346 (Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 02-12-1846 in Amsterdam.

 

       He married Willemijntje Buitenhuis #389, married 08-07-1887 in Barneveld, * 17-04-1858 in Hoevelaken (daughter of Maas Buytenhuis #1305 and Gijsbertje Leijenhorst #1306).

 

                             Children:

        + 173     i.     Hendrik van9 de Vuurst #390 * 23-06-1887.

         174     ii.    Gijsbertje van de Vuurst #391, * 13-11-1888 in Soest, † 05-04-1961 in Amersfoort.

 

                             She married Hendrik Hoonhorst #393, married 30-03-1921 in Soest, * 08-05-1896 in Soest (son of Geurt Hoonhorst #1307 and Beerdje Brons #1308), † 11-12-1961 in Soest.

 

         175     iii.   Neeltje van de Vuurst #392, * 20-06-1890 in Soest, † 10-10-1908 in Soest.

 

102.  Tijmen van8 de Vuurst #293 (Dirk van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 26-01-1837 in Amersfoort, † 03-03-1923 in Amersfoort.

 

         He married Gerritje Wolfswinkel #294, married 21-10-1863 in Amersfoort, * 31-12-1835 in Hoogland (daughter of Maas Cornelsz Wolfswinkel #1248 and Gerritje van Beek #1249), † 29-11-1912 in Amersfoort.

 

                             Children:

         176     i.     Martje van9 de Vuurst #295, * 20-04-1864 in Amerdfoort, † 18-03-1930 in Amersfoort.

         177     ii.    Hermanus van de Vuurst #296, * 14-07-1865 in Amersfoort, † 23-01-1943 in Amersfoort.

        + 178     iii.   Dirk van de Vuurst #297 * 28-01-1867.

         179     iv.   Gerrit van de Vuurst #298, * 06-02-1868 in Amersfoort.

         180     v.    Alijda Geertruida van de Vuurst #299, * 27-11-1869 in Amersfoort, † 10-02-1951 in Leusden.

 

                             She married Evert Jan Schreuder #304, * 02-10-1875 in Leusden (son of Johannes Gijsbertus Schreuder #1250 and Aalberta Blom #1251), † 14-03-1974 in Leusden.

 

         181     vi.   Gerritje van de Vuurst #300, * 11-10-1871 in Amersfoort, † 05-12-1872 in Amersfoort.

         182     vii.  Tijmen van de Vuurst #301, * 10-04-1873 in Amersfoort, † 17-12-1873 in Amersfoort.

         183     viii. Gerritje van de Vuurst #302, * 19-10-1874 in Amersfoort, † 28-04-1951 in Hilversum.

 

                             She married Jacob Schreuder #305, married 21-05-1902 in Amersfoort, * 11-10-1873 in Leusden (son of Johannes Gijsbertus Schreuder #1250 and Aalberta Blom #1251), † 17-01-1961 in Hilversum.

 

         184     ix.   Geertruida van de Vuurst #303, * 26-12-1876 in Amersfoort, † 13-02-1964 in Amersfoort.

 

                             She married Gerardus Arnoldus Johannes Beukers #306, married 27-02-1906 in Bussum, * 25-05-1879 in 's-Gravenhage (son of Martien Christiaan Frederik Beukers #1252), † 06-11-1923 in Magelang (Indonesie).

 

103.  Tijmen van8 de Vuurst #570 (Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 31-08-1842 in Muiderberg, † 27-01-1907 in Naarden.

         De zonen Jan en Willem gaan verder door het leven met de achternaam 'van der Vuurst'. / Both the sons Jan and Willem went further through life with the surname 'van der Vuurst'.

 

         He married (1) Heintje Kroeskamp #577, married 08-05-1872 in Naarden, * 11-07-1833 in Huizen (daughter of Jan Kroeskamp #1445 and Geertruij Honing #1446), † 08-02-1882 in Naarden.

 

                             Children:

        + 185     i.     Willem van der9 Vuurst #578 * 15-03-1873.

        + 186     ii.    Jan van der Vuurst #579 * 14-03-1874.

        + 187     iii.   Jacoba Maria van de Vuurst #580 * 04-01-1876.

        + 188     iv.   Geertruida Willemijntje van de Vuurst #581 * 09-04-1879.

 

         He married (2) Aaltje van de Born #582, married 18-06-1882 in Naarden, * 08-09-1856 in Naarden (daughter of Evert Hendriksz van de Born #1451 and Gerritje Magrijn #1452), † 02-07-1940 in Weesp.

 

                             Children:

         189     v.    Evert van de Vuurst #583, * 11-04-1883 in Naarden, † 16-07-1883 in Naarden.

         190     vi.   Gerritje van de Vuurst #584, * 08-04-1884 in Naarden, † 23-01-1956 in Naarden.

 

                             She married Hendrik Bieze #596, married 28-12-1915 in Weesperkarspel, * 01-04-1882 in Amsterdam, † 18-12-1959 in Amsterdam.

 

         191     vii.  Hendrika van de Vuurst #585, * 02-03-1885 in Naarden, † 10-10-1957 in Weesp.

         192     viii. Evert van de Vuurst #586, * 21-01-1886 in Naarden, † 31-08-1886 in Naarden.

         193     ix.   Naatje van de Vuurst #587, * 12-01-1887 in Naarden, † 28-09-1971 in Weesp.

 

                             She married Dirk Gerrit de Beus #597, married 06-05-1909 in Naarden, * 30-05-1884 in Naarden (son of Dirk de Beus #1454 and Jannetje Brouwer #1455), † 28 Jun 1972 in Muiderberg.

 

         194     x.    Aaltje van de Vuurst #588, * 27-03-1888 in Naarden, † 14-01-1965 in Soest.

         195     xi.   Tijmen van de Vuurst #589, * 07-02-1889 in Naarden, † 18-03-1889 in Naarden.

         196     xii.  Margaretha van de Vuurst #590, * 07-02-1890 in Naarden, † 07-09-1956 in Weesp.

 

                             She married Cornelis Laurens Waterman #598, married 15-04-1914 in Naarden, * 17-10-1889 in Weesp (son of Gerrit Waterman #1456 and Anna Alide Joppezijn #1457).

 

         197     xiii. Tijmen van de Vuurst #591, * 19-01-1891 in Naarden, † 11-03-1891 in Naarden.

         198     xiv. Tijmentje van de Vuurst #592, * 22-05-1899 in Naarden, † 23-12-1963 in Naarden.

 

                             She married Jan Bas #599, married 28-12-1927 in Amsterdam, * 13-08-1886 in Amsterdam (son of Cornelis Bas #1458 and Klara Swierstra #1459), † 18-03-1956 in Naarden.

 

104.  Henderik van8 de Vuurst #571 (Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 11-10-1844 in Muiderberg, † 12-05-1899 in Naarden.

 

         He married Maria Dekker #662, married 19-06-1872 in Naarden, * 15-07-1851 in Naarden (daughter of Johannes Dekker #1511 and Anthonia de Gooijer #1512), † 06-09-1896 in Naarden.

 

                             Children:

         199     i.     Jacoba Anthonia van der9 Vuurst #663, * 31-07-1872 in Naarden, † 13-02-1914 in Bussum.

 

                             She married Johannes de Bruin #673, married 26-07-1893 in Naarden, * 02-10-1868 in Naarden (son of Casper de Bruyn #1513 and Hendrika de Goede #1514), † 25-06-1915 in Bussum.

 

         200     ii.    Johannes Wilhelmus van der Vuurst #665, * 24-10-1873 in Naarden, † 06-02-1883 in Naarden.

         201     iii.   Anthonia van der Vuurst #666, * 07-02-1876 in Naarden.

 

                             She married Hermanus Florus van Hemert #674, married 23-11-1893 in Weesp, * 07-03-1871 in Weesp (son of Floris van Hemert #1515 and Mijntje van Stokkum #1516).

 

        + 202     iv.   Willem van der Vuurst #667 * 26-12-1877.

         203     v.    Maria van der Vuurst #668, * 24-10-1879 in Naarden, † 31-10-1884 in Naarden.

        + 204     vi.   Henderik van der Vuurst #669 * 16-10-1881.

         205     vii.  Catharina van der Vuurst #670, * 04-12-1882 in Naarden, † 19-03-1946 in Bussum, buried 23-03-1946 in Nederhorst den Berg, RK Kerkhof.

 

                             She married Jacobus Hagen #675, married 27-06-1905 in Naarden, * 04-12-1882 in Nederhorst den Berg, † 09-11-1944 in Nederhorst den Berg.

 

         206     viii. Johanna van der Vuurst #671, * 24-09-1884 in Naarden, † 29-07-1945 in Winterswijk.

 

                             She married Johannes Michiel Jansen #676, married 18-11-1907 in Winterswijk, * 24-12-1882 in Winterswijk (son of Wilhelmus Hendrikus Jansen #1517 and Maria Elisabeth Hendrina Budde #1518), † 06-07-1944 in Winterswijk.

 

         207     ix.   Hendrika van der Vuurst #672, * 01-09-1886 in Naarden, † 06-09-1886 in Naarden.

         208     x.    Maria van der Vuurst #664, * 22-05-1891 in Naarden, † 31-07-1891 in Naarden.

 

 

Generation Nine

 

121.  Maria Magdalena van9 de vuurst #37 (Gerritje van8, Arie van7, Gerrit Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 21-03-1872 in 's-Graveland, † 23-09-1948 in Arnhem.

 

         She married Willem Willemsen #63, married 01-05-1909 in Arnhem, * 12-06-1859 in Arnhem (son of Willem willemsen #1056 and Anna Catherina Meijerink #1057), † 08-01-1936 in Arnhem.

 

                             Children:

         209     i.     Hendrica10 Willemsen #64, * 01-01-1872 in Arnhem, † 10-11-1874 in Arnhem.

         210     ii.    Gerrit Willemsen #65, * 03-10-1879 in Utrecht, † 03-08-1880 in 's-Graveland.

         211     iii.   Arie Willemsen #66, * 1882 in Harderwijk, † 10-08-1883 in Harderwijk.

 

123.  Bartha9 de Zoete #1824 (Aaltje van8 de Vuurst, Jan van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 26-09-1865 in Baarn, † 20-05-1955 in Soestdijk.

 

         She married Johan Pieter van Arkel #1825, married 16-08-1888 in Baarn, * 29-11-1861 in Jutphaas, † 18-06-1913 in Wageningen.

 

                             Children:

         212     i.     Johan Albert10 van Arkel #2008, * 12-11-1889 in Baarn, † 21-10-1970 in Baarn.

         213     ii.    Alida van Arkel #2009, * 1891.

 

                             She married Andries van den Berg #2010, * 1881 in Hazerswoude, † 09-05-1933 in Arnhem.

 

124.  Gerrit9 de Zoete #1990 (Aaltje van8 de Vuurst, Jan van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 29-05-1864 in Baarn, † 2 Nov 1948 in Hengelo.

 

         He married Aartje Rootselaar #1991, married 14-12-1894 in Baarn, * 25-11-1864 in Nijkerk, † 28-05-1943 in Baarn.

 

                             Children:

         214     i.     Samuel10 de Zoete #1992, * 15-01-1895 in Baarn, † 01-07-1895 in Baarn.

         215     ii.    Samuel de Zoete #1993, * 12-01-1896 in Baarn, † 12-05-1976 in Utrecht.

 

                             He married Willemijntje van ES #1994, married 20-07-1937 in Baarn, * 1903, † 28-11-1986 in Baarn.

 

         216     iii.   Gerrit de Zoete #1995, * 09-01-1897 in Baarn, † 18-08-1981 in Driebergen.

 

                             He married Johanna Maria Smit #1996, married 17-06-1921 in Baarn, * 19-09-1896 in Rhenen.

 

         217     iv.   Alida de Zoete #1997, * 24-07-1898 in Baarn, † 28-05-1899 in Baarn.

         218     v.    Hendrik Jan de Zoete #1998, * 01-11-1900 in Baarn, † 03-01-1976 in Baarn.

 

                             He married Anna Rodenburg #1999, married 10-03-1943 in Baarn, * 07-11-1899 in Soest, † 28-10-1954 in Baarn.

 

         219     vi.   Aartje de Zoete #2000, * 18-05-1902 in Baarn, † 22-02-1986 in Baarn.

 

                             She married Herman Carel Constant Foeken #2001, married 28-11-1928 in Baarn, * 07-11-1899 in Soest, † 28-10-1954 in Baarn.

 

         220     vii.  Johan Pieter de Zoete #2002, * 19-01-1904 in Baarn, † 1981.

 

                             He married Elisabeth Reijnaard #2003, married 19-04-1938 in Baarn, * 06-05-1906 in Dordrecht.

 

         221     viii. Alida de Zoete #2004, * 02-02-1905 in Baarn.

 

                             She married Hendrikus Cornelis van de Kamp #2005, married 13-04-1938 in Baarn.

 

         222     ix.   Roelof de Zoete #2006, * 06-03-1906 in Baarn, † 14-08-1957 in Baarn.

 

                             He married Jacoba Hendrika van Es #2007, married 06-10-1937 in Baarn, * 11-09-1908 in Baarn, † 12-07-1994 in Baarn.

 

125.  Jan9 de Zoete #2011 (Aaltje van8 de Vuurst, Jan van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 16-01-1868 in Baarn, † 22-06-1936 in Barneveld.

 

         He married Johanna Maria de Jong #2012, * 15-05-1869 in Lexmond, † 22-06-1936 in Barneveld.

 

                             Children:

         223     i.     Samuel10 de Zoete #2013, * 24-03-1902 in Baarn, † 05-02-1976 in Rotterdam.

 

                             He married (1) Hendrika Maat #2014, * 17-05-1904 in 's-Gravenzande, † 04-01-1969 in Rotterdam.

                             He married (2) Aaltje Hoogenraad #2015, * 12-10-1903 in Loosduinen, † 23-09-1988 in Rotterdam.

 

         224     ii.    Joost Marinus de Zoete #2016, * 05-06-1903 in Baarn, † 04-09-1968 in Hengelo.

 

                             He married Klaziena Maria van der Jagt #2017, married 18-10-1933 in Rotterdam, * 1913, † 31-08-1988 in Driebergen.

 

         225     iii.   Aaltje de Zoete #2018, * 14-09-1904 in Baarn.

 

                             She married Cornelis N. Govers #2019, married in Lexmond, * in Lexmond.

 

         226     iv.   Maaike de Zoete #2020, * 29-10-1905 in Baarn, † 06-06-1986 in Amersfoort.

         227     v.    Bertha de zoete #2021, * 29-04-1908 in Baarn, † 28-08-1910 in Baarn.

         228     vi.   Franciena Ariena de Zoete #2022, * 12-08-1909 in Baarn, † 09-03-1937 in Ermelo.

         229     vii.  Berthe Catharina de Zoete #2023, * 01-06-1911 in Baarn.

 

                             She married Jan Jissink #2024, † < 2000 in USA.

 

126.  Trijntje9 de Zoete #2025 (Aaltje van8 de Vuurst, Jan van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 27-04-1870 in Baarn.

 

                             Children:

         230     i.     Martinus10 de Zoete #2026, * 05-02-1890 in Baarn, † 01-01-1953 in Amsterdam.

 

                             He married Aaltje dijkstra #2027, married 04-03-1910 in Soest, * 18-12-1888 in Westdongeradeel, † 27-07-1964 in 's-Gravenland.

 

127.  Samuel9 de Zoete #2028 (Aaltje van8 de Vuurst, Jan van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 26-03-1875 in Baarn, † 07-07-1962 in Baarn.

 

         He married Anna Verdelman #2029, married 24-02-1904 in Den Haag, * 07-06-1876 in Den Haag, † 29-7-1938 in Baarn.

 

                             Children:

         231     i.     Alida10 de Zoete #2030, * 18-12-1904 in Soest, † 1990.

 

                             She married Hermanus de Graaf #2031, married 02-04-1930 in Baarn, * 1903, † 1990.

 

         232     ii.    Dina Frederika de Zoete #2032, * 08-05-1906 in Soest, † 30-11-2004 in Amsterdam.

 

                             She married Jan Louis Vlaanderen #2033, married 02-12-1928 in Baarn, * 21-04-1901 in Amsterdam, † 04-12-2002 in Amsterdam.

 

         233     iii.   Bertha Catharina de Zoete #2034, * 09-11-1908 in Soest, † 23-10-1954 in Haren.

 

                             She married Andries van den Berg #2035, married 30-03-1932 in Baarn, * 1908.

 

         234     iv.   Frederik Gerrit Hendrik de Zoete #2036, * 24-10-1914 in Soest, † 01-11-1983 in Auckland (New Zealand).

 

                             He married Trijntje Mobach #2037, married 1939 in Utrecht, * 19-01-1916 in Utrecht, † 21 Apr 2005 in Auckland (Nieuw Zeeland).

 

         235     v.    Anna de Zoete #2038, * 04-05-1916 in Soest.

 

                             She married Cor Ommen #2039.

 

         236     vi.   Samuel de Zoete #2040, * 09-06-1917 in Soest.

 

130.  Willem van9 de Vuurst #74 (Cornelis van8, Willem van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 23-08-1855 in Eemnes, † 20-08-1919 in Zeist.

 

         He married (1) Stephanie de Vries #77, married 03-12-1879 in Leeuwarden, * 05-05-1848 in Leeuwarden (daughter of Bernardus de Vries #1025 and Maria van Veen #1026), † 19-01-1896 in Amsterdam.

 

                             Children:

         237     i.     Elisabeth van10 de Vuurst #78, * 30-07-1881 in Amsterdam, † 06-11-1884 in Amsterdam.

         238     ii.    Wilhelmina van de Vuurst #79, * 26-04-1884 in Amsterdam, † 16-11-1884 in Amsterdam.

         239     iii.   Cornelis van de vuurst #80, * 15-06-1885 in Amsterdam, † 05-10-1893 in Amsterdam.

         240     iv.   Bernardus van de Vuurst #81, * 08-11-1887 in Amsterdam, † 03-08-1959 in 's-Gravenhage.

 

                             He married (1) Louisa Augusta Martha Engelhardt #83, married 15-06-1911 in Amsterdam, * 19-11-1887 in Dusseldorf (D) (daughter of Louis Engelhardt #1033 and Elisabeth Muschenich #1034), † 1955.

                             He married (2) Lydia Tainowitsch #84, married 14-07-1927 in Amsterdam, * 13-02-1891 in St. Petersburg (URS), † 11-10-1936 in 's-Gravenhage.

                             He married (3) Antje Jelten #85, married 21-12-1938 in 's-Gravenhage, * 04-03-1896 in 's-Gravenhage (daughter of Hendrik Bernardus Johannes Jelten #1035 and Hendrina Welgraven #1036), † 24-12-1982 in 's-Gravenhage.

 

        + 241     v.    Willem van de vuurst #86 * 02-11-1889.

 

         He married (2) Catharina de Jong #82, married 12-05-1910 in Amsterdam, * 04-04-1859 in Amsterdam (daughter of Jacob de Jong #1027 and Aaltje Kartof #1028).

 

133.  Jan van9 de vuurst #119 (Dirkje van8, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 24-10-1859 in Baarn, † 10-06-1915 in Hengelo.

 

         He married Gerritdina Meijers #127, married 17-03-1893 in Hengelo, * 29-04-1871 in Haaksbergen (daughter of Hermannus Meijers #1100 and Klasina Teutelink #1101), † 12-02-1942 in Hengelo.

 

                             Children:

        + 242     i.     Adriaan Dirk van10 de Vuurst #128 * 23-07-1893.

        + 243     ii.    Klazina Hermina van de Vuurst #129 * 24-04-1895.

        + 244     iii.   Jan van de Vuurst #130 * 18-06-1896.

         245     iv.   Hermina Aleida van de Vuurst #131, * 12-10-1901 in Hengelo, † 12-04-1978 in Hengelo.

         246     v.    Gerda van de Vuurst #132, * 31-03-1903 in Hengelo, † 28-05-1931 in Hengelo.

 

                             She married Albert de Boer #136, married 07-03-1924 in Hengelo, * 22-04-1896 in Den Helder (son of Bauke de Boer #1102 and Jantje Keur #1103), † 15-04-1961 in Hengelo.

 

         247     vi.   Jaantje van de Vuurst #133, * 27-04-1905 in Hengelo, † 08-04-1984 in Enschede.

 

                             She married (1) Albert de Boer #136, married 04-09-1931 in Hengelo, * 22-04-1896 in Den Helder (son of Bauke de Boer #1102 and Jantje Keur #1103), † 15-04-1961 in Hengelo.

                             She married (2) Rienold Nicolaas Bruinsma #137, married 28-05-1965 in Hengelo, * 31-05-1905 in Nijmegen (son of Folkert Bruinsma #1104 and Johannesje Greveling #1105), † 03-12-1977 in Enschede.

 

150.  Antje van9 de Vuurst #124 (Hendrik van der8 Vuurst, Dirk van7 de Vuurst, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 29-04-1864 in Baarn.

 

         She married Hendrik Jansen #126, married 21-09-1888 in Baarn, * 18-01-1854 in Baarn (son of Arie Jansen #1870 and Zwaantje van der Klij #1871).

 

                             Children:

         248     i.     Hendrika10 Jansen #1872, * 01-01-1894 in Baarn.

 

                             She married Gerrit Jan Eilers #1873, married 27-12-1912 in Baarn, * 01-01-1882 in Voorst.

 

         249     ii.    Johan Jansen #1874, * 01-01-1890 in Baarn.

 

                             He married Maria Helena Henni #1875, married 18-12-1914 in Baarn, * 01-01-1882 in Amsterdam (daughter of Hendrik Franciscus Henni #1876 and Helena Maria Munscher #1877).

 

         250     iii.   Hendrik Jansen #2267, * 01-01-1891 in Baarn.

 

                             He married Hermina Schreurs #2268, married 09-08-1916 in Hilversum, * 01-01-1889 in /kampen (daughter of Kornelis Schreurs #2269 and Hermina van der Worp #2270).

 

155.  Dirk van der9 vuurst #150 (Cornelis van8 de Vuurst, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 15-10-1874 in Baarn, † 27-03-1945 in Baarn.

 

         He married Cornelia Margaretha van Zetten #151, married 15-02-1901 in Baarn, * 06-05-1878 in Tiel (daughter of Willem van Zetten #1119 and Aaltje Heetveld #1120), † 22-06-1954 in Baarn.

 

                             Children:

         251     i.     Aukje van der10 vuurst #152, * 13-07-1901 in Baarn, † 30-07-1980 in Baarn.

 

                             She married Geurt Lambalgen #153, married 10-05-1929 in Baarn, * 02-09-1902 in Amsterdam (son of Cornelis van Lambalgen #1121 and Maria Wilhelmina Lobbes #1122).

 

        + 252     ii.    Cornelis willem van der vuurst #154 * 30-09-1902.

        + 253     iii.   Willem Johannes van der Vuurst #186 * 06-03-1904.

         254     iv.   Johannes Dirk van der Vuurst #155, * 14-09-1905 in Baarn, † 11-12-1973 in Baarn.

        + 255     v.    Dirk van der Vuurst #156 * 25-10-1906.

         256     vi.   Aaltje van der Vuurst #157, * 23-01-1908 in Baarn.

 

                             She married Aarnoud Rebel #158, married 18-09-1930 in Baarn, * 20-12-1901 in Eemnes (son of Evert Rebel #1123 and Cornelia Wielemaker #1124), † 04-02-1970 in Baarn.

 

         257     vii.  Cornelia Margaretha van der Vuurst #159, * 16-06-1909 in Baarn.

        + 258     viii. Jan van der Vuurst #160 * 13-11-1910.

         259     ix.   Dirkje van der vuurst #161, * 24-02-1912 in Baarn, † 24-01-1985 in Hilversum.

 

                             She married Hendrik Daniel Sampimom #162, married 09-02-1965 in Baarn, * 02-07-1917 in Nieuwendam (son of Gerrit Sampimom #1125 and Arendje Magdalena van Ettinger #1126), † 28-06-1983 in Baarn.

 

         260     x.    Hendrika Gerdina van der Vuurst #163, * 03-06-1913 in Baarn.

 

                             She married Pieter Bunschoten #164, married 15-11-1939 in Baarn, * 22-03-1908 in Huizen (son of Hendrik Bunschoten #1128 and Jannetje Tewiszen #1129).

 

         261     xi.   Jannetje van der Vuurst #165, * 30-06-1915 in Baarn.

         262     xii.  Gerdina Geertruida van der Vuurst #166, * 15-01-1917 in Baarn, † 06-03-1986 in Baarn.

          263     xiii. Wijnanda van der Vuurst #167, * 10-06-1920 in Baarn.

 

                             She married Johannes Versteegh #168, married 29-09-1948 in Baarn, * 20-02-1916 in Amersfoort.

 

        + 264     xiv. Hendrik van der Vuurst #169 * 24-11-1921.

         265     xv.  Christina van der Vuurst #170, * 28-05-1923 in Baarn.

 

                             She married Elbert Veerman #171, married 25-06-1943 in Baarn, * 16-07-1916 in Harderwijk (son of Joost Veerman #1130 and Aartje Schilders #1131).

 

157.  Willempje van9 de Vuurst #246 (Willem van8, Willempje van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 09-01-1859 in Hoogland, † 20-03-1951 in Munstergeleen.

 

         She married Jacobus Steinman #247, married 15-03-1883 in Zeist, * 02-02-1841 in Woudenberg (son of Christian Friedrich Steinmann #1218 and Jannetje Wagensveld #1219), † 23-02-1924 in Doorn.

 

                             Children:

        + 266     i.     Willem van10 de Vuurst #248 * 26-09-1879.

        + 267     ii.    Geertruida Alberta van de Vuurst #249 * 08-03-1882.

 

160.  Jan van9 de Vuurst #359 (Tijmen van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 16-08-1870 in Amsterdam, † 19-04-1947 in Naarden.

 

         He married Alyda Adriana van Essen #371, married 26-05-1898 in Amsterdam, * 10-10-1877 in Amsterdam (daughter of Gerrit van Essen #1288 and Maria Elisabeth Kuhbauch #1287), † 11-03-1960 in Amsterdam.

 

                             Children:

        + 268     i.     Jan Tijmen van10 de Vuurst #372 * 17-11-1899.

        + 269     ii.    Gerrit van de Vuurst #373 * 13-01-1901.

         270     iii.   Maria Johanna van de Vuurst #374, * 19-12-1906 in Amsterdam.

 

                             She married Jacobus Jesse #1289, married 17-10-1929 in Amsterdam, * 24-01-1901 in Amsterdam (son of Marinus Jacobus Jesse #1290 and Clasina Mobron #1291).

 

         271     iv.   Alida Adriana van de vuurst #375, * 02-04-1909 in Amsterdam.

 

                             She married Cornelis de Waard #1292, married 06-12-1934 in Amsterdam, * 06-08-1902 in Amsterdam, † 05-05-1959 in Sumatra.

 

161.  Henderik Wilhelmus van9 de Vuurst #360 (Tijmen van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 12-12-1873 in Amsterdam, † 10-05-1949 in Royal Oak, Michigan, USA.

 

         He married Maria Hendrikje Koene #366, married 03-04-1897 in Bloemendaal, * 07-03-1876 in Amsterdam (daughter of Johannes Wilhelmus Koene #1283 and Margaretha Johanna Baadenhuysen #1284), † 24-10-1929 in Detroit, Michigan USA.

 

                             Children:

        + 272     i.     Johan Tijmen van10 de Vuurst #367 * 25-08-1898.

         273     ii.    Hendrik Wilhelmus van de vuurst #368, * 25-08-1902 in Amsterdam, † 14-11-1981.

 

                             He married Elizabeth Virgina Manville #1922, married 08-01-1938.

 

        + 274     iii.   Marinus van de Vuurst #369 * 16-10-1905.

 

165.  Hendrik van9 de Vuurst #349 (Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 04-10-1871 in Hoogland, † 04-03-1947 in Bunschoten.

 

         He married Reintje Vermeer #407, married 14-04-1894 in Hoogland, * 13-02-1875 in Harderwijk (daughter of Pieter Gosewijn Vermeer #1319 and Reijntje de Wildt #1320), † 23-07-1962 in Bunschoten.

 

                             Children:

        + 275     i.     Jan van10 de Vuurst #408 * 29-08-1894.

         276     ii.    Jannetje van de Vuurst #409, * 20-10-1895 in Bunschoten, † 17-06-1970 in 's-Gravenhage.

 

                             She married Johannes van Spronsen #419, married 22-04-1922 in Bunschoten, * 26-10-1895 in 's-Gravenhage (son of Antonie van Spronsen #1321 and Cornelia Hartman #1322), † 07-01-1965 in 's-Gravenhage.

 

         277     iii.   Maria van de Vuurst #410, * 11-06-1898 in Bunschoten, † 06-01-1901 in Hoogland.

         278     iv.   Francijntje van de Vuurst #411, * 01-09-1900 in Bunschoten, † 13-02-1978 in Amersfoort.

 

                             She married Aart de Harder #420, married 16-08-1935 in Bunschoten, * 30-09-1899 in Bunschoten (son of Jan de Harder #1323 and Wijmpje de Graaf #1324).

 

        + 279     v.    Pieter Gosewijn van de Vuurst #412 * 12-05-1903.

        + 280     vi.   Hendrik van de Vuurst #413 * 25-10-1906.

        + 281     vii.  Jacob van de Vuurst #414 * 06-10-1908.

         282     viii. Maria van de Vuurst #415, * 02-06-1911 in Bunschoten, † 19-03-1912 in Bunschoten.

         283     ix.   Maria van de Vuurst #416, * 09-10-1912 in Bunschoten, † 14-02-1978 in Bunschoten.

 

                             She married Hendrikus Schaap #421, married 27-05-1938 in Bunschoten, * 20-06-1910 in Bunschoten (son of Harmen Schaap #1326 and Grietje Koelewijn #1327).

 

         284     x.    Aaltje van de Vuurst #417, * 03-10-1914 in Bunschoten, † 05-03-1977 in Bunschoten.

 

                             She married Klaas Ruizendaal #422, married 26-11-1937 in Bunschoten, * 04-10-1914 in Bunschoten (son of Gerrit Ruizendaal #1328 and Annetje Heek #1329).

 

         285     xi.   Rutger van de Vuurst #418, * 10-04-1918 in Bunschoten, † 20-07-1943 in Tamarkan, Thailand, buried 20-7-1943 on Field of honour Kanchanaburi, vak 7, rij C, Nr. 61.

 

                             He married Hendrikje Muijs #525, married 07-07-1939 in Bunschoten, * 20-09-1919 in Bunschoten (daughter of Bart Muijs #1403 and Wijmpje Duijst #1404).

 

169.  Albertus van9 de Vuurst #353 (Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 01-11-1876 in Amersfoort, † 09-03-1955 in Amersfoort.

 

         He married Heintje Buis #402, married 03-03-1915 in Amersfoort, * 01-09-1880 in Amersfoort (daughter of Jacobus Buis #1316 and Heintje Woudenberg #1317), † 03-02-1954 in Amersfoort.

 

                             Children:

         286     i.     Martha van10 de Vuurst #403, * 22-12-1915 in Amersfoort, † 28-06-1916 in Amersfoort.

         287     ii.    Willempje van de Vuurst #404, * 09-05-1917 in Amersfoort.

 

                             She married Barend Oerleman #406, married 22-06-1938 in Amersfoort, * 26-01-1915.

 

         288     iii.   Martha Hendrika van de Vuurst #405, * 30-03-1921 in Amersfoort, † 27-08-1921 in Amersfoort.

 

173.  Hendrik van9 de Vuurst #390 (Hendrik van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 23-06-1887 in Barneveld, † 18-02-1957 in Bussum.

 

         He married (1) Hendrika Grootendorst #394, married 17-12-1908 in Weesperkarspel, * 24-01-1883 in Weesperkarspel (daughter of Pieter Grootendorst #1309 and Willemina Alida Oussoren #1310), † 22-09-1946 in Bussum.

 

                             Children:

         289     i.     Hendrik van10 de Vuurst #395, * 13-04-1909 in Bussum, † 26-11-1970 in Groningen.

 

                             He married Maria Vrouwtje Legrand #401, married 28-01-1942 in Hilversum, * 08-05-1908 in Haarlem (daughter of Adriaan Legrand #1301 and Naantje Boon #1302), † 09-11-1965 in Smithfield (Australie).

 

         290     ii.    Willemijntje van de Vuurst #396, * 04-1911 in Bussum, † 20-07-1911 in Bussum.

         291     iii.   Willemijntje van de Vuurst #397, * 13-01-1913 in Bussum, † 21-01-1963 in Gouda.

 

                             She married (1) Marinus Christiaan Pieter Hertog #399, married 02-09-1937 in Zeist, * 18-01-1910 in Princenhage (son of Pieter Dirk Cornelis Hertog #1311 and Johanna Achter #1312), † 21-01-1963 in Goude.

                             She married (2) Gerrit Hooijer #400, married 24-06-1971 in Ermelo, * 10-09-1893 in Barneveld (son of Berend Hooijer #1313 and Willemijntje van de Langemaat #1314), † 25-09-1983 in Ermelo.

 

        

         He married (2) Grada Harmina Berendsen #398, married 15-10-1947 in Bussum, * 31-03-1902 in Doetinchem.

 

178.  Dirk van9 de Vuurst #297 (Tijmen van8, Dirk van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 28-01-1867 in Amersfoort, † 06-01-1936 in Amersfoort.

 

         He married Alyda van den hoek #307, married 18-11-1900 in Amersfoort, * 26-10-1873 in Amersfoort (daughter of Evert van den Hoek #1253 and Evertje Schoonderbeek #1254), † 15-06-1953 in Amersfoort.

 

                             Children:

        + 292     i.     Tijmen van10 de Vuurst #308 * 04-09-1901.

        + 293     ii.    Evert van de Vuurst #309 * 13-12-1902.

         294     iii.   Gerritje van de Vuurst #310, * 24-12-1903 in Amersfoort, † 08-07-1904 in Amersfoort.

         295     iv.   Evertje Gerarda Alyda van de Vuurst #311, * 15-06-1905 in Amersfoort, † 02-08-1905 in Amersfoort.

         296     v.    Gerrit van de Vuurst #315, * 30-09-1906 in Amersfoort.

         297     vi.   Evertje van de Vuurst #312, * 11-05-1911 in Amersfoort, † 22-09-1911 in Amersfoort.

         298     vii.  Marritje van de Vuurst #313, * 28-09-1913 in Amersfoort.

 

                             She married Aart Jansen #316, married 26-07-1933 in Amersfoort, * 05-10-1910 in Barneveld (son of Hendrik Jansen #1255 and Antje Schotsman #1256).

 

         299     viii. Gerritje van de Vuurst #314, * 28-12-1919 in Amersfoort.

 

                             She married Gerrit Jan van Munster #317, married 11-06-1942 in Amersfoort, * 09-03-1913 in Amersfoort (son of Leendert Jacobus van Munster #1257 and Jacoba Roor #1258).

 

185.  Willem van der9 Vuurst #578 (Tijmen van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 15-03-1873 in Naarden, † 24-07-1940 in Ermelo.

 

         He married Neeltje Druif #647, married 14-05-1908 in Opmeer, * 30-08-1883 in Berkhout (daughter of Pieter Druif #1497 and Grietje Pijper #1498), † 05-03-1986 in Ermelo.

 

                             Children:

         300     i.     Hendrik Willem van der10 Vuurst #648, * 18-05-1909 in Hillegersberg.

 

                             He married (1) Aaltje Maria Otten #653, married 12-07-1939 in Weesperkarspel, * 01-08-1915 in Weesperkarspel (daughter of Alex Otten #1501 and Neeltje Wilhelmina Cornelia Kreuger #1502), † 22-01-1969 in Harderwijk.

                             He married (2) Grietje Niemeijer #654, married 22-06-1972 in Nijkerk, * 21-08-1911 in Nijkerk (daughter of Harm Niemeijer #1504 and Geertje Goeree #1503).

 

         301     ii.    Margaretha Nelly van der Vuurst #649, * 29-08-1910 in Naarden.

        + 302     iii.   Jan van der Vuurst #652 * 03-12-1911.

         303     iv.   Wijda van der Vuurst #650, * 10-05-1913 in Naarden, † in Ermelo.

 

                             She married Ferdinand Willem van Malsen #651, married 03-11-1938 in Ermelo, * 23-02-1893 in Utrecht (son of Johannes van Malsen #1499 and Anna Geertruij Francisca Kluts #1500), † 21-02-1985 in Ermelo.

 

186.  Jan van der9 Vuurst #579 (Tijmen van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 14-03-1874 in Naarden, † 28-01-1951 in Huizen.

         van de modelboerderij Oud Bussum, begint later zelf een boerderij.

 

         He married Jannetje van Kooij #606, married 28-01-1899 in Loosdrecht, * 22-01-1878 in Soest (daughter of Anthonie van Kooij #1460 and Jannetje Hartenberg #1461), † 02-06-1971 in Zeist.

 

                             Children:

        + 304     i.     Tijmen van der10 Vuurst #607 * 03-05-1899.

         305     ii.    Jannetje Hendrika van der Vuurst #608, * 02-08-1900 in Naarden, † 29-05-1986 in Harderwijk.

 

                             She married Nicolaas Johannes van Peursum #612, married 26-08-1924 in Huizen, * 18-11-1900 in Bussum (son of Jan van Peursum #1462 and Antje Diepenhorst #1463), † 15-10-1974 in Kedichem.

 

        + 306     iii.   Aaltje van der Vuurst #609 * 06-03-1903.

         307     iv.   Hendrikje van der Vuurst #610, * 21-01-1911 in Naarden.

 

                             She married Johannes Westland #614, married 07-03-1934 in Huizen, * 04-11-1906 in Huizen (son of Jacob Westland #1466 and Marretje Bout #1467), † 02-06-1971 in Huizen.

 

        + 308     v.    Antoon van der Vuurst #611 * 30-05-1917.

 

187.  Jacoba Maria van9 de Vuurst #580 (Tijmen van8, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 04-01-1876 in Naarden, † 13-03-1933 in Amsterdam.

 

         She married Bart Wilhelmus Hornberg #593, married 03-05-1900 in Amnsterdam (son of Gerrit Hornberg #1447 and Marritje Benrinck #1448).

 

                             Children:

         309     i.     ????10 Hornberg #594, * 1906 in Batavia.

                             Hornberg vertrok met beide zonen in 1922 naar Amerika

 

188.  Geertruida Willemijntje van9 de Vuurst #581 (Tijmen van8, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 09-04-1879 in Naarden, † 22-03-1964 in Amsterdam.

 

         She married Johannes Terreehorst #595, married 07-12-1899 in Bussum, * 31-12-1874 in Nieuwveen (son of Gerrit Terreehorst #1449 and Hendrika Kruger #1450), † 14-02-1949 in Eisden (B).

 

                             Children:

         310     i.     Gerrit10 Terreehorst #2374, * 1900, † 1984.

         311     ii.    Tijmen Terreehorst #2375, * 1901, † 1982.

         312     iii.   Karel Willem August Terreehorst #2376, * 1903, † 1974.

         313     iv.   Johannes Terreehorst #2377, * 1904, † 1921.

         314     v.    Hendrika Cornelia Terreehorst #2378, * 1905, † 1989.

         315     vi.   Dirk Terreehorst #2379, * 1906.

         316     vii.  Heintje Willemijntje Geertruida Terreehorst #2380, * 1907, † 1989.

         317     viii. Dirkje Terreehorst #2381, * 1908, † 1910.

         318     ix.   Jaantje Terreehorst #2382, * 1909, † 1930.

         319     x.    Cornelia Terreehorst #2383, * 1912, † 1978.

         320     xi.   Jacoba Maria Terreehorst #2384, * 1913, † 1915.

 

202.  Willem van der9 Vuurst #667 (Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 26-12-1877 in Naarden, † 25-12-1933 in Hoorn.

 

         He married Jaantje van der Woude #677, married 30-04-1904 in Hengelo, * 08-04-1882 in Avereest (daughter of Arend van der Woude #1519 and Aaltje Potgieter #1520), † 01-11-1956 in Hoorn.

 

                             Children:

        + 321     i.     Hendrik Willem van der10 Vuurst #678 * 11-02-1905.

        + 322     ii.    Arend Marinus van der Vuurst #679 * 05-03-1908.

        + 323     iii.   Willem Johan van der Vuurst #680 * 10-11-1910.

        + 324     iv.   Jan Albert van der Vuurst #681 * 30-10-1912.

        + 325     v.    Herman Anton van der Vuurst #682 * 20-01-1914.

 

204.  Henderik van der9 Vuurst #669 (Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 16-10-1881 in Naarden, † 12-02-1938 in Amsterdam.

 

         He married Klasina Maria van Etten #739, married 03-02-1905 in Diemen, * 19-02-1880 in Diemen (daughter of Gerardus van Etten #1569 and Bernardina Wilhelmina Mess #1570), † 18-04-1956 in Amsterdam.

 

                             Children:

        + 326     i.     Hendrik van der10 Vuurst #740 * 10-07-1906.

         327     ii.    Bernardina Wilhelmina van der Vuurst #741, * 02-02-1908 in Amsterdam, † 09-04-1987 in Amsterdam.

 

                             She married Gerardus Johannes Keyser #1584, married 25-09-1935 in Amsterdam, * 05-01-1901 in Amsterdam, † 24-04-1978 in Amsterdam.

 

         328     iii.   Maria Klazina van der Vuurst #742, * 02-04-1912 in Amsterdam, † 04-02-1976 in Amsterdam.

 

                             She married Johannes Gerardus Timmer #1585, married 18-01-1939 in Amsterdam, * 09-04-1902 in Diemen (son of Jan Timmer #1587 and Alida van Nes #1588).

 

         329     iv.   Gerardus Hendrik L van der Vuurst #743, * 24-09-1914 in Watergraafsmeer, † 23-01-1972 in Uithoorn.

         330     v.    Leonardus Theodorus van der Vuurst #744, * 10-06-1916 in Watergraafsmeer, † 08-11-1981 in Veghel.

 

                             He married Maria Cecilia Kramer #1586, married 09-02-1944 in Amsterdam, * 24-11-1915 in Amsterdam (daughter of Frederik Kramer #1590 and Cornelia Antonia Sloep #1589).

 

         331     vi.   Wilhelmus Gerardus van der Vuurst #745, * 04-08-1917 in Watergraafsmeer, † 01-01-1985 in Watergraafsmeer.

        + 332     vii.  Johannes Wilhelmus van der Vuurst #746 * 20-12-1918.

 

 

Generation Ten

 

241.  Willem van10 de vuurst #86 (Willem van9, Cornelis van8, Willem van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 02-11-1889 in Amsterdam, † 09-06-1942 in Amsterdam.

 

         He married (1) Neeltje Blom #87, married 15-05-1913 in Haarlem, * 22-06-1887 in Haarlem, † 16-09-1977 in Borculo.

 

                             Children:

        + 333     i.     Frans Eduard van11 de vuurst #88 * 23-04-1926.

 

         He married (2) Adriana Cornelia Bosch #1030, married 03-06-1926 in Amsterdam, * 02-11-1889 in Amsterdam (daughter of Jacobus Frederik Fransiscus Bosch #1031 and Berendina Wilhelmina Kollfner #1032), † 04-04-1977 in Soest.

 

242.  Adriaan Dirk van10 de Vuurst #128 (Jan van9, Dirkje van8, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 23-07-1893 in Hengelo, † 10-11-1940 in Hengelo.

 

         He married Everdina Hiddink #141, married 03-06-1915 in Enschede, * 24-06-1893 in Hellendoorn (daughter of Hermanus Hiddink #1108 and Johanna Poelakker #1109), † 30-08-1965 in Hengelo (Overijssel).

 

                             Children:

         334     i.     Jan van11 de Vuurst #142, * 13-11-1915 in Hengelo, † 18-08-1974 in Hengelo.

 

                             He married Gerda Johanna Geerligs #145, married 23-05-1946 in Hengelo, * 09-10-1918 in Gramsbergen (daughter of Jan Geerlings #1110 and Elisabeth van Kammen #1111).

 

         335     ii.    Johanna van de Vuurst #143, * 01-01-1919 in Hengelo.

 

                             She married Frederik Jan ten Bloemendaal #144, married 22-03-1947 in Hengelo, * 16-10-1922 in Dordrecht (son of Hendrik Eduard ten Bloemendaal #1112 and Marrigje van Emmerik #1113).

 

243.  Klazina Hermina van10 de Vuurst #129 (Jan van9, Dirkje van8, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 24-04-1895 in Hengelo, † 06-02-1975 in Appingedam.

 

         She married (1) Pieter Johan Frederik Lambeek #134, married 28-09-1917 in Hengelo, * 16-02-1893 in Bedum, † 13-01-1947 in Assen.

 

                             Children:

        + 336     i.     Hendrika (Henny) Johanna11 Lambeek #1696 * 19-08-1921.

        + 337     ii.    Klazinus (Klaas) Gerrit Lambeek #1699 * 4 Jan 1929.

         338     iii.   Gertdina Alida Lambeek #1700, * 3-03-1931 in Hengelo.

 

 

        + 339     iv.   Elly Lambeek #1701 * 4-03-1933.

        + 340     v.    Pieter Johan Frederik Lambeek #1702 * 14-07-1935.

        + 341     vi.   Jan Lambeek #1735 * 25-10-1918.

        + 342     vii.  Hendrika Joanna (Henny) Lambeek #1739 * 19-Aug-1921.

 

         She married (2) Ma Hen Chang #135, married 11-03-1955 in Almelo, * 10-10-1900 in Chekiang (China), † 06-02-1975 in Appingedam.

 

244.  Jan van10 de Vuurst #130 (Jan van9, Dirkje van8, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 18-06-1896 in Hengelo, † 05-11-1964 in Weesp.

 

         He married Geertrui Phillipson #138, married 03-12-1918 in Amsterdam, * 17-04-1899 in Amsterdam (daughter of Willem Bernardus Phillipson #1106 and Everdina Jacobs #1107), † 12-07-1984 in Weesp.

 

                             Children:

         343     i.     Gerdina van11 de Vuurst #139, * 18-12-1919 in Den Helder, † 15-12-1978 in Oegstgeest.

 

                             She married Jacobus Nannings #140, married 24-06-1938 in Soerabaja, * 16-01-1912 in Hoorn.

 

252.  Cornelis willem van der10 vuurst #154 (Dirk van der9, Cornelis van8 de Vuurst, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 30-09-1902 in Baarn, † 22-05-1980 in Baarn.

 

         He married Hendrika Kooij #181, married 19-12-1929 in Baarn, * 23-07-1903 in Baarn (daughter of Breunis Kooij #1164 and Jannetje Gooijer #1165), † 14-02-1988 in Baarn.

 

                             Children:

         344     i.     Cornelis Margaretha van der11 Vuurst #182, * 18-01-1940 in Baarn.

 

                             She married Geurt Kleijn #184, married 07-03-1962 in Baarn, * 19-04-1940 in Soest (son of Cornelis Kleijn #1166 and Albertha van Essen #1167).

 

         345     ii.    Jannetje van der Vuurst #183, * 04-09-1943 in Baarn.

 

                             She married Teunis van Drie #185, married 17-07-1969 in Baarn, * 02-02-1942 in Amersfoort (son of Teunis van Drie #1168 and Maria Brons #1169).

 

253.  Willem Johannes van der10 Vuurst #186 (Dirk van der9, Cornelis van8 de Vuurst, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 06-03-1904 in Baarn.

 

         He married Stijntje Jacoba Verschoor #187, married 16-10-1930 in Baarn, * 14-01-1902 in Culemborg (daughter of Hendrik Verschoor #1184 and Maike van Vlissingen #1185), † 15-08-1984 in Baarn.

 

                             Children:

         346     i.     Cornelia Margaretha van der11 Vuurst #188, * 22-07-1931 in Baarn.

 

                             She married Hendrik Cornelis de With #191, married 21-10-1952 in Baarn, * 10-01-1926 in Jaarsveld/Lopik (son of Huig Floris de With #1186 and Bastiaantje Verhoef #1187).

 

         347     ii.    Maike van der Vuurst #189, * 20-04-1933 in Baarn.

 

                             She married Tijmen Jan Elbert van Lambalgen #192, married 29-05-1959 in Baarn, * 24-06-1927 in Baarn (son of Leendert van Lambalgen #1188 and Dirkje Voorthuizen #1189).

 

         348     iii.   Wilhelmina Johanna van der Vuurst #190, * 02-07-1939 in Baarn.

 

                             She married Josephus van Dijen #193, married 08-02-1961 in Baarn, * 02-06-1936 in Baarn (son of Bastiaan van Dijen #1190 and Antonia Adriana van de Velden #1191).

 

255.  Dirk van der10 Vuurst #156 (Dirk van der9, Cornelis van8 de Vuurst, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 25-10-1906 in Baarn, † 25-04-1991 in Baarn.

 

         He married (1) Maria Petronella Guezen #200, married 26-05-1937 in Baarn, * 02-07-1911 in Amsterdam (daughter of Willem Frederik Guezen #1170 and Jacoba Hessel #1171), † 22-02-1945 in Baarn.

 

                             Children:

        + 349     i.     Dirk van der11 vuurst #201 * 29-11-1938.

        + 350     ii.    Willem Frederik van der Vuurst #202 * 11-03-1940.

        + 351     iii.   Hendrik van der Vuurst #210 * 17-09-1942.

 

         He married (2) Alida van Rhee #203, married 28-06-1945 in Baarn, * 05-05-1919 in Maarssen (daughter of Gerrit van Rhee #1172 and Gosina Dost #1173), † 2- Jul 2013 in Baarn.

 

                             Children:

        + 352     iv.   Gerrit Willem van de Vuurst #204 * 13-04-1946.

         353     v.    Aukje van de Vuurst #205, * 05-12-1947 in Baarn.

 

                             She married Remmelt Wouter Jan van Heerde #1176, married 29-12-1969 in Baarn, * 13-01-1947 in Baarn (son of Jan van Heerde #1174 and Geertruida Meijerink #1175).

 

         354     vi.   Jacoba van de Vuurst #206, * 19-05-1951 in Baarn.

 

                             She married Gerrit Gijsbertus van Wilsum #1177, married 30-08-1972 in Baarn, * 04-07-1948 in Baarn (son of Gijsbertus van Wilsum #1178 and Klaasje Greveling #1179).

 

258.  Jan van der10 Vuurst #160 (Dirk van der9, Cornelis van8 de Vuurst, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 13-11-1910 in Baarn, † 31-03-1989 in Baarn.

 

         He married Maria Margaretha van der Hulst #172, married 05-05-1938 in Breda, * 24-05-1913 in Tiel (daughter of Remmelt van der Hulst #1132 and Geertruida Wielders #1133), † 26-07-1976 in Baarn.

 

                             Children:

         355     i.     Cornelia Geertruida van der11 vuurst #173, * 27-01-1939 in Baarn.

 

                             She married Johannes Adrianus Maria Oostdam #176, married 24-09-1965 in Baarn, * 15-07-1938 in Voorburg (son of Wilhelmus Maria Oostdam #1134 and Maria Wilhelmina Jacobs #1135).

 

         356     ii.    Geertruida van der Vuurst #174, * 30-05-1943 in Baarn.

 

                             She married Pieter Bakker #177, married 30-01-1964 in Baarn, * 28-05-1941 in Huizen (son of Jan Bakker #1160 and Jannetje Wouda #1161).

 

        + 357     iii.   Dirk Jan van der Vuurst #175 * 18-02-1947.

 

264.  Hendrik van der10 Vuurst #169 (Dirk van der9, Cornelis van8 de Vuurst, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 24-11-1921 in Baarn.

 

         He married Elise Auguste Muller #194, married 28-10-1953 in Baarn, * 28-08-1926 in Soest (daughter of Jacobus Johannes Frederik Muller #1192 and Elise Auguste Dohrmann #1193).

 

                             Children:

         358     i.     Dirk van der11 Vuurst #195, * 25-03-1954 in Soest.

 

                             He married Wilhelmina Philippina van de Velde #199, married 25-03-1991 in Nieuw Vossemeer, * 06-10-1958 in Oost- en West Souburg (daughter of Theodorus Evert van de Velde #1197 and Lijntje Diepstraten #1198).

 

         359     ii.    Elise van der Vuurst #196, * 30-06-1956 in Soest.

 

                             She married Eric Adolf Setz #1194, married 12-10-1983 in Woerden, * 30-10-1952 in Bandoeng (son of Wilhelm Willebrordus Setz #1195 and Mieske Clara Antoinette Dφhne #1196).

 

        + 360     iii.   Johan van der Vuurst #197 * 13-04-1959.

         361     iv.   Hendrika van der Vuurst #198, * 22-05-1960 in Soest.

 

266.  Willem van10 de Vuurst #248 (Willempje van9, Willem van8, Willempje van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 26-09-1879 in Leusden, † 05-10-1970 in Brunssum.

 

         He married (1) Rosa Adriana Brams #252, married 03-10-1901 in Doorn, * 05-11-1881 in Colonier le Bas (Fr), † 19-02-1946 in Heerlen.

 

                             Children:

         362     i.     Bertha van11 de Vuurst #253, * 01-05-1903 in Osterfeld, † ??-??-1980.

        + 363     ii.    Alfred van de Vuurst #254 * 17-03-1907.

        + 364     iii.   Frederik van de Vuurst #255 * 23-05-1914.

         365     iv.   Margaretha van de Vuurst #256, * 22-09-1919 in Heerlen, † 12-10-1941 in Amsterdam.

 

         He married (2) Clasina Maria Elisabeth Koster #257, married 24-01-1949 in Brunssum, * 09-08-1890 in Heerlen (daughter of Gerrit Koster #1222 and Akke de Vries #1223), † 28-10-1971 in Heerlen.

 

267.  Geertruida Alberta van10 de Vuurst #249 (Willempje van9, Willem van8, Willempje van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 08-03-1882 in Driebergen.

 

         She married Jan Koudijs #1220, married 23-05-1902 in Hoogland.

 

                             Children:

         366     i.     Geertruida Alberta Wilhelmina11 Koudijs #1221, * 27-10-1901 in Doorn, † 13-3-1927 in Utrecht.

 

268.  Jan Tijmen van10 de Vuurst #372 (Jan van9, Tijmen van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 17-11-1899 in Amsterdam, † 15-08-1986 in Amsterdam.

 

         He married Antje Josephina Zootjes #376, married 07-07-1926 in Amsterdam, * 19-02-1901 in Amsterdam (daughter of Jacob Zootjes #1293 and Josephina van de Akker #1294).

 

                             Children:

        + 367     i.     Jan van11 de Vuurst #377 * 05-07-1927.

 

269.  Gerrit van10 de Vuurst #373 (Jan van9, Tijmen van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 13-01-1901 in Amsterdam, † 15-01-1987 in 's-Gravenhage.

 

         He married Neeltje Johanna Jacoba Tiemeijer #383, married 08-11-1945 in Amsterdam, * 13-01-1905 in Amsterdam (daughter of Hendrik Tiemeijer #1299 and Stijntje Moolenijzer #1300).

 

                             Children:

        + 368     i.     Tijmen Gerrit van11 de Vuurst #384 * 26-04-1946.

 

272.  Johan Tijmen van10 de Vuurst #367 (Henderik Wilhelmus van9, Tijmen van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 25-08-1898 in Amsterdam, † 15-10-1971 in Harper Woods, Michigan USA, buried 15-10-1971 in White Chapel Cemetary, Troy, Michigan USA.

 

         He married Johanna Adriana Zeunen #1895, married 23-08-1922 in Amsterdam, * 29-01-1902 in Amsterdam (daughter of Adolph Zeunen #1902 and Johanna Lorier #1903), † 23-06-1983 in Harper Woods, Michigan USA.

 

                             Children:

         369     i.     Henry Robert van11 de Vuurst #1904, * 18-11-1924 in Detroit, Michigan USA, † 20-11-1944 in over Germany.

                             Robert was killed during WWII on a B17 Flying Fortress, he was a navigator.

        + 370     ii.    John Donald van de Vuurst #2321 * 09-06-1931.

 

274.  Marinus van10 de Vuurst #369 (Henderik Wilhelmus van9, Tijmen van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 16-10-1905 in Amsterdam, † 25-05-1968.

 

         He married Marion Lenore Wilkinson #1923, married 04-07-1931, * 12-08-1906, † 02-05-1985.

 

                             Children:

         371     i.     Fr. James van Vurst11 (fransiscan) #1924.

         372     ii.    Sr. Marianne van Vurst (Sister of Charity) #1925.

 

275.  Jan van10 de Vuurst #408 (Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 29-08-1894 in Bunschoten.

 

         He married Evertje Muijs #423, married 24-12-1921 in Bunschoten, * 25-12-1894 in Bunschoten (daughter of Hendrik Muijs #1330 and Jacoba Alijda van de Groep #1331), † 01-12-1959 in Bunschoten.

 

                             Children:

        + 373     i.     Abraham van11 de Vuurst #424 * 28-09-1922.

         374     ii.    Hendrik van de Vuurst #425, * 30-08-1924 in Bunschoten, † 29-08-1948 in Bunschoten.

        + 375     iii.   Arian van de Vuurst #426 * 01-09-1926.

        + 376     iv.   Pieter Gosewijn van de Vuurst #427 * 24-07-1928.

         377     v.    Jacoba Alijda van de Vuurst #428, * 27-11-1932 in Bunschoten.

 

                             She married Lammert Vedder #430, married 03-02-1954 in Bunschoten, * 27-03-1929 in Bunschoten (son of Hendrik Vedder #1332 and Lammetje de Graaf #1333).

 

        + 378     vi.   Jacob van de Vuurst #429 * 31-01-1938.

 

279.  Pieter Gosewijn van10 de Vuurst #412 (Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 12-05-1903 in Bunschoten, † 20-06-1978 in Bunschoten.

 

         He married Jannetje de Graaf #458, married 14-01-1925 in Bunschoten, * 30-03-1907 in Bunschoten (daughter of Jacob de graaf #1351 and Marritje Ruyzendaal #1352).

 

                             Children:

         379     i.     Reintje van11 de Vuurst #459, * 15-05-1925 in Bunschoten.

 

                             She married Jacob de Harder #472, married 30-05-1947 in Bunschoten, * 30-09-1922 in Spakenburg (son of Peter de Harder #1353 and Maria Berendse #1354).

 

         380     ii.    Marritje van de Vuurst #460, * 25-11-1926 in Bunschoten, † 19-04-1927 in Bunschoten.

         381     iii.   Marritje van de Vuurst #461, * 25-10-1928 in Bunschoten, † 15-02-1929 in Bunschoten.

         382     iv.   Marritje van de Vuurst #462, * 25-04-1930 in Bunschoten, † 14-09-1930 in Bunschoten.

         383     v.    Hendrik van de Vuurst #463, * 10-10-1931 in Bunschoten.

 

                             He married Geertje de Graaf #475, married 20-02-1959 in Bunschoten, * 03-04-1931 in Bunschoten (daughter of Hillebrand de Graaf #1359 and Pietje de Graaf #1360).

 

        + 384     vi.   Jacob van de Vuurst #464 * 30-10-1932.

         385     vii.  Marritje van de Vuurst #465, * 02-11-1934 in Bunschoten, † 12-03-1935 in Utrecht.

         386     viii. Marritje van de vuurst #466, * 23-06-1936 in Bunschoten.

 

                             She married Jan Heinen #473, married 21-10-1956 in Bunschoten, * 04-08-1934 in Bunschoten (son of Jan Heinen #1355 and Hendrika Korlaan #1356).

 

        + 387     ix.   Jan van de Vuurst #467 * 06-07-1938.

         388     x.    Rutger van de Vuurst #468, * 28-05-1941 in Bunschoten, † 02-06-1941 in Bunschoten.

         389     xi.   Dirk van de Vuurst #469, * 28-05-1941 in Bunschoten, † 02-06-1941 in Bunschoten.

         390     xii.  Jannetje van de Vuurst #470, * 12-06-1943 in Bunschoten.

 

                             She married Jan van de Groep #474, married 15-11-1966 in Bunschoten, * 08-05-1943 in Bunschoten (son of Ariλn van de Groep #1357 and Klaasje Muijs #1358).

 

        + 391     xiii. Rutger van de Vuurst #471 * 31-12-1945.

 

280.  Hendrik van10 de Vuurst #413 (Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 25-10-1906 in Bunschoten, † 01-07-1992 in Bunschoten.

 

         He married Aafke Blokhuis #526, married 29-05-1936 in Bunschoten, * 21-02-1913 in Bunschoten/Spakenburg (daughter of Aart Blokhuis #1405 and Jantje Bakker #1406).

 

                             Children:

         392     i.     Reintje van11 de Vuurst #527, * 05-07-1937 in Bunschoten.

 

                             She married Rikkert de Jong #539, married 15-02-1956 in Bunschoten, * 04-01-1934 in Bunschoten (son of Dirk de Jong #1407 and Weimpje de Jong #1408).

 

        + 393     ii.    Aart van de Vuurst #528 * 28-12-1938.

        + 394     iii.   Rutger van de Vuurst #529 * 09-04-1940.

         395     iv.   Jantje van de Vuurst #530, * 29-11-1941 in Bunschoten.

 

                             She married Lodewijk Maurits Hospers #540, married 09-08-1968 in Bunschoten, * 16-10-1943 in Noordscheschut (son of Hendrikus Hospers #1409 and Hiskina Leffers #1410).

 

         396     v.    Francijntje van de Vuurst #531, * 07-06-1943 in Bunschoten.

 

                             She married Jan Gol #541, married 09-01-1968 in Groningen, * 03-10-1947 in Groningen (son of Hendrikus Gol #1411 and Annechien Boer #1412).

 

         397     vi.   Hendrik van de Vuurst #532, * 23-05-1945 in Bunschoten, † 11-8-1997 in Groningen.

         398     vii.  Jan van de vuurst #533, * 05-03-1947 in Bunschoten.

 

                             He married Jantje Eilers #557, married 16-06-1988 in Assen, * 18-08-1953 in Assen (daughter of Heinrich Eilers #1423 and Rollie de Jonge #1424).

 

        + 399     viii. Pieter Gosewijn van de Vuurst #534 * 10-09-1948.

        + 400     ix.   Lammert van de Vuurst #535 * 24-01-1951.

         401     x.    Maria van de Vuurst #536, * 02-12-1952 in Bunschoten.

 

                             She married Berend van Duijvenvoorde #542, married 13-12-1974 in Leek, * 03-02-1953 in 's-Gravenhage (son of Maarten van Duijvenvoorde #1413 and Margje Hofsink #1414).

 

        + 402     xi.   Klaas van de Vuurst #537 * 16-12-1954.

         403     xii.  Aaltje van de Vuurst #538, * 27-04-1956 in Bunschoten.

 

                             She married Klaas de Graaf #543, married 10-07-1974 in Bunschoten, * 25-01-1953 in Bunschoten (son of Peter de Graaf #1415 and Jannetje de Graaf #1416).

 

281.  Jacob van10 de Vuurst #414 (Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 06-10-1908 in Bunschoten.

 

         He married Neeltje muijs #518, married 06-08-1930 in Bunschoten, * 27-11-1908 in Bunschoten (daughter of Hendrik Muijs #1395 and Jacoba Wijda van de Groep #1396), † 17 Nov 1997 in Bunschoten.

 

                             Children:

         404     i.     Reintje van11 de Vuurst #519, * 19-12-1930 in Bunschoten.

 

                             She married Jan van Dijk #522, married 23-04-1954 in Bunschoten, * 27-07-1925 in Bunschoten (son of Huib van Dijk #1397 and Wijmpje Smit #1398).

 

        + 405     ii.    Hendrik van de Vuurst #483 * 16-03-1932.

        + 406     iii.   Jan van de Vuurst #491 * 17-07-1935.

         407     iv.   Jacoba Aleida van de Vuurst #520, * 26-03-1938 in Bunschoten.

 

                             She married Klaas Koelewijn #523, married 28-08-1962 in Bunschoten, * 14-03-1937 in Bunschoten (son of Peter Koelewijn #1400 and Aaltje Koelewijn #1399).

 

         408     v.    Jannetje van de Vuurst #521, * 07-03-1939 in Bunschoten.

 

                             She married Tijmen de Graaf #524, married 19-10-1965 in Bunschoten, * 26-10-1936 in Bunschoten (son of Peter de Graaf #1401 and Jannetje van Halteren #1402).

 

        + 409     vi.   Arian van de Vuurst #443 * 08-01-1943.

 

292.  Tijmen van10 de Vuurst #308 (Dirk van9, Tijmen van8, Dirk van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 04-09-1901 in Amersfoort.

 

         He married Beatrix Zwart #318, married 08-11-1933 in Amersfoort, * 09-03-1910 in Amersfoort (daughter of Antonius Zwart #1259 and Wilhelmina Steenkamp #1260), † 16-09-1971 in Amersfoort.

 

                             Children:

        + 410     i.     Dirk van11 de Vuurst #319 * 07-11-1929.

        + 411     ii.    Tijmen Anton van de Vuurst #320 * 29-12-1935.

         412     iii.   Antonius Gijsbertus van de Vuurst #321, * 31-10-1937 in Amersfoort, † 22-07-1957 in Amersfoort.

         413     iv.   Wilhelmina Cornelia van de Vuurst #322, * 01-05-1952 in Amersfoort.

 

                             She married Josephus Petersen #323, married 11-02-1972 in Amersfoort, * 19-07-1955 in Driebergen (son of Hendrik Petersen #1261 and Maria van Battum #1262).

 

293.  Evert van10 de Vuurst #309 (Dirk van9, Tijmen van8, Dirk van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 13-12-1902 in Amersfoort, † 10-09-1962 in Nijmegen.

 

         He married Trijntje Besselsen #330, married 07-11-1930 in Barneveld, * 21-11-1903 in Ermelo (daughter of Bessel Besselsen #1269 and Wilhelmina Loedeman #1270), † 04-02-1973 in Amersfoort.

 

                             Children:

        + 414     i.     Dirk van11 de Vuurst #331 * 28-01-1931.

         415     ii.    Bessel van de Vuurst #332, * 25-04-1933 in Hoevelaken, † 14-12-1981 in Hoevelaken.

 

302.  Jan van der10 Vuurst #652 (Willem van der9, Tijmen van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 03-12-1911 in Naarden, † 25-04-1988 in Alkmaar.

 

         He married Louise Staats #655, married 22-10-1942 in Naarden, * 06-10-1916 in Amsterdam (daughter of Franciscus Theodorus Maria Staats #1505 and Louise Maria Wilhelmina Bien #1506).

 

                             Children:

        + 416     i.     Willem van der11 Vuurst #656 * 31-12-1943.

         417     ii.    Loek van der Vuurst #657, * 02-08-1945 in Amsterdam.

 

                             She married Herman Knoop #658, married 19-05-1970 in Heiloo, * 09-04-1940 in Rotterdam (son of David Cornelis Knoop #1507 and Hendrica Cornelia Bueninck #1508).

 

304.  Tijmen van der10 Vuurst #607 (Jan van der9, Tijmen van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 03-05-1899 in Naarden, † 03-02-1947 in Hilversum.

 

         He married Aaltje de Groot #625, married 06-05-1921 in Loosdrecht, * 16-07-1901 in Loosdrecht (daughter of Albert de Groot #1476 and Gijsje Alberda Otten #1477), † 22-10-1971 in Hilversum.

 

                             Children:

         418     i.     Jannetje van der11 Vuurst #626, * 20-03-1923 in Utrecht.

 

                             She married Gerard Wilhelm Oostveen #630, married 25-08-1950 in Hilversum, * 29-08-1925 in Hilversum (son of Paulus Hendrik Oostveen #1478 and Geertruida Wilhelmina Appelhof #1479), † 08-01-1962 in Harmelen.

 

        + 419     ii.    Albert van der Vuurst #627 * 03-10-1925.

         420     iii.   Gijsje Alberta van der Vuurst #628, * 07-05-1929 in Hilversum.

 

                             She married Machiel Grapendaal #631, married 28-07-1956 in Hilversum, * 17-07-1926 in Hilversum (son of Jan Grapendaal #1480 and Trijntje van Dijk #1481).

 

        + 421     iv.   Jan van der Vuurst #629 * 06-11-1932.

 

306.  Aaltje van der10 Vuurst #609 (Jan van der9, Tijmen van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 06-03-1903 in Naarden.

 

         She married Gradus van Beek #613, married 04-09-1925 in Putten, * 19-01-1900 in Putten (son of Geurt van Beek #1464 and Stientje Lubbersen #1465), † 02-02-1984 in Bussum.

 

                             Children:

         422     i.     NN11 van Beek #2249, * 04-10-1925 in Putten, † 04-10-1925 in Putten, levenloos geboren.

 

308.  Antoon van der10 Vuurst #611 (Jan van der9, Tijmen van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 30-05-1917 in Huizen, † 11-10-1958 in Hilversum.

 

         He married Aartje Kreuger #615, married 30-10-1940 in Weesperkarspel, * 01-04-1916 in Weesperkarspel (daughter of Willem Kreuger #1468 and Maria Nagel #1469).

 

                             Children:

         423     i.     Maria van der11 Vuurst #616, * 11-02-1941 in Weesperkarspel.

 

                             She married Frederik Lamme #620, married 27-02-1963 in Soest, * 01-04-1940 in Hilversum (son of Folkert Lamme #1470 and Evertje Ek #1471).

 

        + 424     ii.    Jan van der Vuurst #617 * 25-01-1944.

         425     iii.   Wilhelmina van der Vuurst #618, * 15-06-1946 in Hilversum.

 

                             She married Jacobus van den Akker #621, married 23-12-1964 in Hilversum, * 26-06-1940 in Hilversum (son of Cornelis Frederik van den Akker #1472 and Clasina Paulina Klarenbeek #1473).

 

         426     iv.   Johannes Willem Anton van der Vuurst #619, * 29-12-1957 in Hilversum.

 

321.  Hendrik Willem van der10 Vuurst #678 (Willem van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 11-02-1905 in Winterswijk, † 08-10-1972 in Zaandam.

 

         He married Klaaske van der Zee #683, married 20-04-1931 in Wormerveer, * 05-02-1913 in Sneek (daughter of Wietse van der Zee #1521 and Jeltje Terpstra #1522).

 

                             Children:

        + 427     i.     Willem Hendrik van der11 Vuurst #684 * 26-09-1931.

        + 428     ii.    Frans van der Vuurst #685 * 13-06-1940.

         429     iii.   Jelly van der Vuurst #686, * 25-08-1945 in Wormerveer.

 

                             She married Adrianus van den Bogaard #687, married 12-05-1966 in Wormer, * 11-08-1940 in Warnsveld (son of Leendert Johannes van den Bogaard #1523 and Johanna Alida Brugman #1524).

 

322.  Arend Marinus van der10 Vuurst #679 (Willem van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 05-03-1908 in Winterswijk.

 

         He married Hadeweg Hendrika Hartholt #692, married 14-02-1935 in Hoorn, * 21-01-1919 in Hoogeveen (daughter of Hendrik Hartholt #1529 and Geertruida Schoneville #1530), † 07-10-1979 in Hoorn.

 

                             Children:

         430     i.     Jenny van der11 Vuurst #693, * 20-08-1935 in Hoorn.

 

                             She married Johannes Petrus van Veldhoven #698, married 09-04-1958 in Hoorn, * 15-05-1930 in Hoorn (son of Johannes Veldhoven #1531 and Catrina Koppies #1532).

 

         431     ii.    Geertrui Jenny van der Vuurst #694, * 31-08-1936 in Hoorn.

 

                             She married Jan de Vries #699, married 09-04-1954 in Hoorn, * 15-12-1925 in Hoorn (son of Pieter Dirk de Vries #1533 and Maria Sara Rijer #1534).

 

         432     iii.   Willy Hendrik van der Vuurst #695, * 10-04-1941 in Etterbeek (B).

         433     iv.   Adrie Henny van der Vuurst #696, * 26-04-1945 in Hoorn.

 

                             She married Jan van Kalken #700, married 04-03-1983 in Hoorn, * 10-03-1932 in Hoorn (son of Gerrit van Kalken #1535 and Aafke Rutgerink #1536).

 

         434     v.    Anna Olga van der Vuurst #697, * 19-05-1947 in Hoorn.

 

                             She married Pieter Zwaan #701, married 19-04-1973 in Hoorn, * 01-10-1941 (son of Andries Zwaan #1537 and Elisabeth Mantel #1538).

 

323.  Willem Johan van der10 Vuurst #680 (Willem van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 10-11-1910 in Winterswijk, † 07-03-1953 in Hoorn.

 

         He married (1) Clasina Johanna Woestenberg #707, married 06-06-1940 in Hoorn, * 16-09-1915 in Hoorn, † 05-02-1947 in Hoorn.

 

                             Children:

         435     i.     Catharina Nelly van der11 Vuurst #708, * 07-04-1942 in Hoorn.

 

                             She married (1) Jelle Roosendaal #713, married 08-09-1960 in Hoorn, * 12-06-1940 in Enkhuizen.

                             She married (2) Herman Marien de Graaff #714, married 28-04-1962 in Hoorn, * 20-11-1942 (son of Petrus de Graaff #1545 and Hillegonda Klaassen #1546).

 

         436     ii.    Dolly Jenny van der Vuurst #709, * 03-12-1943 in Hoorn.

 

                             She married Pieter Marinus Karbaat #715, married 01-02-1968 in Alkmaar, * 10-01-1945 (son of Andries Karbaat #1547 and Maatje Ootjers #1548).

 

 

        

         He married (2) Annie Nooy #710, married 03-06-1949 in Hoorn, * 13-02-1929 in Zwaag (daughter of Willem Nooy #1549 and Grietje Swaan #1550).

 

                             Children:

         437     iii.   Greetje Jenny van der Vuurst #711, * 22-06-1950 in Hoorn.

 

                             She married Rimbertus Maria Joannes Stumpel #716, married 17-05-1974 in Hoorn, * 06-01-1952 in Alkmaar (son of Anthonius Aloyisius Stumpel #1551 and Christina Hylkema #1552).

 

         438     iv.   Jenny van der Vuurst #712, * 15-05-1952 in Hoorn.

 

                             She married Augustinus Thaddeus Maria Bouchier #717, married 24-02-1978 in Hoorn, * 22-02-1946 in Hoorn (son of Cornelis Anthonius Franciscus Bouchier #1553 and Matgaretha Maria Reeuwijk #1554).

 

324.  Jan Albert van der10 Vuurst #681 (Willem van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 30-10-1912 in Winterswijk.

 

         He married Marthe Arema #702, married 23-04-1936 in Hoorn, * 18-01-1913 in Leeuwarden (daughter of Jacob Arema #1539 and Fokje Zuidema #1540).

 

                             Children:

         439     i.     Willy van der11 Vuurst #703, * 11-11-1940 in Hoorn.

 

                             She married Bart Ruiter #705, married 05-10-1961 in Hoorn, * 17-04-1938 (son of Jan Pieter Ruiter #1541 and Margrieta Visser #1542).

 

         440     ii.    Marjan van der Vuurst #704, * 11-07-1946 in Hoorn.

 

                             She married Martinus de Olde #706, married 10-10-1967 in Hoorn, * 05-06-1941 in Berkhout (son of Klaas de Olde #1543 and Lammigje Klok #1544).

 

325.  Herman Anton van der10 Vuurst #682 (Willem van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 20-01-1914 in Winterswijk, † 13-10-1977 in Hoorn.

 

         He married (1) Geertje de Jong #718, married 09-09-1937 in Blokker, * 03-01-1918 in Blokker.

 

                             Children:

         441     i.     Johanna Jenny van der11 Vuurst #719, * 09-01-1938 in Hoorn.

 

                             She married Jan Roozeboom #721, married 17-08-1957 in Amsterdam, * 16-04-1935 in Amsterdam (son of Jan Roozeboom #1558 and Jeltje Vermeulen #1557).

 

         442     ii.    Jenny Paula van der Vuurst #720, * 03-03-1940 in Hoorn.

 

                             She married Theodorus Nagel #722, married 27-02-1963 in Hilversum, * 02-11-1940 in Hilversum (son of Cornelis Nagel #1559 and Agnes Iesbert #1560).

 

 

        

         He married (2) Catharina Maria van der Gracht #723, married 21-09-1950 in Hoorn, * 13-08-1925 in Hoorn (daughter of Marinus van der Gracht #1561 and Geertruida Ligthart #1562).

 

                             Children:

        + 443     iii.   Robertus Marinus van der Vuurst #724 * 30-03-1947.

        + 444     iv.   Herman Anton van der Vuurst #725 * 10-09-1951.

        + 445     v.    John van der Vuurst #726 * 21-12-1953.

        + 446     vi.   Renι van der Vuurst #727 * 22-02-1959.

 

326.  Hendrik van der10 Vuurst #740 (Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 10-07-1906 in Watergraafsmeer, † 07-06-1945 in Amsterdam.

 

         He married Margaretha Johanna M. J. van den Ancker #758, married 19-09-1934 in Amsterdam, * 21-10-1908 in Vinkeveen (daughter of Petrus Cornelis van den Ancker #1594 and Johanna Pappot #1595), † 29-07-1986 in Amsterdam.

 

                             Children:

        + 447     i.     Hendrik van der11 Vuurst #759 * 20-07-1935.

         448     ii.    Petrus Cornelis van der Vuurst #760, * 04-12-1936 in Amsterdam, † 17-06-1979 in Mijdrecht.

 

                             He married Johanna Petronella Garnier #773, married 06-08-1959 in Amsterdam, * 02-03-1936 in Amsterdam.

 

        + 449     iii.   Gerardus Hendrik L. van der Vuurst #761 * 15-01-1938.

        + 450     iv.   Johannes Maria van der Vuurst #762 * 14-03-1939.

        + 451     v.    Margaretha Johanna Jacoba Maria van der Vuurst #763 * 01-04-1941.

        + 452     vi.   Leonardus Theodorus van der Vuurst #764 * 03-09-1942.

        + 453     vii.  Willibrordus Bonifacius Maria van der Vuurst #765 * 19-02-1944.

         454     viii. Antonius van der Vuurst #766, * 08-06-1945 in Amsterdam, † 09-06-1945 in Amsterdam.

 

332.  Johannes Wilhelmus van der10 Vuurst #746 (Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 20-12-1918 in Watergraafsmeer, † 11-05-1974 in Amstelveen.

 

         He married Ida de Lugt #747, married 13-12-1945 in Amsterdam, * 27-01-1919 in Amsterdam (daughter of Martinus de Lugt #1325 and Johanna Ida Douwes #1591), † 7 Feb 2013 in Amstelveen.

 

                             Children:

        + 455     i.     Johannes Wilhelmus van der11 Vuurst #748 * 25-09-1947.

         456     ii.    Hendrik van der Vuurst #749, * 04-04-1950 in Diemen, † 20 Jul 2012 in Amstelveen.

                             Because we found him after 3½ days, the date of dead on official papers was set to july 24th, so we had about one week.

        + 457     iii.   Eduard Rudolf van der Vuurst #750 * 08-09-1952.

        + 458     iv.   Johanna Ida van der Vuurst #751 * 03-12-1960.

 

 

Generation Eleven

 

333.  Frans Eduard van11 de vuurst #88 (Willem van10, Willem van9, Cornelis van8, Willem van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 23-04-1926 in Amsterdam.

 

         He married Grietje van Veen #89, married 27-01-1955 in Haarlem, * 25-11-1930 in Leiden.

 

                             Children:

         459     i.     Marion van12 de Vuurst #90, * 28-02-1956 in Landsmeer.

 

                             She married Robert van Opstal #1038, married 26-05-1980 in Haarlem, * 21-01-1956 in Haarlem.

 

         460     ii.    Yvonne van de Vuurst #91, * 31-01-1960 in Landsmeer.

 

                             She married Jan Paul Vredenburg #1039, married 26-03-1984 in Velsen, * 28-07-1957 in Haarlem (son of Willem Vredenburg #1040 and Anna Johanna Wassenberg #1041).

 

         461     iii.   Audry van de Vuurst #92, * 15-10-1962 in Landsmeer.

 

336.  Hendrika (Henny) Johanna11 Lambeek #1696 (Klazina Hermina van10 de Vuurst, Jan van9, Dirkje van8, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 19-08-1921 in Hengelo, † 11-04-1995 in Valkenswaard.

 

         She married Pieter van den Broek #1703, married 6-07-1955 in Amsterdam, * 2-08-1929 in Utrecht.

 

                             Children:

         462     i.     Pieter (Peter) Johan12 Frederik #1954.

 

337.  Klazinus (Klaas) Gerrit11 Lambeek #1699 (Klazina Hermina van10 de Vuurst, Jan van9, Dirkje van8, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 4 Jan 1929 in Hengelo.

 

         He married Thea Vervelde #1705, married 26-Nov-1954 in Almelo, * 8 Jun 1937 in Hummelo-Keppel.

 

                             Children:

        + 463     i.     Robert Gerhard12 Lambeek #1710.

        + 464     ii.    Eduard Andrι (Ed) Lambeek #1714.

        + 465     iii.   Pieter Johan Frederik (Fred) Lambeek #1719 * 14-Nov-1961.

        + 466     iv.   Josι Caroline Lambeek #1723.

        + 467     v.    Paul Lambeek #1726.

        + 468     vi.   Pieter Johan Frederik Lambeek #1760.

 

339.  Elly11 Lambeek #1701 (Klazina Hermina van10 de Vuurst, Jan van9, Dirkje van8, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 4-03-1933 in Hengelo.

 

         She married Wim van de Hout #1707, married 2-05-1958 in Den Haag, * 20-Nov-1926 in Den Haag.

 

                             Children:

         469     i.     Ellen van12 de Hout #1747.

 

340.  Pieter Johan Frederik11 Lambeek #1702 (Klazina Hermina van10 de Vuurst, Jan van9, Dirkje van8, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 14-07-1935 in Hengelo, † 5-10-1995 in Grootegast.

 

         He married Roelfke Bougina Smid #1748, married 19-05-1967 in Grootegast, * 6-Sep-1946 in Oldekerk.

 

                             Children:

         470     i.     Pieter Johan frederik12 Lambeek #1749.

         471     ii.    Karina Linda Lambeek #1750.

 

341.  Jan11 Lambeek #1735 (Klazina Hermina van10 de Vuurst, Jan van9, Dirkje van8, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 25-10-1918 in Hengelo, † 16-01-1991 in Groningen.

 

         He married Hannie Bulthuis #1736, married 25-2-1956 in Groningen, * 6-04-1935 in Zoutkamp.

 

                             Children:

        + 472     i.     Zwaantje Uiltje Hannie12 Lambeek #1737 * 21-09-1956.

         473     ii.    Jannie Hendrika Lambeek #1738, * 10-09-1961 in Groningen.

 

342.  Hendrika Joanna (Henny)11 Lambeek #1739 (Klazina Hermina van10 de Vuurst, Jan van9, Dirkje van8, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 19-Aug-1921 in Hengelo, † 11-Apr-1995 in Valkenswaard.

 

         She married Jan Cornelus v. d. Broek #1740, married 6-Jul-1955 in Amsterdam, * 2-Aug-1929 in Utrecht.

 

                             Children:

         474     i.     Pieter Johan Frederik (Peter) v. d.12 Broek #1741.

 

                             He married Josι van Hoof #1742.

 

         475     ii.    Han Cornelus v. d. Broek #1743.

 

349.  Dirk van der11 vuurst #201 (Dirk van der10, Dirk van der9, Cornelis van8 de Vuurst, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 29-11-1938 in Utrecht.

 

         He married (1) Cornelia Adriana Zondag #223, married 21-06-1959 in Baarn, * 21-02-1939 in Asperen (daughter of Christiaan Zondag #1203 and Hendrikje Jantje Kemkes #1204), † 06-12-1978 in Baarn.

 

                             Children:

        + 476     i.     Dirk van12 de Vuurst #224 * 20-04-1964.

         477     ii.    Adrianus Cornelis van de Vuurst #225, * 31-08-1967 in Baarn.

         478     iii.   Alexander Jacobus Roeland van de Vuurst #226, * 05-02-1969 in Baarn.

 

         He married (2) Pietje Nauta #227, married 24-04-1980 in Hoorn, * 25-01-1941 in Wieringermeer.

 

350.  Willem Frederik van der11 Vuurst #202 (Dirk van der10, Dirk van der9, Cornelis van8 de Vuurst, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 11-03-1940 in Utrecht.

 

         He married Adriaantje Kleijweg #211, married 04-11-1965 in Waddinxveen, * 28-12-1938 in Waddinxveen (daughter of Johannes Kleijweg #1180 and Maria Josephina Zuidam #1181).

 

                             Children:

         479     i.     Doron van12 de Vuurst #212, * 07-06-1968 in Korea, geadopteerd in 1970.

         480     ii.    Remco van de Vuurst #213, * 25-03-1970 in Korea, geadopteerd in 1973.

 

351.  Hendrik van der11 Vuurst #210 (Dirk van der10, Dirk van der9, Cornelis van8 de Vuurst, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 17-09-1942 in Utrecht.

 

         He married Marjanne Pover #219, married 18-08-1966 in Amsterdam, * 28-05-1944 in Amsterdam (daughter of Bertus Pover #1201 and Aorathea Nigtevegt #1202).

 

                             Children:

        + 481     i.     Hans van der12 Vuurst #220 * 23-10-1967.

         482     ii.    Elles van de Vuurst #221, * 17-01-1969 in Baarn.

 

                             She married Michael Rawsthorn #1670.

 

         483     iii.   Mary van de Vuurst #222, * 12-03-1975 in Baarn.

 

352.  Gerrit Willem van11 de Vuurst #204 (Dirk van der10 Vuurst, Dirk van der9, Cornelis van8 de Vuurst, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 13-04-1946 in Baarn.

 

         He married Aaltje Regina Cnossen #207, married 04-11-1965 in Waddinxveen, * 02-03-1946 in Woerden (daughter of Wiebe Pierz Cnossen #1182 and Aaltje ten Hoeve #1183).

 

                             Children:

         484     i.     Alida Talitha van12 de Vuurst #208, * 10-10-1973 in Baarn.

         485     ii.    Gerben Wiebe van de Vuurst #209, * 26-01-1976 in Baarn.

 

357.  Dirk Jan van der11 Vuurst #175 (Jan van der10, Dirk van der9, Cornelis van8 de Vuurst, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 18-02-1947 in Baarn.

 

         He married Afien Loukina van der Zwaan #178, married 03-06-1970 in Soest, * 31-10-1949 in Amsterdam (daughter of Johannes Petrus van der Zwaan #1162 and Hinderhien Zweep #1163).

 

                             Children:

         486     i.     Mariette van12 de Vuurst #179, * 09-12-1976 in Laren.

         487     ii.    Anouk _____ #180, * 21-11-1979 in Eemnes.

 

360.  Johan van der11 Vuurst #197 (Hendrik van der10, Dirk van der9, Cornelis van8 de Vuurst, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 13-04-1959 in Soest.

 

         He married Johanna Antonia Arnolda Trum #214, married 20-10-1982 in Raamsdonkveer, * 11-09-1950 in 's-Hertogenbosch (daughter of Hendrikus Trum #1200 and Catherina den Otter #1199).

 

                             Children:

        + 488     i.     Marcel Edgar van der12 Vuurst #215 * 28-12-1974.

         489     ii.    Stephan van der Vuurst #216, * 18-02-1985 in Raamsdonkveer.

         490     iii.   Michelle van der Vuurst #217, * 18-07-1986 in Raamsdonkveer.

         491     iv.   Linda van der Vuurst #218, * 26-01-1988 in Raamsdonkveer.

 

363.  Alfred van11 de Vuurst #254 (Willem van10, Willempje van9, Willem van8, Willempje van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 17-03-1907 in Osterfeld, † 02-02-1970 in Heerlen.

 

         He married Annegje Bakema #258, married 10-09-1936 in Utrecht, * 06-02-1908 in Uithuizen (daughter of Gabe Bakema #1224 and Annegje van Mansom #1225), † 14-11-1976 in Heerlen.

 

                             Children:

         492     i.     Annegje Rosa van12 de Vuurst #259, * 26-04-1940 in Heerlen.

 

                             She married Loonen _____ #261, married 10-12-1962 in Hasselt (B).

 

         493     ii.    Margaretha Pauline van de Vuurst #260, * 19-01-1946 in Heerlen.

 

                             She married Gerrit Stam #262, married 15-06-1966 in Heerlen, * 03-06-1945 in Heerlen (son of Aart Stam #1226 and Krijntje Blok #1227).

 

364.  Frederik van11 de Vuurst #255 (Willem van10, Willempje van9, Willem van8, Willempje van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 23-05-1914 in Heerlen, † 06-09-2000.

 

         He married (1) Germeintje de Vries #263, married 06-04-1939 in Brunssum, * 22-08-1916 in Oosterhout (daughter of Rients de Vries #1228 and Christina Vellinga #1229).

 

                             Children:

        + 494     i.     Willem Trudo van12 de Vuurst #266 * 21-05-1940.

 

         He married (2) Trijntje Kuiper #264, married 14-04-1949 in Amsterdam, * 08-10-1917 in Amsterdam (daughter of Lourens Kuiper #1230 and Jannetje Bak #1231), † 09-05-1957 in Amsterdam.

 

                             Children:

        + 495     ii.    Laurens Frederik van de Vuurst #275 * 21-02-1951.

 

         He married (3) Theadora van den Burg #265, married 31-07-1958 in Amsterdam, * 02-01-1920 in Amsterdam (daughter of Frederik Agicola van den Burg #1232 and Theadora van den Burg #1233).

 

                             Children:

         496     iii.   Louis Wilhelm van de Vuurst #267, * 06-08-1953 in Amsterdam.

 

                             He married Cornelia Jacoba Alblas #280, married 05-06-1987 in Uithoorn, * 29-09-1963 in Mijdrecht (daughter of Piet Alblas #1240 and Anneke Schrijvers #1241).

 

         497     iv.   Wilma Johanna van de Vuurst #268, * 28-06-1955 in Amsterdam.

         498     v.    Frederik Wilhelm van de Vuurst #269, * 06-09-1963 in Amsterdam.

 

367.  Jan van11 de Vuurst #377 (Jan Tijmen van10, Jan van9, Tijmen van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 05-07-1927 in Amsterdam, † 20-03-1990 in Amsterdam.

 

         He married Johanna Olga Verwoest #378, married 31-08-1956 in Amsterdam, * 12-05-1928 in Amsterdam (daughter of Willem Verwoest #1295 and Anna Olga Lδrm #1296).

 

                             Children:

         499     i.     Anna Olga van12 de vuurst #379, * 04-01-1958 in Amsterdam.

         500     ii.    Maike Josephine van de Vuurst #380, * 07-01-1961 in Amsterdam.

         501     iii.   Marlies van de Vuurst #381, * 11-01-1963 in Amsterdam.

 

                             She married Cornelis Vrooland #382, married 27-06-1985 in Monnikendam, * 02-10-1952 in Monnikendam (son of Cornelis Louis Johannes Vrooland #1297 and Geesje Beets #1298).

 

368.  Tijmen Gerrit van11 de Vuurst #384 (Gerrit van10, Jan van9, Tijmen van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 26-04-1946 in Amsterdam.

 

         He married Ingrid Jean Gallandat Huet #385, married 01-09-1979 in Heemstede, * 11-09-1949 in Naarden (daughter of Gedron Gallandat Huet #1303 and Jean Margaret Seeck #1304).

 

                             Children:

         502     i.     Stephanie Elisabeth van12 de Vuurst #386, * 03-07-1982 in 's-Gravenhage.

         503     ii.    Frederik Tijmen van de Vuurst #387, * 22-09-1983 in 's-Gravenhage.

         504     iii.   Alexandra Margaret Jacoba van de Vuurst #388, * 30-04-1985 in 's-Gravenhage.

 

370.  John Donald van11 de Vuurst #2321 (Johan Tijmen van10, Henderik Wilhelmus van9, Tijmen van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 09-06-1931 in Detroit, Michigan USA, † 16-12-2007 in Germantown, Tennessee USA.

 

         He married Louise Mary Acchione #1897, married 24-08-1957 in Detroit, Michigan USA, * 06-06-1937 in Detroit, Michigan USA (daughter of Carmine Loreto Acchione #1928 and Elmerilda Ann Urbano #1929).

 

                             Children:

        + 505     i.     Robert Donald van12 de Vuurst #1898 * 05-05-1961.

        + 506     ii.    Paul Donald van de Vuurst #1900 * 16-11-1963.

        + 507     iii.   James Donald van de Vuurst #1914 * 29-01-1968.

         508     iv.   Steven Donald van de Vuurst #1921, * 13-08-1962 in Detroit, Wayne, Michigan USA, † 14-08-1962 in Detroit, Wayne, Michigan USA.

 

373.  Abraham van11 de Vuurst #424 (Jan van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 28-09-1922 in Bunschoten.

 

         He married Jannetje de Harder #431, married 10-06-1949 in Bunschoten, * 18-04-1923 in Bunschoten.

 

                             Children:

         509     i.     Evertje van12 de Vuurst #432, * 26-07-1950 in Bunschoten.

 

                             She married Arian de Graaf #438, married 06-07-1983 in Bunschoten, * 27-01-1953 in Bunschoten (son of Jan de Graaf #1334 and Grietje de Graaf #1335).

 

        + 510     ii.    Jacob van de Vuurst #433 * 07-08-1951.

        + 511     iii.   Hendrik van de Vuurst #434 * 27-08-1953.

        + 512     iv.   Jan van de Vuurst #435 * 26-03-1957.

         513     v.    Lammetje Machteldje van de Vuurst #436, * 09-11-1961 in Bunschoten.

 

                             She married Gerrit Koelewijn #439, married 18-05-1983 in Bunschoten, * 26-12-1960 in Bunschoten (son of Lubbert Koelewijn #1337 and Cuinera Vastenhouw #1336).

 

         514     vi.   Wouterus van de Vuurst #437, * 10-06-1965 in Bunschoten.

 

375.  Arian van11 de Vuurst #426 (Jan van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 01-09-1926 in Bunschoten.

 

         He married Aaltje de Graaf #451, married 24-02-1955 in Bunschoten, * 09-04-1927 in Spakenburg (daughter of Julianus de Graaf #1344 and Cornelia Zwaan #1345).

 

                             Children:

         515     i.     Evertje van12 de Vuurst #452, * 06-06-1957 in Bunschoten.

 

                             She married Johan Caspar Tap #1346, married 10-09-1986 in Bunschoten, * 11-03-1950 in Amersfoort (son of Berend Tap #1347 and Anna Matta Johanna van Gent #1348).

 

         516     ii.    Julianus van de Vuurst #453, * 06-08-1961 in Bunschoten.

         517     iii.   Jan van de Vuurst #454, * 30-05-1967 in Bunschoten.

 

376.  Pieter Gosewijn van11 de Vuurst #427 (Jan van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 24-07-1928 in Bunschoten.

 

         He married Rikje Ruizendaal #455, married 07-05-1958 in Bunschoten, * 11-01-1929 in Spakenburg (daughter of Cornelis Ruizendaal #1349 and Hendrikje de graaf #1350).

 

                             Children:

         518     i.     Evertje van12 de Vuurst #456, * 30-09-1960 in Bunschoten.

         519     ii.    Jan Cornelis van de vuurst #457, * 04-02-1963 in Bunschoten.

 

378.  Jacob van11 de Vuurst #429 (Jan van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 31-01-1938 in Bunschoten.

 

         He married Geertje Hartog #507, married 24-02-1960 in Bunschoten, * 14-11-1937 in Spakenburg (daughter of Bart Hartog #1387 and Geertje van Diermen #1388).

 

                             Children:

         520     i.     Evertje van12 de Vuurst #508, * 24-06-1960 in Bunschoten.

 

                             She married Cornelis Johannes de Koning #510, married 15-06-1983 in Bunschoten, * 20-01-1958 in Groningen (son of Adriaan de Koning #1389 and Dirkje Wind #1390).

 

         521     ii.    Geertje van de vuurst #509, * 18-03-1963 in Bunschoten.

 

384.  Jacob van11 de Vuurst #464 (Pieter Gosewijn van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 30-10-1932 in Bunschoten.

 

         He married Willempje Koelewijn #476, married 16-03-1956 in Bunschoten, * 13-07-1943 in Buschoten (daughter of Bart Koelewijn #1361 and Evertje Heek #1362).

 

                             Children:

         522     i.     Janny van12 de Vuurst #477, * 03-07-1956 in Bunschoten.

 

                             She married Jan van de Groep #481, married 09-12-1975 in Bunschoten, * 17-09-1957 in Bunschoten (son of Jan van de Groep #1363 and Gerritje Goudsbloem #1364).

 

        + 523     ii.    Bart van de Vuurst #478 * 01-03-1958.

         524     iii.   Evertje van de Vuurst #479, * 06-07-1963 in Bunschoten.

 

                             She married Jacob Veldhuizen #482, married 23-01-1986 in Bunschoten, * 14-03-1962 in Bunschoten (son of Jan Veldhuizen #1365 and Grietje Duist #1366).

 

         525     iv.   Reintje van de Vuurst #480, * 03-08-1969 in Bunschoten.

 

387.  Jan van11 de Vuurst #467 (Pieter Gosewijn van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 06-07-1938 in Bunschoten.

 

         He married Evertje Hop #500, married 06-07-1965 in Bunschoten, * 06-09-1941 in Bunschoten (daughter of Jacob Hop #1383 and Mengdje van de Geest #1384).

 

                             Children:

         526     i.     Jannetje van12 de Vuurst #501, * 12-06-1966 in Bunschoten.

         527     ii.    Jacob Jan van de Vuurst #502, * 15-06-1970 in Bunschoten.

 

391.  Rutger van11 de Vuurst #471 (Pieter Gosewijn van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 31-12-1945 in Bunschoten.

 

         He married Maria Beekhuis #503, married 07-06-1968 in Bunschoten, * 18-05-1952 in Amersfoort (daughter of Jacob Beekhuis #1385 and Hendrikje Duijst #1386).

 

                             Children:

         528     i.     Pieter Gosewijn van12 de Vuurst #504, * 19-10-1968 in Bunschoten.

         529     ii.    Hendrikje Maria #505, * 28-09-1971 in Bunschoten.

         530     iii.   Geertje Jannetje van de Vuurst #506, * 31-05-1979 in Bunschoten.

 

393.  Aart van11 de Vuurst #528 (Hendrik van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 28-12-1938 in Bunschoten.

 

         He married Aaltje van de Groep #544, married 28-06-1962 in Bunschoten, * 07-03-1941 in Bunschoten (daughter of Alexander van de Groep #1417 and Hendrikje Malestein #1418).

 

                             Children:

        + 531     i.     Alexander van12 de Vuurst #545 * 23-12-1962.

         532     ii.    Hendrik van de Vuurst #546, * 16-11-1963 in Bunschoten.

 

                             He married Gwenda Princilla de Graaf #550, married 09-01-1987 in Bunschoten, * 06-08-1965 in Bunschoten (daughter of Word de Graaf #1419 and Maria Petronella Meijlis #1420).

 

         533     iii.   Henriette Alexandra van de Vuurst #547, * 18-12-1965 in Bunschoten.

         534     iv.   Aart Eduard van de Vuurst #548, * 09-06-1970 in Bunschoten.

         535     v.    Aafke Diana van de Vuurst #549, * 21-02-1972 in Bunschoten.

 

394.  Rutger van11 de Vuurst #529 (Hendrik van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 09-04-1940 in Bunschoten, † 24-6-2003 in Delfzijl.

 

         He married Jantje Imke Veltman #551, married 08-12-1972 in Ruischerbrug, * 13-06-1949 in Groningen (daughter of Jan Veltman #1421 and Imke Haitsma #1422).

 

                             Children:

        + 536     i.     Imke Douwina van12 de Vuurst #552 * 24-12-1973.

        + 537     ii.    Hendrik Jan douwe van de Vuurst #553 * 14-08-1975.

        + 538     iii.   Ciska Roefina van de Vuurst #554 * 07-02-1979.

         539     iv.   Aafke Christina van de Vuurst #555, * 06-05-1981 in Overschild (Gem. Slochteren).

        + 540     v.    Reinie Jeanette van de Vuurst #556 * 25-10-1983.

 

399.  Pieter Gosewijn van11 de Vuurst #534 (Hendrik van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 10-09-1948 in Bunschoten.

 

         He married Geertje Maria van de Bos #558, married 12-02-1970 in Bunschoten, * 10-12-1949 in Bunschoten (daughter of Jacob van de Bos #1425 and Annetje Koelewijn #1426).

 

                             Children:

         541     i.     Aafke Douwina van12 de Vuurst #559, * 15-01-1972 in Bunschoten.

        + 542     ii.    Jacob Rikkert (Jeffrey) van de Vuurst #560 * 02-10-1974.

         543     iii.   Annetje van de Vuurst #561, * 03-11-1981 in Bunschoten.

 

400.  Lammert van11 de Vuurst #535 (Hendrik van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 24-01-1951 in Bunschoten.

 

         He married Johanna de Koning #562, married 24-01-1976 in Leek, * 04-03-1948 in Groningen (daughter of Cornelis Johannes de Koning #1427 and Maria Cornelia Meima #1428).

 

                             Children:

         544     i.     Johanna Maria van12 de Vuurst #563, * 25-09-1977 in Leek.

         545     ii.    Elisabeth van de Vuurst #564, * 19-01-1981 in Leek.

 

402.  Klaas van11 de Vuurst #537 (Hendrik van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 16-12-1954 in Bunschoten.

 

         He married (1) Aaltje Jeltje Snip #565, married 09-02-1979 in Roden, * 09-09-1954 in Oldehove (daughter of Berend Snip #1429 and Tekela Ebbinge #1430).

 

                             Children:

        + 546     i.     Vincent Lukas Berend van12 de Vuurst #566 * 07-05-1972.

        + 547     ii.    Sebastian Berend Lukas van de Vuurst #567 * 30-04-1975.

         548     iii.   Jurjen Jan van de Vuurst #568, * 08-06-1981 in Groningen.

 

                             He married Eva Jacoba Doekes #1967, married 9-12-2003, * 8--4--1979 in Delfzijl.

 

 

        

         He married (2) Gerharda Willemina Bijker #1955, married 11-05-1989 in Groningen, * 17-5-1957.

 

                             Children:

         549     iv.   Johannes Hendrik Hielke van de Vuurst #1956, * 13-9-1992 in Groningen.

        + 550     v.    Petra Delies #1957 * 17-05-1977.

        + 551     vi.   Ferdi Delies #1958 * 13-9-1980.

         552     vii.  Martijn Delies #1959, * 14-12-1981 in Groningen.

 

                             He married Janita Marieke Hamstra #1985, married 02-09-2004 in Zuidhoorn, * 05-07-1983 in Groningen.

 

405.  Hendrik van11 de Vuurst #483 (Jacob van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 16-03-1932 in Bunschoten.

 

         He married (1) Jacoba aleida de Graaf #484, married 23-12-1959 in Bunschoten, * 10-03-1934 in Bunschoten (daughter of Klaas de Graaf #1367 and Neeltje Muijs #1368), † 15-11-1968 in Bunschoten.

 

                             Children:

         553     i.     Neeltje Jacoba van12 de Vuurst #485, * 27-09-1960 in Bunschoten.

 

                             She married Rutger Koelewijn #1369, married 21-11-1970 in Bunschoten, * 11-09-1956 in Bunschoten (son of Hendrik Koelewijn #1370 and Maria Beukers #1371).

 

         554     ii.    Klaas Hendrik van de Vuurst #486, * 04-05-1966 in Bunschoten.

 

         He married (2) Aaltje ter Haar #487, married 22-07-1970 in Bunschoten, * 16-12-1943 in Bunschoten (daughter of Roelof ter Haar #1372 and Reintje van Halteren #1373).

 

                             Children:

        + 555     iii.   Roelof Willem van de Vuurst #488 * 27-07-1972.

         556     iv.   Jacob van de Vuurst #489, * 15-10-1980 in Bunschoten.

         557     v.    Renι van de Vuurst #490, * 02-09-1983 in Bunschoten.

 

406.  Jan van11 de Vuurst #491 (Jacob van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 17-07-1935 in Bunschoten.

 

         He married Femmigje Bos #492, married 20-05-1959 in Bunschoten, * 22-05-1940 in Bunschoten (daughter of Lubbert Bos #1374 and Jannetje Berendse #1375).

 

                             Children:

         558     i.     Jacob van12 de Vuurst #493, * 04-10-1959 in Bunschoten.

 

                             He married Aartje Beukers #497, married 10-06-1987 in Bunschoten, * 11-09-1959 in Bunschoten (daughter of Hendrik Beukers #1379 and Woutertje Hereveling #1380).

 

         559     ii.    Jannetje van de Vuurst #494, * 02-12-1960 in Bunschoten.

 

                             She married Rutger Beukers #1376, married 16-06-1982 in Bunschoten, * 17-04-1959 in Bunschoten (son of Douwe Beukers #1377 and Geertje Heijnen #1378).

 

         560     iii.   Neeltje Regina van de Vuurst #495, * 26-11-1966 in Bunschoten.

         561     iv.   Herremijntje Reiniera van de Vuurst #496, * 11-05-1974 in Bunschoten.

 

409.  Arian van11 de Vuurst #443 (Jacob van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 08-01-1943 in Bunschoten.

 

         He married Hilletje Schaap #444, married 18-11-1965 in Bunschoten, * 01-02-1944 in Bunschoten (daughter of Harmen Schaap #1341 and Mengsje Schaap #1340).

 

                             Children:

         562     i.     Neeltje van12 de Vuurst #445, * 18-04-1966 in Bunschoten.

 

                             She married Willem Jelle van de Groep #450, married 31-01-1986 in Bunschoten, * 14-10-1966 in Zeist (son of Peter Frans van de Groep #1342 and Hendrika Jantiena Tempelman #1343).

 

         563     ii.    Harmen van de Vuurst #446, * 23-09-1967 in Bunschoten.

         564     iii.   Mengsje van de Vuurst #447, * 08-02-1969 in Bunschoten.

         565     iv.   Jacob Jan van de Vuurst #448, * 09-05-1976 in Bunschoten.

         566     v.    Reinata van de Vuurst #449, * 25-10-1978 in Bunschoten.

 

410.  Dirk van11 de Vuurst #319 (Tijmen van10, Dirk van9, Tijmen van8, Dirk van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 07-11-1929 in Amersfoort.

 

         He married Aartje Sophia de Gans #324, married 28-01-1953 in Amersfoort, * 04-07-1931 in Amersfoort (daughter of Willem de Gans #1263 and Cornelia Johanna van Lunteren #1264).

 

                             Children:

         567     i.     Cornelia Johanna van12 de vuurst #325, * 03-12-1959 in Amersfoort.

 

                             She married Willem van Wessem #326, married 11-12-1980 in Amersfoort, * 04-10-1958 in Amersfoort (son of Gerard Pieter van Wessem #1265 and Cornelia Huizenveld #1266).

 

411.  Tijmen Anton van11 de Vuurst #320 (Tijmen van10, Dirk van9, Tijmen van8, Dirk van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 29-12-1935 in Amersfoort.

 

         He married Petronella Hendrika J. van Burgsteden #327, married 29-08-1969 in Amersfoort, * 04-09-1947 in Ermelo (daughter of Johannes Burgsteden #1267 and Maria de Wit #1268).

 

                             Children:

         568     i.     John van12 de Vuurst #328, * 11-07-1970 in Amersfoort.

         569     ii.    Ronald van de Vuurst #329, * 13-07-1973 in Amersfoort.

 

414.  Dirk van11 de Vuurst #331 (Evert van10, Dirk van9, Tijmen van8, Dirk van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 28-01-1931 in Hoevelaken, † 14-03-1985 in Hoevelaken.

 

         He married Evertje Zwarts #333, married 29-09-1955 in Hoevelaken, * 15-06-1933 in Stoutenburg (daughter of Hendrik Zwarts #1271 and Jannetje van Egdom #1272).

 

                             Children:

        + 570     i.     Evert van12 de Vuurst #334 * 24-04-1957.

         571     ii.    Hendrik van de Vuurst #335, * 29-06-1961 in Hoevelaken.

 

                             He married Margaretha Sophia Maria van Esbert #340, married 23-05-1984 in Hoevelaken, * 03-04-1963 in Haarlem (daughter of Herman van Esbert #1275 and Annigje Kiekenbos #1276).

 

         572     iii.   Catrijna Jeanette Evelien van de Vuurst #336, * 08-09-1966 in Hoevelaken, † 10-04-1969 in Hoevelaken.

         573     iv.   Eduard van de Vuurst #337, * 06-08-1970 in Hoevelaken.

 

416.  Willem van der11 Vuurst #656 (Jan van der10, Willem van der9, Tijmen van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 31-12-1943 in Amsterdam.

 

         He married Ulrike Hansen #659, married 11-10-1966 in Landsmeer, * 16-05-1941 in Niebull (D) (daughter of Julius Hansen #1509 and Louise Fick #1510).

 

                             Children:

         574     i.     Brigitte van der12 Vuurst #660, * 15-01-1974 in Enschede.

        + 575     ii.    Arno van der Vuurst #661 * 28-10-1978.

 

419.  Albert van der11 Vuurst #627 (Tijmen van der10, Jan van der9, Tijmen van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 03-10-1925 in Oud-Loosdrecht.

         Albert emigreerde in december 1949 naar Australie.

 

         He married Dorothy June Edwards #632, married 28-11-1953 in Adelaide, South West Australie, * 01-06-1925 in Pinnaroo South West (daughter of Eric Milton Edwards #1482 and Louie Evelyn Harfield #1483).

 

                             Children:

        + 576     i.     John Elbert van der12 Vuurst #634 * 03-06-1955.

         577     ii.    Milton tyme van der Vuurst #633, * 16-08-1957 in Carnaroon (AU).

 

421.  Jan van der11 Vuurst #629 (Tijmen van der10, Jan van der9, Tijmen van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 06-11-1932 in Hilversum.

 

         He married Johanna van Diessen #638, married 05-09-1956 in Hilversum, * 27-08-1935 in Hilversum (daughter of Johannes van Diessen #1489 and Wijntje de Groot #1490).

 

                             Children:

         578     i.     Alice van der12 Vuurst #639, * 01-06-1957 in Hilversum.

 

                             She married Huig Vogelenzang #642, married 09-06-1976 in Breda, * 07-05-1956 in Breda.

 

        + 579     ii.    Johannes van der Vuurst #640 * 23-10-1959.

         580     iii.   Ingrid van der Vuurst #641, * 14-05-1965 in Hilversum.

 

                             She married Rudy Gerardus Bernardus Schouten #643, married 02-11-1984 in Breda, * 01-12-1961 in Breda (son of Meindert Schouten #1493 and Geertruida Jacoba Visser #1494).

 

424.  Jan van der11 Vuurst #617 (Antoon van der10, Jan van der9, Tijmen van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 25-01-1944 in Hilversum, † 02-05-1975 in Winschoten.

 

         He married Jeltje Bergsma #622, married 13-12-1967 in Watergraafsmeer, * 27-05-1944 in Leeuwarderadeel (daughter of Riemer Bergsma #1474 and Aaltje de Vries #1475).

 

                             Children:

         581     i.     Hugo Anton Eduard van der12 Vuurst #623, * 12-10-1968 in Hilversum.

         582     ii.    Chantal Antoinette van der Vuurst #624, * 21-05-1972 in Hilversum.

         583     iii.   Jan Mertijn van der Vuurst #1681, * 03-12-1975 in Hilversum.

 

                             He married Suzanna Mathilde Aalderink #1682, married 31-05-2002, * 13-02-1976 (daughter of Johannes Aalderink #1693 and Geertje Ensing #1694).

 

427.  Willem Hendrik van der11 Vuurst #684 (Hendrik Willem van der10, Willem van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 26-09-1931 in Wormer, † 22-01-1988 in Wormer.

 

         He married Hendrika Hφlsken #688, married 13-11-1969 in Wormer, * 12-10-1933 in 's-Hertogenbosch (daughter of Theodorus Hφlsken #1526 and Johanna Petronella de Kok #1525).

 

                             Children:

         584     i.     Manfred Hendrik Willem van der12 Vuurst #689, * 23-06-1971 in Wormer.

 

428.  Frans van der11 Vuurst #685 (Hendrik Willem van der10, Willem van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 13-06-1940 in Wormer.

 

         He married Cato Jonkman #690, married 16-03-1966 in Wormer, * 16-03-1946 in Bovenkarspel (daughter of Klaas Jonkman #1527 and Kato Nannings #1528).

 

                             Children:

         585     i.     rosalinde van der12 Vuurst #691, * 18-05-1971 in Wormer.

 

443.  Robertus Marinus van der11 Vuurst #724 (Herman Anton van der10, Willem van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 30-03-1947 in Hoorn.

 

         He married Irene Marian de Hart #730, married 29-04-1969 in Hoorn, * 04-10-1949 in Schoorl (daughter of Jacob de Hart #1563 and Greetje Koelemij #1564).

 

                             Children:

         586     i.     Sandy Evelyn van der12 Vuurst #731, * 31-07-1971 in Hoorn.

         587     ii.    Danny Edgar van der Vuurst #732, * 01-09-1973 in Hoorn.

 

444.  Herman Anton van der11 Vuurst #725 (Herman Anton van der10, Willem van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 10-09-1951 in Hoorn.

 

         He married Petronella Catharina Maria Bijman #733, married 14-04-1976 in Wognum, * 23-03-1954 in Wognum (daughter of Petrus Simon Bijman #1565 and Geertruida Catherina Pater #1566).

 

                             Children:

         588     i.     Ron van der12 Vuurst #734, * 15-01-1987 in Wognum.

 

445.  John van der11 Vuurst #726 (Herman Anton van der10, Willem van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 21-12-1953 in Hoorn.

 

         He married Johanna Elizabeth Andeweg #735, married 14-11-1978 in Hoorn, * 04-05-1955 in Hoorn (daughter of Arie Andeweg #1567 and Helena van Heck #1568).

 

                             Children:

         589     i.     Sharon van der12 Vuurst #736, * 05-05-1979 in Hoorn.

         590     ii.    Rosalie van der Vuurst #737, * 06-02-1981 in Hoorn.

         591     iii.   Laurens van der Vuurst #738, * 24-05-1984 in Hoorn.

 

446.  Renι van der11 Vuurst #727 (Herman Anton van der10, Willem van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 22-02-1959 in Hoorn.

 

         He married Mirjam Wilma Corbijn #728, married 18-08-1983 in Hoorn, * 21-06-1962 in Hoorn (daughter of Willem Corbijn #1555 and Maggeltje van Herk #1556).

 

                             Children:

         592     i.     Ralph van der12 Vuurst #729, * 17-04-1986 in Hoorn.

 

447.  Hendrik van der11 Vuurst #759 (Hendrik van der10, Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 20-07-1935 in Amsterdam.

 

         He married Eugenia Louisa Antonetta van Laar #767, married 05-07-1960 in Amsterdam, * 15-03-1936 in Amsterdam (daughter of Emeri van Laar #1599 and Alma Maria Emma Erpelink #1600).

 

                             Children:

        + 593     i.     Emeri Hendrikus van der12 Vuurst #768 * 08-07-1961.

        + 594     ii.    Jaqueline Alma Margaretha van der Vuurst #769 * 10-07-1963.

        + 595     iii.   Marcus Johannes van der Vuurst #770 * 08-12-1969.

 

449.  Gerardus Hendrik L. van der11 Vuurst #761 (Hendrik van der10, Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 15-01-1938 in Amsterdam.

 

         He married Elsje de Jong #774, married 16 Jul 1963 in Amsterdam, * 30 Jul 1942 in Amsterdam (daughter of Fimme de Jong #1603 and Elsje Hovemann #1604).

 

                             Children:

        + 596     i.     Anita van der12 Vuurst #775 * 25-12-1965.

        + 597     ii.    Mirjam van der Vuurst #776 * 11-02-1969.

 

450.  Johannes Maria van der11 Vuurst #762 (Hendrik van der10, Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 14-03-1939 in Amsterdam.

 

         He married Elisabeth Johanna M. van der Kroon #778, married 28-09-1961 in Amsterdam, * 03-04-1940 in Amsterdam (daughter of Theodorus van der Kroon #1608 and Margaretha Wegbrands #1607).

 

                             Children:

        + 598     i.     Margaretha Johanna Jacoba Maria van der12 Vuurst #779 * 10-10-1962.

         599     ii.    Robertus Johannes M van der Vuurst #780, * 15-05-1966 in Amsterdam, † 7 Jan 2009.

 

451.  Margaretha Johanna Jacoba Maria van der11 Vuurst #763 (Hendrik van der10, Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 01-04-1941 in Amsterdam.

 

         She married Petrus Adrianus Bakker #1596, married 21-07-1964 in Amsterdam, * 03-04-1942 in Heiloo (son of Nicolaas Bakker #1597 and Maria Zonneveld #1598), † 28 Apr 2010.

 

                             Children:

        + 600     i.     Antonius Petrus12 Bakker #2344 * 5 Dec 1965.

        + 601     ii.    Petrus Adrianus Bakker #2348 * 19 Apr 1968.

 

452.  Leonardus Theodorus van der11 Vuurst #764 (Hendrik van der10, Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 03-09-1942 in Amsterdam.

 

         He married Maria Leonie Dekker #781, married 25-10-1966 in Hoofddorp, * 01-06-1941 in Amsterdam (daughter of Pieter coenraad Dekker #1609 and Augusta Paulina van Oudenaart #1610).

 

                             Children:

        + 602     i.     Caroline Paulina van der12 Vuurst #782 * 01-11-1968.

        + 603     ii.    Yvonne Nicoline van der Vuurst #783 * 28-11-1969.

 

453.  Willibrordus Bonifacius Maria van der11 Vuurst #765 (Hendrik van der10, Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 19-02-1944 in Amsterdam.

 

         He married Johanna Maria Heesakkers #784, married 23 Nov 1966 in Amsterdam, * 16-02-1945 in Eindhoven (daughter of Johannes Cornelius Heesakkers #1611 and Helena Wilhelmina Holswilder #1612).

 

                             Children:

         604     i.     Karin van der12 Vuurst #785, * 29-07-1968 in Amsterdam.

        + 605     ii.    Astrid van der Vuurst #786 * 13-10-1970.

         606     iii.   Edwin van der Vuurst #787, * 13-10-1970 in Amsterdam.

 

455.  Johannes Wilhelmus van der11 Vuurst #748 (Johannes Wilhelmus van der10, Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 25-09-1947 in Amsterdam.

 

         He married Lambertha Adelaida Geraldina Hooibrink #754, married 11-12-1969 in Amstelveen, * 21-06-1947 in Amstelveen (daughter of Gerrit Jan Hooibrink #1136 and Petronella Joostina Adelaοda Louwerens #1137).

 

                             Children:

        + 607     i.     Johannes Wilhelmus van der12 Vuurst #755 * 17-03-1971.

        + 608     ii.    Myra Marianne van der Vuurst #756 * 28-01-1974.

 

457.  Eduard Rudolf van der11 Vuurst #750 (Johannes Wilhelmus van der10, Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 08-09-1952 in Diemen.

 

         He married Wilma van der Pol #752, married 28-06-1996 in Nieuwveen, * 25-01-1963 (daughter of Willem Nicolaas van der Pol #1810 and Jacoba Petronella Rietveld #1811).

 

                             Children:

         609     i.     Koen van der12 Vuurst #753, * 10-03-1997 in Nieuwveen.

         610     ii.    Tim van der Vuurst #1809, * 28-07-2001 in Nieuwveen.

 

458.  Johanna Ida van der11 Vuurst #751 (Johannes Wilhelmus van der10, Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 03-12-1960 in Amstelveen.

 

         She married (1) Hendricus Vis #1592, married 1981 in Amstelveen.

 

                             Children:

         611     i.     Michael Alexander12 Mul #1812, * 19-06-1981 in Amstelveen.

 

 

         612     ii.    Leonie Mul #1813, * 28-03-1984 in Amstelveen.

 

         She married (2) Robert Jan Mul #1593, married 21-09-1987 in Amstelveen, * 08-01-1965.

 

 

Generation Twelve

 

463.  Robert Gerhard12 Lambeek #1710 (Klazinus (Klaas) Gerrit11, Klazina Hermina van10 de Vuurst, Jan van9, Dirkje van8, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1).

 

         He married Wilna v.d. Sande #1711.

 

                             Children:

         613     i.     Brenda13 Lambeek #1712.

         614     ii.    Jennifer Lambeek #1713.

 

464.  Eduard Andrι (Ed)12 Lambeek #1714 (Klazinus (Klaas) Gerrit11, Klazina Hermina van10 de Vuurst, Jan van9, Dirkje van8, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1).

 

         He married Shirley Towsend #1715.

 

                             Children:

         615     i.     Sophie13 Lambeek #1716.

         616     ii.    Jordan Lambeek #1717.

         617     iii.   Jessica Lambeek #1718.

 

465.  Pieter Johan Frederik (Fred)12 Lambeek #1719 (Klazinus (Klaas) Gerrit11, Klazina Hermina van10 de Vuurst, Jan van9, Dirkje van8, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 14-Nov-1961 in Amsterdam.

 

         He married Sharon Coulter #1720, married 23-Jun-1984 in Amsterdam.

 

                             Children:

         618     i.     Kirsty13 Lambeek #1721.

         619     ii.    Amy Lambeek #1722.

 

466.  Josι Caroline12 Lambeek #1723 (Klazinus (Klaas) Gerrit11, Klazina Hermina van10 de Vuurst, Jan van9, Dirkje van8, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1).

 

         She married Sjors Schol #1724.

 

                             Children:

         620     i.     Roxanne Esmeralda13 Schol #1725.

 

467.  Paul12 Lambeek #1726 (Klazinus (Klaas) Gerrit11, Klazina Hermina van10 de Vuurst, Jan van9, Dirkje van8, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1).

 

         He married Carin Groen #1727.

 

                             Children:

         621     i.     Floortje13 Lambeek #1728.

         622     ii.    Bibi Lambeek #1729.

 

468.  Pieter Johan Frederik12 Lambeek #1760 (Klazinus (Klaas) Gerrit11, Klazina Hermina van10 de Vuurst, Jan van9, Dirkje van8, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1).

 

         He married Juliana Catherina de Haan #1761, married in Groningen.

 

                             Children:

         623     i.     Frank frederik Jan13 Lambeek #1762.

         624     ii.    Janine Lambeek #1763.

 

472.  Zwaantje Uiltje Hannie12 Lambeek #1737 (Jan11, Klazina Hermina van10 de Vuurst, Jan van9, Dirkje van8, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 21-09-1956 in Schiermonnikoog.

 

         She married Dick de Jonge #1755, married 12-03-1976 in Groningen, * 25-Feb-1952 in Groningen.

 

                             Children:

         625     i.     Ellen13 de Jonge #1756.

         626     ii.    Maaike de Jonge #1757.

 

476.  Dirk van12 de Vuurst #224 (Dirk van der11 vuurst, Dirk van der10, Dirk van der9, Cornelis van8 de Vuurst, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 20-04-1964 in Baarn.

 

         He married Irene Catharina Maria Kieftenburg #228, married 22-04-1991 in Noorder-Koggenland, * 20-09-1968 in Hoorn (daughter of Cornelis Johannes Kieftenburg #1205 and Margaretha Maria van Ophem #1206).

 

                             Children:

         627     i.     Tim van der13 Vuurst #2315, * 12-01-1994 in Baarn.

         628     ii.    Leonie van der Vuurst #2316, * 15-01-1998 in Baarn.

         629     iii.   Bob van der Vuurst #2317, * 01-04-2002 in Baarn.

 

481.  Hans van der12 Vuurst #220 (Hendrik van der11, Dirk van der10, Dirk van der9, Cornelis van8 de Vuurst, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 23-10-1967 in Baarn.

 

         He married Maria Alberta Johanna Louwers #1665, married 16-12-1995 in Nijmegen, * 08-01-1968 in Nijmegen.

 

                             Children:

         630     i.     David Petrus van der13 Vuurst #1666, * 07-06-1996 in Sittard.

         631     ii.    Noah Johannes van der Vuurst #1667, * 07-05-1999 in Nieuwegein.

         632     iii.   Nathan Mariano van der Vuurst #1668, * 01-07-2001 in Utrecht.

         633     iv.   Bjφrn Antonio van der Vuurst #1669, * 01-07-2001 in Utrecht.

 

488.  Marcel Edgar van der12 Vuurst #215 (Johan van der11, Hendrik van der10, Dirk van der9, Cornelis van8 de Vuurst, Dirk van7, Henderic Jansz. van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 28-12-1974 in Windsor / Canada.

 

         He married Geertruide Helena Maria Kuijsten #1814, married 11-12-1998 in Kaatsheuvel, * 19-05-1975 in Waalwijk (daughter of Dick Kuijsten #1815 and Riet Prinsen #1816).

 

                             Children:

         634     i.     Tygo van der13 Vuurst #1953, * 11-02-2004 in Tilburg.

         635     ii.    Emy van der Vuurst #2291, * 30-12-2006 in Tilburg.

 

494.  Willem Trudo van12 de Vuurst #266 (Frederik van11, Willem van10, Willempje van9, Willem van8, Willempje van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 21-05-1940 in Brunssum.

 

         He married Elsje Poldner #270, married 19-12-1962 in Amsterdam, * 13-03-1941 in Amsterdam (daughter of Lois Poldner #1234 and Anna van de Werff #1235).

 

                             Children:

        + 636     i.     Eleonora Sylvia Patricia van13 de Vuurst #271 * 06-07-1964.

         637     ii.    Claudia Constance #272, * 11-03-1967 in Den Helder.

        + 638     iii.   Cynthia bianca van de Vuurst #273 * 23-04-1968.

 

495.  Laurens Frederik van12 de Vuurst #275 (Frederik van11, Willem van10, Willempje van9, Willem van8, Willempje van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 21-02-1951 in Amsterdam.

 

         He married Elsina van Klinken #276, married 16-04-1971 in Uithoorn, * 21-10-1952 in Amsterdam (daughter of Klaas van Klinken #1238 and Catharina Fransina Eijgenhuisen #1239).

 

                             Children:

         639     i.     Elsina Saskia van13 de Vuurst #277, * 21-04-1973 in Uithoorn.

         640     ii.    Laurens Barry van de Vuurst #278, * 08-07-1975 in Uithoorn.

         641     iii.   Nande Diana van de Vuurst #279, * 13-06-1978 in Uithoorn.

 

505.  Robert Donald van12 de Vuurst #1898 (John Donald van11, Johan Tijmen van10, Henderik Wilhelmus van9, Tijmen van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 05-05-1961 in Detroit, Michigan USA.

 

         He married Vicky Melinda Todd #1899, married 10-11-1996 in Gatlinburg, Tennessee USA, * 17-02-1959 in Maryville, Tennessee USA (daughter of Jesse Todd, Jr. #1906 and Ruby Lee Hipps #1907).

 

                             Children:

         642     i.     Jessica Blair van13 de Vuurst #1908, * 22-03-1986 in Memphis, Shelby, Tennessee USA.

         643     ii.    Victoria Paige van de Vuurst #1909, * 03-05-1994 in Johnson City, Washington, Tennessee USA.

 

506.  Paul Donald van12 de Vuurst #1900 (John Donald van11, Johan Tijmen van10, Henderik Wilhelmus van9, Tijmen van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 16-11-1963 in Detroit, Michigan USA.

 

         He married Cheryl Green #1901, married 01-01-2011 in Germantown, Tennessee USA, * 25-09-1957 in Germantown, Tennessee USA.

 

                             Children:

         644     i.     Christine Elise van13 de Vuurst #1912, * 05-02-1997 in Memphis, Shelby, Tennessee USA.

         645     ii.    Carolyn Ivy van de Vuurst #1913, * 05-02-1997 in Memphis, Shelby, Tennessee USA.

 

507.  James Donald van12 de Vuurst #1914 (John Donald van11, Johan Tijmen van10, Henderik Wilhelmus van9, Tijmen van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 29-01-1968 in Detroit, Michigan USA.

 

         He married Pamela Marie Howell #1915, married 21-07-1990 in Memphis, Tennessee USA, * 18-06-1968 in Memphis, Tennessee USA (daughter of Gary James Howell #1916 and Betty Jeanne Marshall #1917).

 

                             Children:

         646     i.     Nicole Elizabeth van13 de Vuurst #1918, * 22-09-1993 in Memphis, Shelby, Tennessee USA.

         647     ii.    James Andrew van de Vuurst #1919, * 14-05-1996 in Memphis, Shelby, Tennessee USA.

         648     iii.   Mary Margaret van de Vuurst #1920, * 19-04-1999 in Memphis, Shelby, Tennessee USA.

 

510.  Jacob van12 de Vuurst #433 (Abraham van11, Jan van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 07-08-1951 in Bunschoten.

 

         He married Willemijntje Koelewijn #440, married 15-04-1971 in Bunschoten, * 31-03-1952 in Bunschoten (daughter of Wouter Koelewijn #1338 and Elbertje Schaap #1339).

 

                             Children:

         649     i.     Abraham van13 de Vuurst #441, * 17-08-1971 in Bunschoten.

         650     ii.    Elbertje van de Vuurst #442, * 31-12-1975 in Bunschoten.

 

511.  Hendrik van12 de Vuurst #434 (Abraham van11, Jan van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 27-08-1953 in Bunschoten.

 

         He married Aartje Heek #511, married 20-12-1978 in Bunschoten, * 27-03-1957 in Spakenburg (daughter of Gijsbert Heek #1391 and Grietje Klarenbeek #1392).

 

                             Children:

         651     i.     Abraham van13 de Vuurst #512, * 24-12-1980 in Bunschoten.

         652     ii.    Grietje Johanna van de Vuurst #513, * 28-09-1983 in Bunschoten.

         653     iii.   Gijsbert van de Vuurst #514, * 14-09-1984 in Bunschoten.

 

512.  Jan van12 de Vuurst #435 (Abraham van11, Jan van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 26-03-1957 in Bunschoten.

 

         He married Maria van de Geest #515, married 22-12-1981 in Bunschoten, * 12-09-1959 in Spakenburg (daughter of Jan van de Geest #1393 and Marrertje Koops #1394).

 

                             Children:

         654     i.     Jan Wouterus van13 de Vuurst #516, * 22-10-1982 in Bunschoten.

         655     ii.    Abraham Jacob van de Vuurst #517, * 21-12-1983 in Bunschoten.

 

523.  Bart van12 de Vuurst #478 (Jacob van11, Pieter Gosewijn van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 01-03-1958 in Bunschoten.

 

         He married Mennie Vermeer #498, married 16-05-1959 in Bunschoten, * 27-03-1959 in Spakenburg (daughter of Gerrit Vermeer #1381 and Trijntje Bos #1382).

 

                             Children:

         656     i.     Jacob van13 de Vuurst #499, * 16-04-1986 in Bunschoten.

 

531.  Alexander van12 de Vuurst #545 (Aart van11, Hendrik van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 23-12-1962 in Bunschoten.

 

         He married Maria Koelewijn #2140, married 08-12-1989 in Spakenburg, * 26-11-1965 in Spakenburg (daughter of Hendrik Koelewijn #2143 and Jannetje Ruizendaal #2144).

 

                             Children:

         657     i.     Alice Janette van13 de Vuurst #2141, * 02-09-1992 in Baarn.

         658     ii.    Geertruida Maria van de Vuurst #2142, * 06-08-1995 in Soest.

 

536.  Imke Douwina van12 de Vuurst #552 (Rutger van11, Hendrik van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 24-12-1973 in Delfzijl.

 

         She married Hendrik Buter #1968, married 25-06-1999 in Delfzijl, * 19-05-1973 in Delfzijl.

 

                             Children:

         659     i.     Jeroen13 Buter #1969, * 10-05-2000 in Delfzijl.

         660     ii.    Roelof Buter #1970, * 24-12-2001 in Delfzijl.

         661     iii.   Niek Buter #1971, * 24-01-2004 in Delgzijl.

 

537.  Hendrik Jan douwe van12 de Vuurst #553 (Rutger van11, Hendrik van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 14-08-1975 in Delfzijl3554.

 

         He married Edith Kuiper #1972, married 26-01-2001 in Delfzijl, * in Delfzijl.

 

                             Children:

         662     i.     Manon van13 de Vuurst #1973, * 08-03-1999 in Delfzijl.

         663     ii.    Carmen van de Vuurst #1974, * 19-05-2003 in Delfzijl.

 

538.  Ciska Roefina van12 de Vuurst #554 (Rutger van11, Hendrik van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 07-02-1979 in Delfzijl.

 

         She married Jarman Andrι Garcνa #1975, * 26-02-1960 in Willemstad - Curaηao.

 

                             Children:

         664     i.     Juan Carlos Rutger13 Garcνa #1976, * 22-06-1998 in Delfzijl.

         665     ii.    Jarmain Douwe Rodney Garcνam #1977, * 11-09-2003 in Delfzijl.

 

540.  Reinie Jeanette van12 de Vuurst #556 (Rutger van11, Hendrik van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 25-10-1983 in Overschild (Gem. Slochteren).

 

         She married Patrick Cornelis Eijndhoven #1978, * 11-11-1982 in Delfzijl.

 

                             Children:

         666     i.     Jari Cornelis13 Eijndhoven #1979, * 13-09-2003 in Delfzijl.

 

542.  Jacob Rikkert (Jeffrey) van12 de Vuurst #560 (Pieter Gosewijn van11, Hendrik van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 02-10-1974 in Bunschoten.

 

         He married Lisette Diana Hartog #1986, * 3--2--1974 in Bunschoten.

 

                             Children:

         667     i.     Hannah Geerte van13 de Vuurst #1987, * 23-12-1997 in Bunschoten.

         668     ii.    Pieter Gosewijn van de Vuurst #1988, * 10- 1-2003 in Bunschoten.

 

546.  Vincent Lukas Berend van12 de Vuurst #566 (Klaas van11, Hendrik van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 07-05-1972 in Roden.

 

         He married Tetje Johanna Mekkes #1960, married 6--6--1994, * 25-5-1969 in Kantens.

 

                             Children:

         669     i.     Roy Jan13 Kranenborg #1961, * 27-1-1990 in Groningen.

 

 

         670     ii.    Nick Joop Kranenborg #1962, * 15-1-1992 in Groningen.

         671     iii.   Kevin Klaas van de Vuurst #1963, * 25-11-1995 in Groningen.

 

547.  Sebastian Berend Lukas van12 de Vuurst #567 (Klaas van11, Hendrik van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 30-04-1975 in Roden.

 

         He married Marleen Helder #1964, married 21-1-1998 in Groningen, * 11-1-1975 in Groningen.

 

                             Children:

         672     i.     Rick van13 de Vuurst #1965, * 19-11-1999 in Groningen.

         673     ii.    Tim van de Vuurst #1966, * 28-1-2002 in Groningen.

 

550.  Petra12 Delies #1957 (Klaas van11 de Vuurst, Hendrik van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 17-05-1977 in Groningen.

 

         She married Marco Venema #1980, married 28-05-1999 in Groningen, * 22-12-1974 in Tjitjerkstradeel.

 

                             Children:

        + 674     i.     Bjorn13 Venema #1981 * 29-08-2000.

 

551.  Ferdi12 Delies #1958 (Klaas van11 de Vuurst, Hendrik van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 13-9-1980 in Smilde.

 

         He married Betty Josien Meeske #1983, married 19-04-2002 in Slochteren, * 08-01-1980 in Hoogezand.

 

                             Children:

         675     i.     Gerda Willemina (Merit)13 Delies #1984, * 24-08-2004 in Groningen.

 

555.  Roelof Willem van12 de Vuurst #488 (Hendrik van11, Jacob van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 27-07-1972 in Bunschoten.

 

         He married Marcrista Angela Baas #2284, * 29-09-1970 in Bunschoten (daughter of Peter Baas #2285 and Eefje Dop #2286).

 

                             Children:

         676     i.     Enrico van13 de Vuurst #2287, * 15-04-1992 in Amersfoort.

         677     ii.    Maevy van de Vuurst #2288, * 18-02-1998 in Bunschoten.

 

570.  Evert van12 de Vuurst #334 (Dirk van11, Evert van10, Dirk van9, Tijmen van8, Dirk van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 24-04-1957 in Hoevelaken.

 

         He married Greta Wilhelmina Andrea Schuurkamp #338, married 20-03-1981 in Harderwijk, * 13-02-1962 in Harderwijk (daughter of Jan Schuurkamp #1274 and Jannetje Doppenberg #1273).

 

                             Children:

         678     i.     Jordi van13 de Vuurst #339, * 09-11-1987 in Nijkerk.

 

575.  Arno van der12 Vuurst #661 (Willem van der11, Jan van der10, Willem van der9, Tijmen van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 28-10-1978 in Landsmeer.

 

                             Children:

         679     i.     Joris Willem van der13 Vuurst #2283, * 19-10-2007 in Den Haag.

 

576.  John Elbert van der12 Vuurst #634 (Albert van der11, Tijmen van der10, Jan van der9, Tijmen van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 03-06-1955 in Carneroon (AU).

 

         He married Janis Lorraine Dart #635, married 03-03-1979 in Perth (AU), * 05-04-1957 in ??? (daughter of John Dart #1487 and Isabel Jean Graham #1488).

 

                             Children:

         680     i.     Paul John van der13 Vuurst #636, * 03-12-1984 in Perth (AU).

         681     ii.    Kyler Jane van der Vuurst #637, * 04-06-1986 in Perth (AU).

 

579.  Johannes van der12 Vuurst #640 (Jan van der11, Tijmen van der10, Jan van der9, Tijmen van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 23-10-1959 in Hilversum.

 

         He married Fernandina Johanna Hakkaart #644, married 03-06-1981 in Breda, * 15-06-1959 in Breda (daughter of Franciscus Hakkaart #1495 and Johanna Alberdina Mulders #1496).

 

                             Children:

         682     i.     Erwin van der13 Vuurst #645, * 02-09-1984 in Breda.

         683     ii.    Bianca van der Vuurst #646, * 03-10-1985 in Breda.

 

593.  Emeri Hendrikus van der12 Vuurst #768 (Hendrik van der11, Hendrik van der10, Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 08-07-1961 in Amsterdam.

 

         He married Cornelia Maria Baars #772, married 14-08-1987 in Hoofddorp, * 08-03-1962 in Amsterdam (daughter of Anton Johannes Baars #1601 and Martha de Koning #1602).

 

                             Children:

         684     i.     Ramon Hendrik Antonius van der13 Vuurst #2330, * 21 Sep 1988.

         685     ii.    Anique Martha Eugenie van der Vuurst #2331, * 7 Jun 1991.

 

594.  Jaqueline Alma Margaretha van der12 Vuurst #769 (Hendrik van der11, Hendrik van der10, Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 10-07-1963 in Amsterdam.

 

         She married Stephanus Johannes Maria Baars #771, married 14-08-1987 in Hoofddorp, * 21-12-1960 in Amsterdam (son of Anton Johannes Baars #1601 and Martha de Koning #1602).

 

                             Children:

         686     i.     Christiaan Emeri Johannes13 Baars #2332, * 28 Jul 1992.

         687     ii.    Stephanie Yvette Margaretha Baars #2333, * 9 Jan 1995.

 

595.  Marcus Johannes van der12 Vuurst #770 (Hendrik van der11, Hendrik van der10, Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 08-12-1969 in Amsterdam.

 

         He married Yvette Gorter #2334.

 

                             Children:

         688     i.     Thomas Emeri Hendrikus van der13 Vuurst #2335, * 2 Sep 2000.

         689     ii.    Laurens Herman van der Vuurst #2336, * 26 Dec 2002.

 

596.  Anita van der12 Vuurst #775 (Gerardus Hendrik L. van der11, Hendrik van der10, Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 25-12-1965 in Amsterdam.

 

         She married Franciscus Cornelius Josephus van den Heuvel #777, married 19-09-1986 in Heesch, * 07-03-1961 in Oyen, gemeente Lith (son of Gerardus Theodorus Maria van den Heuvel #1605 and Cornelia Johanna Maria Kreij #1606).

 

                             Children:

         690     i.     Tessa van den13 Heuvel #2337, * 13 Apr 1994.

         691     ii.    Roy van den Heuvel #2338, * 25 Aug 1995.

 

597.  Mirjam van der12 Vuurst #776 (Gerardus Hendrik L. van der11, Hendrik van der10, Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 11-02-1969 in Amsterdam.

 

         She married Mark Peters #2339.

 

                             Children:

         692     i.     Jasper13 Peters #2340, * 31 Oct 2002.

         693     ii.    Esther Peters #2341, * 5 Nov 2004.

 

598.  Margaretha Johanna Jacoba Maria van der12 Vuurst #779 (Johannes Maria van der11, Hendrik van der10, Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 10-10-1962 in Amsterdam.

 

         She married Ot Kroll #2342.

 

                             Children:

         694     i.     Gillian Lizzy van der13 Vuurst #2343, * 26 Jul 1998.

 

600.  Antonius Petrus12 Bakker #2344 (Margaretha Johanna Jacoba Maria van der11 Vuurst, Hendrik van der10, Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 5 Dec 1965.

 

         He married Martine Schuilenburg #2345, married 19 Feb 2000.

 

                             Children:

         695     i.     Sascha13 Bakker #2346, * 6 Aug 1998.

         696     ii.    Tim Bakker #2347, * 14 Jan 2002.

 

601.  Petrus Adrianus12 Bakker #2348 (Margaretha Johanna Jacoba Maria van der11 Vuurst, Hendrik van der10, Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 19 Apr 1968.

 

         He married Candy van Eck #2349, married 15 May 1992.

 

                             Children:

         697     i.     Rick13 Bakker #2350, * 30 Apr 1993.

         698     ii.    Amanda Bakker #2351, * 19 Jan 2000.

 

602.  Caroline Paulina van der12 Vuurst #782 (Leonardus Theodorus van der11, Hendrik van der10, Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 01-11-1968 in Haarlem.

 

         She married Roel Hartstra #2352.

 

                             Children:

         699     i.     Lisa Elise13 Hartstra #2353, * 9 Nov 1993.

         700     ii.    Kim Marije #2354, * 21 Aug 1997.

 

603.  Yvonne Nicoline van der12 Vuurst #783 (Leonardus Theodorus van der11, Hendrik van der10, Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 28-11-1969 in Haarlem.

 

         She married (1) Mario van Kalken #2355.

 

                             Children:

         701     i.     Kevin13 van Kalken #2356, * 29 Sep 1993.

 

         She married (2) Edwin Schoonhoven #2357.

 

                             Children:

         702     ii.    Sanne Melissa Schoonhoven #2358, * 24 May 1998.

 

605.  Astrid van der12 Vuurst #786 (Willibrordus Bonifacius Maria van der11, Hendrik van der10, Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 13-10-1970 in Amsterdam.

 

         She married Dennis Kooren #2359.

 

                             Children:

         703     i.     Myra13 Kooren #2360, * 9 Jan 2001.

         704     ii.    Daniθl Kooren #2361, * 17 Feb 2003.

 

607.  Johannes Wilhelmus van der12 Vuurst #755 (Johannes Wilhelmus van der11, Johannes Wilhelmus van der10, Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 17-03-1971 in Amstelveen.

 

         He married Veerle Pultau #757, married 19-02-1999 in Amstelveen, * 06-04-1969 in Sint Antonius Brecht (B).

 

                             Children:

         705     i.     Tijn Otto van der13 Vuurst #1662, * 17-01-2002 in Amstelveen.

 

608.  Myra Marianne van der12 Vuurst #756 (Johannes Wilhelmus van der11, Johannes Wilhelmus van der10, Henderik van der9, Henderik van8 de Vuurst, Willem van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 28-01-1974 in Amstelveen.

 

         She married Henny Buffing #1691, married 22-06-2001 in Amstelveen.

 

                             Children:

         706     i.     Jamie13 Buffing #1989, * 21-2-2005 in Amstelveen.

 

 

Generation Thirteen

 

636.  Eleonora Sylvia Patricia van13 de Vuurst #271 (Willem Trudo van12, Frederik van11, Willem van10, Willempje van9, Willem van8, Willempje van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 06-07-1964 in Oostzaan.

 

         She married (1) Adrianus Cornelis Heidweiller #274, married in Den Helder, * 11-06-1960 in Den Helder (son of Adrianus Heidweiller #1237 and Trijntje Kater #1236).

 

                             Children:

         707     i.     Armand Silvio14 Heidweiller #1684, * 27-10-1990.

 

         She married (2) Riccardo U de Groot #1685, married 28-11-1997 (son of Anthon Johannes de Groot #1689 and Wilhelmina Marie Krijnen #1690).

 

                             Children:

         708     ii.    Dιlana Lorreto de Groot #1686, * 10-04-1999.

         709     iii.   Jamey-Lee April de Groot #1687, * 10-04-1999.

         710     iv.   Noah Troy de Groot #1688, * 10-04-1999.

 

638.  Cynthia bianca van13 de Vuurst #273 (Willem Trudo van12, Frederik van11, Willem van10, Willempje van9, Willem van8, Willempje van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 23-04-1968 in Den Helder.

 

         She married Luis Ernesto de Leon #1692, * 25-04-1956 in Montevideo.

 

                             Children:

         711     i.     Milton Santino14 de Leon #1683, * 02-12-1991 in Den Helder.

 

674.  Bjorn13 Venema #1981 (Petra12 Delies, Klaas van11 de Vuurst, Hendrik van10, Hendrik van9, Martinus van8, Hendrik van7, Tijmen Jansen van6, Jan Thijmense van5, Thijmen Jansz van4, Jan Thijmense van3, Thijmen Jansz van2, Jan van1), * 29-08-2000 in Groningen.

 

                             Children:

         712     i.     Swen14 Venema #1982, * 04-02-2003 in Groningen.